תכנית "אתגר" מדעי החיים

מצטיינים? יש לנו תכנית עבורכם!

תכנית- "אתגר לסטודנטים מצטיינים במדעי החיים"

המטרה: הכשרת סטודנטים מצטיינים למחקר במדעי החיים. כ-25 סטודנטים מצטיינים בכל מחזור בתכנית, ייחשפו למחקר המתבצע בעיקר במכון למדעי החיים ויקבלו כלים מתקדמים להבנת המחקר ולביצועו בפועל.
לתכנית אתגר מתקבלים סטודנטים בעלי חתך הקבלה היחסי הגבוה ביותר, המשתנה מידי שנה, בהתאם לנתוני הסטודנטים (ונשארים בה רק סטודנטים מצטיינים בפועל).
סטודנטים בתכנית אתגר זוכים להכיר מקרוב את מורי המכון למדעי החיים וקבוצות המחקר השונות בו ולומדים נושאים שונים הקשורים למחקר הביולוגי.
הסטודנטים נהנים מתכנית לימודים ייחודית, שבנוסף לקורסים הרבים והמגוונים של תכנית הלימודים למדעי החיים, הם מקבלים קורסים ייעודיים לתכנית אתגר, כולל סמינרים מודרכים, מעבדות מתקדמות וריטריט ייחודי לתלמידי אתגר להכרת המערכת האקולוגית של מפרץ אילת.

סטודנטים בתכנית אתגר זוכים בשנה א' להדרכה אישית צמודה של מרצים ("חונכים"), שימשיכו ללוות אותם במשך כל שלוש שנות הלימוד. החונך גם יהווה חוליה מקשרת עם מרכז התכנית, שיהיה אחראי על התכנים האקדמיים וניהול התכנית.

היקף הלימודים: הסטודנטים חייבים בכל חובות התואר הרגיל במדעי החיים ובקורסי החובה של תכנית אתגר. במסגרת הלימודים ישנן 25 נ"ז הייחודיות לתכנית. סך הכול לתואר: 145 נ"ז .

 

תנאי קבלה

ניתן להתקבל לתכנית על סמך שקלול פסיכומטרי עם ממוצע בגרויות/מכינה/תואר.

בנוסף, קיים ערוץ קבלה ישירה על סמך תעודת בגרות (ללא בחינה פסיכומטרית) בממוצע 11.50 (רל"ק 11.15)
וכן, ערוץ קבלה ישירה על סמך ציון בחינה פסיכומטרית בדגש כמותי (לזכאים לתעודת בגרות) בציון 740 (רל"ק 705)

סטודנט שלא התקבל לתכנית וסיים את שנה א' עם ממוצע ציונים מעל 90 רשאי להגיש בקשה להתקבל לשנה ב' לתכנית אתגר. בקשות אלו ישקלו על ידי החוג. סטודנטים שיתקבלו לשנה ב' יהיו פטורים מסמינריון שנה א'.

תנאי המעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים 90 ומעלה בשנה החולפת. סטודנטים עם ציון 85 ומעלה יוכלו להגיש בקשה לאישור מיוחד מראש התכנית להמשך השתתפות בתכנית.

 

לפרטים נוספים:

פרופ' דרור הבלנה dror.hawlena@mail.huji.ac.il
פרופ' אלון זסלבר alonzas@mail.huji.ac.il
רכזת התכנית: נעה דשא noadeshe@gmail.com