תשלום מקדמה – מימוש הקבלה

למועמדים שהתקבלו תישלח הודעת קבלה לחוג/ים בדוא"ל, בצירוף קישור לאתר תשלום המקדמה בכרטיס אשראי למימוש הקבלה.
למשלמים בכרטיס אשראי תשלח קבלה על תשלום מקדמת המימוש לדוא"ל האוניברסיטאי.

תשלום מקדמת המימוש מהווה אישור על כוונה לשמירת מקום בחוג אליו התקבלו.

מועמדים ששילמו את המקדמה והתקבלו לחוגים בעדיפויות נמוכות ולאחר מכן יתקבלו לחוגים בעדיפויות גבוהות יותר, לא ידרשו לשלם שוב את המקדמה, והסכום ששולם עבור עדיפות נמוכה יותר יועבר לשם אוטומטית ויישמר להם מקום בחוג החדש אליו התקבלו.

עדכון מתאריך 29.03.2020:

מתקבלים יקרים,

בכדי לעזור לכם לממש את קבלתכם לאוניברסיטה העברית ולאור מצב החירום במשק, הורדנו את תשלום מקדמת המימוש למחצית, כלומר סכום של 1,720 ש"ח במקום 3,441 ש"ח.

תשלום המקדמה יבטיח את מקומכם בחוגים אליהם התקבלתם.

ההפרש יצטרף לתשלום הראשון לשנת הלימודים תשפ"א במהלך חודש יולי.

אנו מקווים שצעד זה יקל על החלטתכם. 

אנו מאחלים לכם בהצלחה.

מדור רישום וקבלה

האגף למנהל סטודנטים.

 


מועמדים שנרשמו לאוניברסיטה, ולא קיבלו אישור הרשמה או כל מכתב אחר ממדור רישום וקבלה, בתוך שבוע ימים ממועד ההרשמה - מתבקשים לפנות למדור רישום וקבלה.  האחריות לבדיקה מוטלת על המועמדים.
ניתן לברר את מצב הבקשה גם באמצעות פנייה למוקד הטלפוני  02-5882888 או  
באתר.


האוניברסיטה מתחייבת לשמור מקום בחוג רק למי שהתקבל ושילם את מקדמת המימוש במועד.
מועמדים המבקשים לשלם באמצעות שובר לתשלום (השובר משמש גם לתשלום מהפיקדון הצבאי), יכולים לבקש לקבל שובר זה באמצעות מערכת הפניות. השובר יישלח בדואר ישראל.
ניתן גם לאסוף שובר בשעות קבלת קהל של מדור רישום וקבלה.


* אי תשלום מקדמת המימוש לקבלה במועד יגרום לביטול הקבלה לחוג ולמסירת המקום למועמד אחר. לא תישלח התראה לפני הביטול. 
* הודעת ביטול קבלה בגין איחור בתשלום תקפה גם אם בינתיים שולמה המקדמה.


* הרשמה מחדש, לאחר ביטול הקבלה, תתאפשר בכפוף לאישור מדור רישום וקבלה בהתאם למספר המקומות הפנויים בחוג המבוקש ולפי סף הקבלה התקף באותו מועד.

על סטודנטים ותיקים באוניברסיטה אשר נרשמו והתקבלו לחוג נוסף לשנת תשפ"א, לשלם את מקדמת מימוש הקבלה שקיבלו ללא קשר לתשלומים בגין לימודיהם הקודמים.


עובדי האוניברסיטה העברית ובני משפחותיהם ישלמו את מקדמת מימוש הקבלה שקיבלו ללא קשר לסידורי התשלום האחרים שלהם במוסד.

סטודנטים שאוניברסיטה אחרת תממן את שכר הלימוד שלהם ישלחו את התחייבות המוסד המממן למדור רישום וקבלה לקבלת שובר מקדמה מופחת, או ישלמו את מלוא סכום מקדמת המימוש.


סטודנטים שמינהל הסטודנטים יממן את שכר הלימוד שלהם חייבים לשלם את מקדמת המימוש. עליהם לתת הרשאה בנקאית לחיוב חשבונם ולשלם את התשלומים הנקבעים על ידי האוניברסיטה. מינהל הסטודנטים יעביר אליהם את כספי שכר הלימוד על פי אישורי התשלום.


מועמדים שביקשו מלגה או הלוואה ממדור סיוע ישלמו אף הם את שובר המקדמה למימוש הקבלה במועד. אם תאושר בקשתם, ייקלט הדיווח על האישור במערכות שכר לימוד ותשלומים, והסטודנטים יקבלו החזר כספי אם תיווצר בחשבונם יתרת זכות.


מועמדים שקיבלו הודעה על זכאות לפרס הצטיינות, ישלמו את שובר המקדמה למימוש הקבלה במועד וללא קשר לקבלת הפרס. הזכאות לפרס נבדקת כחודש ימים לאחר תחילת שנת הלימודים. אם יעמדו הסטודנטים בכל התנאים לקבלת הפרס - ייקלט הדיווח על הזכאות במערכות שכר לימוד ותשלומים בסוף חודש נובמבר. אם תיווצר יתרת זכות בחשבונם - יקבלו החזר כספי.