פרסי הצטיינות

האוניברסיטה מעניקה פרסי הצטיינות לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים המתקבלים ל תואר בוגר .
בתהליך הקבלה אנו מאתרים את הזכאים לפרס.
הפרסים מוענקים למקדימים להירשם שיתקבלו עד לתאריך 30.06.21 ובכפוף לתנאים המופיעים בהמשך.
הפרס מוענק עבור שנת הלימודים הראשונה בלבד.


מידע על הסיכויים לקבלת הפרס ניתן למצוא לאחר חישוב סיכויי קבלה באתר.


♦ פרסי ההצטיינות לתלמידי שנה א' לבוגר

הזכאות לפרסים נקבעת על פי הציון המשוקלל המשלב את ממוצע הציונים בתעודת הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית. לתחומי לימוד שונים נקבע סף זכאות שונה.
התנאים לקבלת הפרסים
 

» קיימים שני סוגי פרסים:

1. פרס פקולטאי
הפרס יעודכן כפטור משכר לימוד בגובה 100% משכר הלימוד השנתי, אך לא יותר משכר הלימוד האישי.

2. פרס חוגי 
הפרס יעודכן כפטור משכר לימוד בגובה 50% משכר הלימוד השנתי, אך לא יותר משכר הלימוד האישי.
הפרס יוענק לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים הלומדים באחד מן החוגים שלהלן:

 • פרס מדעי הרוח
  בחוגים: ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום, אנגלית, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, חינוך, לשון עברית ולשונות היהודים, לימודי האסלאם והמזרח התיכון, ספרות עברית, שפה וספרות ערבית, תלמוד, תולדות האמנות.
 • פרס מדעי החברה
  בחוגים: גאוגרפיה, מדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סטטיסטיקה.
 • פרס ביה"ס למינהל עסקים
  החוג לחשבונאות
 • פרס חקלאות, מזון וסביבה
  בחוגים: מדעי הקרקע והמים, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, מדעי הצמח, כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות, ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות, מדעי בעלי חיים, שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים. 
  התמחויות בביוטכנולוגיה: אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, בעלי חיים, מדעי הצמח וכלכלה חקלאית ומנהל בחקלאות.
 • פרס מדעי הטבע
  בחוגים: תכנית משולבת פיסיקה-כימיה, פיסיקה, כימיה, מתמטיקה, מדעי כדור הארץ, הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית.
 • פרס רוקחות
  בחוג בוגר ב"מדעי התרופה" - תכנית מצויינות
 • פרס משפטים
  בחוג למשפטים ובתכנית למשפטים עם חוג נוסף ל תואר בוגר

 

» התנאים לקבלת הפרסים:

א. מעבר סף משוקלל נדרש. ציון הסף הנדרש משתנה משנה לשנה. פרטים על הסיכויים לקבלת הפרסים - במדור רישום וקבלה ו באתר האינטרנט.
ב. הפרסים מוענקים רק לסטודנטים חדשים באוניברסיטה העברית, ששנת תשפ"ב תהיה שנת הלימודים הראשונה שלהם (שנה א' לבוגר).
ג. הפרס יעודכן רק לאחר קליטת תכנית לימודים.
ד. חובה לשלם את המקדמה על פי הנהלים על מנת לשמור מקום בחוג וללא קשר לקבלת הפרס. 
ה. הלימודים אינם במסגרת תכניות ממומנות, כגון: "תלפיות", "צמרת", "בינה", "פסגה", "גמלא" ועוד.
ו. סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם אחר אינם זכאים לפטור משכר לימוד בגין הישגיהם הלימודיים. לפרטים נוספים.

» מי שילמד בשני חוגים בפקולטות/בתי ספר שונים וזכאי לפרס פקולטאי מטעם אחד מהם בלבד או זכאי בשניהם, או זכאי באחד מהם ובנוסף זכאי לפרס חוגי - יקבל פרס בגובה שכר לימוד מלא (100%) לכל היותר.

» תלמידים הלומדים בשני חוגים וזכאים לפרס חוגי בכל אחד מהחוגים, יקבלו פרס בגובה מחצית שכר הלימוד.

 

» מצבים שבהם תבוטל הזכאות לפרס:

 1. סיפי הזכאות לפרסי ההצטיינות שונים (הפקולטאי והחוגי) מחוג לחוג, הפרס משוייך לחוג הספציפי שאליו התקבל המועמד.
  בהתאם לכך, יש לשים לב כי כאשר מועמד מבקש לבצע שינוי עדיפות לחוג אחר, תיתכן אפשרות שיבוטל הפרס בעקבות שינוי העדיפות.
 2. סטודנט שיקבל את הפרס ויבטל את לימודיו בחוג, תבוטל זכאותו לפרס והוא יחוייב על פי נוהל ביטול לימודים.
 3. הזכאות לפרס תתבטל גם כאשר הסטודנט מבטל את הקורסים הרלוונטיים בחוג בו זכאי לפרס, גם אם לא ביצע שינוי עדיפות במערכת. כלומר מחיקת קורסים של חוג מסוים משמעה ביטול ההרשמה לחוג.
 4. במידה והסטודנט לא עומד בתנאים לקבלת הפרס, הפרס יבוטל.
   

♦ תכנית מלגת מנהיגי שוליך

תכנית מנהיגות יוקרתית, המטפחת את הדור הבא של פורצי הדרך במדע ובטכנולוגיה.
התכנית מיועדת לסטודנטים שהתקבלו לשנה א לתואר הראשון לשנת הלימודים תשפ"ב, 2022-2021 לחוגי לימוד מדעיים: פיסיקה, כימיה, מדעי המחשב, הנדסת חשמל ופיסיקה יישומית, הנדסת חשמל ומחשבים וכן חוגים מדעיים הנלמדים ב פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה.
למקצועות ה- STEM השפעה רבה על חיינו ועל עתידנו, בשל כך הקים סימור שוליך, פילנתרופ יהודי-קנדי בשנת 2012 קרן בשווי 100 מיליון דולר אשר מטרתה לעודד את מיטב בנותינו ובניינו לפנות למקצועות אלו, ולהפוך לפורצי הדרך הבאים באקדמיה וביזמות טכנולוגית.
במסגרת התכנית מוענקת מלגה בסך של 40,000 ₪ לשנה לכל משך הלימודים לתואר. מלבד התמיכה הכספית אשר מכסה הן את שכר לימוד והן את הוצאות המחייה, המשתתפים בתכנית הופכים להיות חלק מקבוצה מובילה של סטודנטיות וסטודנטים באוניברסיטה. בנוסף, במהלך התואר ישתתפו הסטודנטיות והסטודנטים בסדנאות ובהרצאות העשרה בנושאי מנהיגות, יזמות ותכנים ייחודיים אחרים.  
הקבלה לתכנית מבוססת על שלושה גורמים:

 • מנהיגות: המועמד/ת בוגר/ת של תכנית מנהיגות או יזמות, שנת שירות, רקע התנדבותי או פיקודי
 • מצוינות אקדמית: ציון פסיכומטרי 700 ומעלה או ציון בגרות משוקלל 11 ומעלה (בנוסף לקבלה ללימודים בחוג)
 • נזקקות כלכלית

לפרטים נוספים וליצירת קשר ניתן לפנות ליחידת הסיוע בדיקנט הסטודנטים )בנושא הפנייה נא לציין "מנהיגי שוליך").
ההרשמה לתכנית לשנת הלימודים תשפ"ב תתקיים בין ה-16.02.2021 ל-18.04.2021
להגשת מועמדות למלגה
 

♦ חדש! פטור משכר לימוד למועמדים שהשתתפו או זכו בהיותם תלמידי תיכון באולימפיאדות בינלאומיות בתחומים מדעיים 
ופטור משכר לימוד למשתתפי או זוכי חידון התנ"ך העולמי.

מועמדים שהשתתפו בחידון התנ"ך העולמי ונרשמו לחוגים ב פקולטה למדעי הרוח, וכן מועמדים שהשתתפו  בתקופת התיכון באולימפיאדות בינלאומיות למדע בתחומים: כימיה, מדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה, ונרשמו לאוניברסיטה לאותו חוג בו הם השתתפו באולימפיאדה, יהיו זכאים לפטור משכר לימוד באופן הבא:

 1. משתתפים שזכו במדליה יהיו זכאים לפטור משכ"ל לשלוש שנים.
 2. משתתפים שהשתתפו בתחרות ולא זכו במדליה, יהיו זכאים לפטור משכ"ל לשנה הראשונה בלבד.

התנאי לקבלה הוא זכאות לתעודת בגרות ואנגלית ברמת מתקדמים א' לפחות.  
על המועמדים הללו, לאחר שירשמו ויתקבלו, להציג אישור השתתפות/קבלה רשמי למדור רישום וקבלה. 
פטור שכ"ל הינו בגובה 100% משכר לימוד מלא, אך לא יותר מגובה שכר הלימוד האישי של הסטודנט.
הפטור יתעדכן רק לאחר קליטת טופס לימודים ובהתאם לנהלים.

 

♦ פרסי ההצטיינות לתלמידים בשנים מתקדמות לבוגר

פרסי הרקטור והדיקן - פרסי הצטיינות הניתנים לתלמידי בוגר משנה ב' ואילך על סמך הישגיהם בלימודים. פרטים נוספים בתקנון נה"ל.