יחסים בין-לאומיים

 • מדעי החברה

 • 312, 313, 375

 • הר הצופים

 • מחקרי, עיוני

 • קיימים 4 מסלולים כחלק מתכנית הלימודים לתואר שני ביחסים בין לאומיים

   

  מידע כללי

  התואר השני ביחב"ל מציע הבנה מעמיקה של תהליכים ומגמות במערכת הבינ"ל במגוון היבטים ונושאים מרתקים: ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה, כלכלה פוליטית בינ"ל ומוסדות בינ"ל. אנו מזמינים אתכם להיפתח לעולם המרתק והמורכב של הפוליטיקה הגלובלית והבינ"ל ולהעמיק את הבנתכם אותו.

  לאתר המחלקה

   

  מסלולי הלימוד

  לימודי התואר השני במחלקה מתקיימים כבר מהשנה הראשונה בשני מסלולים מובחנים - מסלול עם עבודת תזה ומסלול ללא עבודת תזה.
  בנוסף, יבחר כל תלמיד במסלול ללא תזה להתמחות באחת משתי מגמות (המגמה לחקר ביטחון בינלאומי ודיפלומטיה ומגמת כלכלה פוליטית ומוסדות בינלאומיים).

  להלן המסלולים מהם ניתן לבחור:

  מגמה לחקר ביטחון בין-לאומי ודיפלומטיה - מסלול ללא עבודת תזה (סמל חוג 313)

  מגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בין-לאומיים - מסלול ללא עבודת תזה (סמל חוג 375)

  מסלול עם עבודת תזה (סמל חוג 312)

  תכנית לימודי מחקר - תל"ם יחב"ל במסגרת המכון ליחסים בין-לאומיים ע"ש לאונרד דיוויס (סמל חוג 312)

   

  לימודי השלמה:

  תלמידים שלא למדו יחב"ל בתואר ראשון, ידרשו בקורסי השלמה שיקבעו על ידי החוג.

  על הסטודנטים לעבור את קורסי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

  ניתן לגשת לבחינות פטור בחלק מקורסי ההשלמה, שיערכו לפני תחילת שנת הלימודים. פרטים במזכירות המחלקה.

   

  מועדי הרשמה לשנת תשפ"ג

  ההרשמה תחל בתאריך 23.01.2022 ותסתיים במסלול העיוני בתאריך 31.08.2022.

  ההרשמה במסלול תל"ם ובמסלול עבודת תזה תסתיים בתאריך 15.05.2022.

  תיתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי, יש לבדוק בחוג.​

   

  הנחיות לרישום:

  בנוסף ובמקביל לרישום באתר האוניברסיטה, יש לשלוח גיליון ציונים רשמי ובנוסף את פירוט הקורסים או את הטופס הפנימי של המחלקה לגב' נטע לוי, רכזת המוסמך, ב פקולטה למדעי החברה במייל netalevi@savion.huji.ac.il
  לא נוכל לדון במועמדות ללא קבלת כל המסמכים הנדרשים להרשמה.

   

  תנאי קבלה

  תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה למדעי החברה

  הפירוט על כל מגמה מופיע בקישורים שצוינו לעיל. יש לשים לב לתנאי הקבלה הייחודיים לכל מגמה.
   

  פרטי קשר:

  מנהלנית מוסמך במחלקה ליחסים בין-לאומיים: חגית קרדונה hagitc@savion.huji.ac.il

  מידע נוסף ניתן לקבל במזכירות המחלקה בטלפון: 02-5883061 או 02-5883233