סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מגמה בסוציולוגיה ובפיתוח ארגוני

מגמה זו היא חלק מתכנית הלימודים לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

למידע נוסף על מועדי הרישום ותנאי הקבלה הנדרשים לחצו כאן

סמל חוג: 383

 

אודות המגמה:

המגמה מציעה התבוננות מעמיקה ורבת פנים ביחס להתפתחות של ארגונים, וביחס למעשה של ארגון והכנסת סדר במתרחש. היא מציעה ידע ביחס למשמעות של עבודה, האופן בו נוצרים קשרים בתוך הארגונים וביניהם, ובאופן בו נבנות זיקות של כוח, רשתות, היררכיה. תופעות כמו מנהיגות, תרבות ארגונית, פעולה ציוותית, יחסים בין הארגון והסובב אותו נחקרות ונלמדות. התכנית מציעה קשר הדוק בין תאוריה ומעשה, כולל התנסויות רלוונטיות. תשומת לב מיוחדת ניתנת ליעוץ הארגוני בהקשר זה.
למגמה יתקבלו בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בהתאם להחלטת ועדת הקבלה של החוג.
לימודים במגמה הם בסיס טוב להתפתחות אקדמית מכאן, ולעבודה בשדה כיועץ ארגוני, וכאיש מקצוע בתחומי הפיתוח הארגוני, ההדרכה וההערכה מכאן.
מומלץ למועמדים ללמוד קורסי מבוא בהתנהגות ארגונית ופסיכולוגיה חברתית במסגרת לימודי התואר הראשון שלהם.
מכסת המתקבלים מוגבלת, ומתבססת על פרטי קורות חיים, המלצות, הישגים בלימודים קודמים וראיון קבלה.

 

תנאי קבלה:

תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה למדעי החברה

תואר בוגר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בממוצע 85 לפחות.

למגמה בסוציולוגיה ובפיתוח ארגוני יתקבלו בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, לפי החלטת ועדת קבלה של החוג.

בוגרי חוגים אחרים: מועמדותם תידון באופן פרטני, ובדרך כלל יחויבו בלימודי השלמה, בהיקף שנת לימודים אחת או פחות. סטודנטים אלה חייבים להירשם ללימודי המוסמך בשנה העוקבת, לאחר שהשיגו ציון ממוצע של 85 לפחות בכל לימודי ההשלמה. בלימודי ההשלמה למגמת לימודי הארגון, נדרשת עמידה בציון 90 בכל לימודי ההשלמה.

הקבלה ל תואר מוסמך  כפופה להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית.

 

פרטי קשר:

יועצת המגמה: ד"ר תמי רובל-ליפשיץ tammy.rubel@mail.huji.ac.il

מזכירות המחלקה: גב' מורן קינן, 02-5883032 moranel@mail.huji.ac.il