תשלום מקדמה

למועמדים שהתקבלו תישלח הודעת קבלה לחוג/ים בדוא"ל, בצירוף קישור לאתר תשלום המקדמה בכרטיס אשראי.
למשלמים בכרטיס אשראי תשלח קבלה על תשלום המקדמה לדוא"ל האוניברסיטאי.

תשלום המקדמה מהווה אישור על כוונה לשמירת מקום בחוג/ים אליהם התקבלו המועמדים.

» יש לשלם את המקדמה עד למועד המצוין בהודעת הקבלה. תשלום המקדמה, מהווה מקדמה על חשבון שכר הלימוד.

» לתשומת הלב, אי תשלום המקדמה במועד יגרום להקפאת הקבלה, חידושה יהיה על בסיס מקום פנוי בחוג!

» הגשת תכנית לימודים תתאפשר רק לאחר תשלום המקדמה (למתקבלים ל תואר בוגר ול תואר מוסמך ).

» מועמדים שתשלום לימודיהם ממומן על ידי האוניברסיטה העברית או על ידי מוסד אחר, נדרשים לשלם את סכום המקדמה המוקטנת בהתאם למכתב הקבלה.

 
מועמדים ששילמו את המקדמה והתקבלו לחוגים בעדיפויות נמוכות ולאחר מכן יתקבלו לחוגים בעדיפויות גבוהות יותר, לא ידרשו לשלם שוב את המקדמה, והסכום ששולם עבור עדיפות נמוכה יותר יועבר לשם אוטומטית ויישמר להם מקום בחוג החדש אליו התקבלו.
 

מועמדים שנרשמו לאוניברסיטה, ולא קיבלו אישור הרשמה או כל מכתב אחר ממדור רישום וקבלה, בתוך שבוע ימים ממועד ההרשמה - מתבקשים לפנו למדור רישום וקבלה.  האחריות לבדיקה מוטלת על המועמדים.
ניתן לברר את מצב הבקשה גם באמצעות פנייה למוקד הטלפוני  02-5882888 או באתר.


האוניברסיטה מתחייבת לשמור מקום בחוג רק למי שהתקבל ושילם את המקדמה במועד.


להמשך הטיפול בבקשתך נא בחר/י באפשרות המתאימה לך:

א.   לתשלום מהיר באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות בקשת שובר אלקטרוני באתר המידע האישי.

ב.   לתשלום באמצעות הפיקדון הצבאי באתר המידע האישימכיוון שקליטת המקדמה באמצעות הפיקדון אורכת כ-7 ימי עסקים וחוגים עלולים להסגר , יש להקפיד לשלם את המקדמה מספר ימים לפני המועד האחרון לתשלום. להנחיות נוספות לחצו כאן.

ג.   ​לבקשת שובר לתשלום מקדמה בבנק הדואר.


» אי תשלום המקדמה במועד יגרום לביטול הקבלה לחוג ולמסירת המקום למועמד אחר. לא תישלח התראה לפני הביטול. 
 

» הודעת ביטול קבלה בגין איחור בתשלום תקפה גם אם בינתיים שולמה המקדמה.


» הרשמה מחדש, לאחר ביטול הקבלה/ההרשמה, יש לפנות למדור רישום וקבלה אשר יבדוק ויחדש את הקבלה/ההרשמה, בהתאם למספר המקומות הפנויים בחוג המבוקש ולפי סף הקבלה התקף באותו מועד.

 

» על סטודנטים ותיקים באוניברסיטה אשר נרשמו והתקבלו לחוג נוסף לשנת תשפ"ג, לשלם את המקדמה שקיבלו ללא קשר לתשלומים בגין לימודיהם הקודמים.


» עובדי האוניברסיטה העברית ובני משפחותיהם ישלמו את המקדמה שקיבלו ללא קשר לסידורי התשלום האחרים שלהם במוסד.

 

» סטודנטים שאוניברסיטה אחרת תממן את שכר הלימוד שלהם, באחריותם להעביר למדור רישום וקבלה את התחייבות המוסד המממן, המדור ינפיק הודעת קבלה מעודכנת עם מקדמה מופחתת, אותה חובה לשלם. במידה ולא תגיע ההתחייבות יש לשלם את סכום המקדמה המלאה.


» סטודנטים שמינהל הסטודנטים יממן את שכר הלימוד שלהם חייבים לשלם את המקדמה. עליהם לתת הרשאה בנקאית לחיוב חשבונם ולשלם את התשלומים הנקבעים על ידי האוניברסיטה. מינהל הסטודנטים יעביר אליהם את כספי שכר הלימוד על פי אישורי התשלום.


» מועמדים שביקשו מלגה או הלוואה ממדור סיוע ישלמו אף הם את שובר המקדמה במועד. אם תאושר בקשתם, ייקלט הדיווח על האישור במערכות שכר לימוד ותשלומים, והסטודנטים יקבלו החזר כספי אם תיווצר בחשבונם יתרת זכות.


» מועמדים שקיבלו הודעה על זכאות לפרס הצטיינות, ישלמו את המקדמה במועד וללא קשר לקבלת הפרס.
הזכאות לפרס נבדקת כחודש ימים לאחר תחילת שנת הלימודים.
אם הסטודנטים עומדים בתנאי קבלת הפרס, פרס ההצטיינות יעודכן בחשבון שכר הלימוד לאחר קליטת טופס לימודים. במידה ותיווצר יתרת זכות, היא תועבר לחשבון הבנק בסוף חודש נובמבר.