תעודת מכינה

קבלה על סמך תעודת מכינה וציון בחינה פסיכומטרית

ציון ה מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית ויהווה 50% מ הציון המשוקלל הסופי בכל החוגים.

  • בוגרי ה מכינה של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב (הכרה במכינת תל אביב עד  שנת 2015 תשע"ה בלבד) - ממוצע ציוניהם ב מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.
  • בוגרי מכינת בר אילן: הכרה ב מכינה משנת תשע"ו 2015-2016, ממוצע ציוניהם ב מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית. 
  • בוגרי מכינה הטכניון: הכרה ב מכינה בשנת תשע"ז 2016-2017, ממוצע ציוניהם ב מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.

מועמדים לרפואה, רפואת שיניים וריפוי בעיסוק ממכינת בר אילן והטכניון אינם יכולים להרשם מייד בשנה העוקבת ללימודי ה מכינה בשל הצורך בהמצאת מסמכים עד סיום ההרשמה בחודש אפריל 2017. מועמדים אלו יוכלו להרשם לשנת תשע"ט.

  • בוגרי ה מכינה של אוניברסיטת בן-גוריון - ציוני הבגרות שקיבלו ב מכינה ישולבו בתעודת הבגרות. 
  • לבוגרי מכינות אחרות - תשוקלל הבחינה הפסיכומטרית עם ציוני תעודת הבגרות.

בוגרי המכינות הקדם אקדמיות חייבים גם בזכאות לתעודת בגרות. 

 

נדרשת מכינה במסלולי טבע בלבד בפקולטות: 

  • טבע 
  • חקלאות (למעט בחוגים כלכלת סביבה וניהול, ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות)
  • רפואת שיניים
  • רפואה (למעט בחוגים ריפוי בעיסוק וסיעוד).