איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 • חקלאות מזון וסביבה

 • 728

 • רחובות

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  אחד האתגרים העומדים בפני האנושות במאה הבאה הוא להמשיך ולספק מזון לאוכלוסייה הגדלה של העולם, תוך כדי שמירה על משאבי הטבע ותוך כדי הגנה על הסביבה והאקלים. בחקלאות של היום יש לפעמים קונפליקט בין משימות מרכזיות אלו.

  במסגרת החוג נלמדים ונחקרים נושאים בתחומי הסביבה תוך הדגשת הטיפול בזיהומים, ניצול יתר של משאבי טבע והשפעת החקלאות על תהליכים אלה. הלימודים כוללים היבטים כימיים, פיזיקליים, אקולוגיים, תכנוניים, כלכליים ואתים.

  החוג מיועד לסטודנטים העומדים בדרישות הקבלה למוסמך ב פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, ושהינם בעלי רקע מתאים בתחום (מסלול לימודי הסביבה בלימודי הבוגר בתחומים השונים של החקלאות, מדעי הטבע וההנדסה וכן כלכלה ומנהל). עבור סטודנטים מרקע שונה תיקבע ועדת הלימודים של החוג תכנית ללימודי השלמה.

  החוג לאיכות הסביבה ומשאבי הטבע בחקלאות משויך אקדמית גם לבית הספר המתקדם ללימודי הסביבה של האוניברסיטה העברית המאגד 4 תכניות לימוד מדיסציפלינות שונות, עם קורסי ליבה המשותפים לסטודנטים בעלי רקע אקדמי שונה. קורסי הליבה מאפשרים לסטודנטים מפגש בין תחומי הכולל רכישת ידע והבנה של הסוגיות והשיטות המכוונות את המחקר הסביבתי בתחומי הלימוד השונים.

  שפת ההוראה בחוג הינה אנגלית.

  אתר החוג

   

  מועדי הרשמה:

  19.1.20 - 1.10.20

   

  הרשמה נוספת בחוג:

  במזכירות ה פקולטה

  טפסים למילוי

   

  מבנה התכנית:

  הלימודים מתקיימים במסלול המחקרי והלא מחקרי. תכנית הלימודים תהיה אישית, תכלול לימודי חובה ובחירה, ותיקבע על ידי המנחה באישור ועדת הלימודים של החוג. נושא עבודת הגמר יהיה קשור באופן מובהק לתחומי איכות ושמירת הסביבה ויאושר על ידי ועדת הלימודים של החוג

   

  תנאי קבלה:

  1.  א) "בוגר במדעי החקלאות", או "בוגר במדעי התזונה", המעוניין להתקבל לאחד החוגים: מדעי התזונה (712); גידולי שדה וירקות (713); מטעים וצמחי נוי (714); הגנת הצומח (715); מדעי הקרקע והמים (716); גנטיקה והשבחה (721); ביוכימיה ומדעי המזון (722); מדעי הצמח בחקלאות (724); איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728) וציונו הסופי הוא 80 לפחות ומצא מדריך לעבודת הגמר.
  ב) "בוגר במדעי החקלאות", המעוניין להתקבל לחוג: כלכלה חקלאית ומנהל בחקלאות (717) וציונו הסופי הוא 80 לפחות.
  ג) "בוגר במדעי החקלאות", המעוניין להתקבל לחוג: מדעי בעלי חיים ווטרינריה (735); וציונו הסופי הוא 80 לפחות ומצא מדריך לעבודת הגמר.
  ד) "בוגר" במגמת לימוד מתאימה אחרת (שהוכרה בתור שכזו ע"י ו' ההוראה), ועומד בתנאים הנ"ל להגשת מועמדות ל לימודי מוסמך .

  2. עמידה בדרישות עברית

   

  פרטי קשר:

  ראש החוג, דר' יעל הלמן טל' 08-9489218 מייל: yael.helman@mail.huji.ac.il

  מזכירות החוג: טל' 08-9489086, מייל: gilas@savion.huji.ac.il