נוהל ביטול הרשמה ונוהל שמירת קבלה לשנתיים

ביטול הרשמה לתשפ"ב 

מועמד שהתקבל ושילם את המקדמה אך החליט לבטל את מועמדותו, יהיה זכאי להחזר המקדמה בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הוועדות הציבוריות מלץ ווינוגרד, כמפורט להלן:

 • המבטלים עד לתאריך 15.08.2021 לא יחויבו ויזוכו במלוא הסכום ששילמו;
 • המבטלים בין התאריכים 16.08.2021 - 15.09.2021 יחויבו ב-1,710 ש"ח, אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה; 
 • המבטלים לאחר ה-15.09.2021 יחויבו ב-3,421 ש"ח, אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה. 

כאמור, תשלום המקדמה נועד להבטיח מקום למתקבל לאוניברסיטה. מועדי ביטול ההרשמה מבטאים את מידת יכולתנו לקבל מועמד אחר במקום המבטל.

ניתן לבצע ביטול הרשמה לחוג רק באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה

על אף האמור לעיל, לאחר ה-15.08.2021, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 ימים ממועד תשלום המקדמה יחוייב בדמי טיפול בגובה 350 ₪ . פ​ירוט הנוהל המלא

במידה והמועמד קלט כבר תכנית לימודים, לא ניתן לבצע שמירת קבלה, והוא יחויב לפי נהלי שכר לימוד.

 

ביטול ההרשמה למתקבלים ל סמסטר ב' בשנת הלימודים תשפ"א

 • המבטלים את הרשמתם עד לתאריך 21.01.2021 לא יחויבו ויזוכו במלו הסכום ששילמו; 
 • המבטלים את הרשמתם בין התאריכים 22.01.2021 - 28.02.2021 יחויבו ב-1,720 ש"ח, אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה;
 • המבטלים את הרשמתם לאחר ה-28.02.2021 יחויבו ב-3,441 ש"ח. 

על אף האמור לעיל, לאחר ה-22.01.2021, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 ימים ממועד תשלום המקדמה, יחוייב בדמי טיפול בגובה 350 ₪ . פירוט הנוהל המלא

  מועמדים שהתקבלו ל סמסטר ב' תשפ"א ומבקשים לבטל את הרשמתם, יוכלו לעשות זאת רק באמצעות מערכת הפניות המקוונת

   

  ויתור על קבלה לחוג

  מועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את המקדמה אך אין בכוונתם ללמוד בחוג זה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ולקבל את המקדמה בחזרה. הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך. 
  ניתן לבצע ויתור על קבלה לחוג רק באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה
   

  ביטול לימודים לאחר הגשת תכנית הלימודים

  לאחר שנקלטה תכנית הלימודים, יוגדר המועמד כסטודנט באוניברסיטה והטיפול בבקשת הביטול יעשה במחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים.
  סטודנטים שהגישו תכנית לימודים ל שנה"ל , וברצונם לבטל את הלימודים - יודיעו על כך דרך המידע האישי - יצירת קשר.

  לפרטים נוספים


  ← החזר המקדמה בגין ביטול הרשמה יבוצע החל מה-15.05.2021 תוך 45 ימים ובכפוף למועדי הביטול.

  ← מועמדים ששילמו את המקדמה על ידי כספי הפיקדון הצבאי ומבטלים הרשמתם, המקדמה תוחזר בהתאם למועדי הביטול ותופקד בחזרה לחשבון קרן הפיקדון שלהם.

   

  שמירת קבלה לשנת תשפ"ג

  מועמדים שהתקבלו ל תואר בוגר  לשנת הלימודים תשפ"ב ושילמו מקדמה, יוכלו לבחור לשמור את קבלתם ולהעבירה לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023. מרגע אישור פעולה זו תוקפא ההרשמה והקבלה לשנת הלימודים תשפ"ב ותועבר לטובת תשפ"ג.

  המקדמה ששולמה לא תוחזר ותשמש לטובת הלימודים בשנת תשפ"ג לטובת אותו חוג/ים אליו נשמרה הקבלה.

  אם בוצע תשלום כל שכר הלימוד, הוא יוחזר למועמד למעט המקדמה.

  יש לשים לב לנהלי הביטול :

  ביטול הרשמה לתשפ"ג לאחר שמירת קבלה שבוצעה בתשפ"ב - החיוב בגין הביטול יתחשב במועד שבו בוצעה שמירת הקבלה בשנת תשפ"ב והמועד בו בוצע ביטול ההרשמה לשנת תשפ"ג (בהתאם לתנאי ומועדי הביטול העדכניים שיפורסמו עם פתיחת ההרשמה לתשפ"ג)- התאריך המאוחר מבינהם.

  • מועמדים שביצעו שמירת קבלה לתשפ"ג עד לתאריך 15.08.2021 ויבטלו את הרשמתם לשנת הלימודים תשפ"ג, יקבלו החזר על מלוא המקדמה ששולמה אך גם בכפוף לתנאי ומועדי ביצוע הביטול לשנת תשפ"ג - התאריך המאוחר מבינהם.
  • מועמדים שביצעו שמירת קבלה לתשפ"ג בין התאריכים 16.08.2021 -15.09.2021 ויבטלו את הרשמתם לשנת תשפ"ג, יחויבו ב-1,710 ₪, אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה אך גם בכפוף לתנאי ומועדי ביצוע הביטול לשנת תשפ"ג. התאריך המאוחר מבינהם.
  • מועמדים שביצעו שמירת קבלה לתשפ"ג לאחר 15.09.2021 ויבטלו את הרשמתם לשנת תשפ"ג יחויבו ב-3,421 , אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה.
    

  במידה והמועמד קלט כבר תכנית לימודים, לא ניתן לבצע שמירת קבלה, והוא יחויב לפי נהלי שכר לימוד

  מועמדים שהתקבלו לאחד מהחוגים הבאים לא יוכלו לשמור את קבלתם לשנה נוספת: רפואה, רפואה צבאית -צמרת, רפואת שיניים, רפואה ומחקר ביו-רפואי, אמירים- מדעי הרוח, ריפוי בעיסוק , תכנית רביבים, רוקחות- תכנית מצוינות.

  לביצוע שמירת קבלה לחצו כאן
   

  שמירת קבלה סמסטר ב'- מועמדים שהתקבלו ל סמסטר ב' תשפ"א ומבקשים לשמור את קבלתם לשנת הלימודים תשפ"ב, שמירת הקבלה תוכל להתבצע רק ל סמסטר א' תשפ"ב.

  ביצוע השמירה יתאפשר עד התאריך 08.01.2021 בלבד.

  המועמדים שיבצעו שמירת קבלה מ סמסטר ב' תשפ"א ל סמסטר א' תשפ"ב ויבצעו בהמשך ביטול הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב יקבלו את מלוא המקדמה, בהתאם לנהלי הביטול והתאריכים המופיעים בראשית דף זה.

  לביצוע שמירת קבלה לחצו כאן