תשלום מקדמה – מימוש הקבלה

למועמדים שהתקבלו תישלח הודעת קבלה לחוג/ים בדוא"ל, בצירוף קישור לאתר תשלום המקדמה בכרטיס אשראי למימוש הקבלה.
למשלמים בכרטיס אשראי תשלח קבלה על תשלום מקדמת המימוש לדוא"ל האוניברסיטאי.

תשלום מקדמת המימוש מהווה אישור על כוונה לשמירת מקום בחוג אליו התקבלו.

מועמדים ששילמו את המקדמה והתקבלו לחוגים בעדיפויות נמוכות ולאחר מכן יתקבלו לחוגים בעדיפויות גבוהות יותר, לא ידרשו לשלם שוב את המקדמה, והסכום ששולם עבור עדיפות נמוכה יותר יועבר לשם אוטומטית ויישמר להם מקום בחוג החדש אליו התקבלו.


מועמדים שנרשמו לאוניברסיטה, ולא קיבלו אישור הרשמה או כל מכתב אחר ממדור רישום וקבלה, בתוך שבוע ימים ממועד ההרשמה - מתבקשים לפנו למדור רישום וקבלה.  האחריות לבדיקה מוטלת על המועמדים.
ניתן לברר את מצב הבקשה גם באמצעות פנייה למוקד הטלפוני  02-5882888 או באתר.


האוניברסיטה מתחייבת לשמור מקום בחוג רק למי שהתקבל ושילם את מקדמת המימוש במועד.


להמשך הטיפול בבקשתך נא בחר/י באפשרות המתאימה לך:

א.   לתשלום מהיר באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות בקשת שובר אלקטרוני באתר המידע האישי.

ב.   לתשלום באמצעות הפיקדון הצבאי באתר המידע האישי.

ג.   ​לבקשת שובר לתשלום מקדמה בבנק הדואר.


» אי תשלום מקדמת המימוש לקבלה במועד יגרום לביטול הקבלה לחוג ולמסירת המקום למועמד אחר. לא תישלח התראה לפני הביטול. 
 

» הודעת ביטול קבלה בגין איחור בתשלום תקפה גם אם בינתיים שולמה המקדמה.


» הרשמה מחדש, לאחר ביטול הקבלה, תתאפשר בכפוף לאישור מדור רישום וקבלה בהתאם למספר המקומות הפנויים בחוג המבוקש ולפי סף הקבלה התקף באותו מועד.

 

» על סטודנטים ותיקים באוניברסיטה אשר נרשמו והתקבלו לחוג נוסף לשנת תשפ"א, לשלם את מקדמת מימוש הקבלה שקיבלו ללא קשר לתשלומים בגין לימודיהם הקודמים.


» עובדי האוניברסיטה העברית ובני משפחותיהם ישלמו את מקדמת מימוש הקבלה שקיבלו ללא קשר לסידורי התשלום האחרים שלהם במוסד.

 

» סטודנטים שאוניברסיטה אחרת תממן את שכר הלימוד שלהם ישלחו את התחייבות המוסד המממן למדור רישום וקבלה לקבלת שובר מקדמה מופחת, או ישלמו את מלוא סכום מקדמת המימוש.


» סטודנטים שמינהל הסטודנטים יממן את שכר הלימוד שלהם חייבים לשלם את מקדמת המימוש. עליהם לתת הרשאה בנקאית לחיוב חשבונם ולשלם את התשלומים הנקבעים על ידי האוניברסיטה. מינהל הסטודנטים יעביר אליהם את כספי שכר הלימוד על פי אישורי התשלום.


» מועמדים שביקשו מלגה או הלוואה ממדור סיוע ישלמו אף הם את שובר המקדמה למימוש הקבלה במועד. אם תאושר בקשתם, ייקלט הדיווח על האישור במערכות שכר לימוד ותשלומים, והסטודנטים יקבלו החזר כספי אם תיווצר בחשבונם יתרת זכות.


» מועמדים שקיבלו הודעה על זכאות לפרס הצטיינות, ישלמו את שובר המקדמה למימוש הקבלה במועד וללא קשר לקבלת הפרס. הזכאות לפרס נבדקת כחודש ימים לאחר תחילת שנת הלימודים. אם יעמדו הסטודנטים בכל התנאים לקבלת הפרס - ייקלט הדיווח על הזכאות במערכות שכר לימוד ותשלומים בסוף חודש נובמבר. אם תיווצר יתרת זכות בחשבונם - יקבלו החזר כספי.