סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מגמה לדמוגרפיה

מגמה זו היא חלק מתכנית הלימודים לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

למידע נוסף על מועדי הרישום ותנאי הקבלה הנדרשים לחצו כאן

סמל חוג: 362

 

אודות המגמה:

לימודי אוכלוסייה הינו תחום רחב העוסק בגורמים ובהשלכות הכלכליות חברתיות ופוליטיות של שינויי אוכלוסייה. לימודי דמוגרפיה הינו תחום אינטרדספלינארי ביסודו. הדמוגרפים עוסקים בנושאים שונים ממוביליות חברתית עד מגדר ומשפחה. המגמה מעניקה לסטודנטים כלים לניתוח נתונים (בעיקר) כמותניים בהקשר של נושאים חברתיים. המגמה מציעה קורסים תיאורטיים ופרקטיים המכשירים את הסטודנט לעבוד עם מאגרי הנתונים.

 

תנאי קבלה:

תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה למדעי החברה

תואר בוגר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בממוצע 85 לפחות.

בוגרי חוגים אחרים: מועמדותם תידון באופן פרטני, ובדרך כלל יחוייבו בלימודי השלמה, בהיקף שנת לימודים אחת או פחות. סטודנטים אלה חייבים להירשם ללימודי המוסמך בשנה העוקבת, לאחר שהשיגו ציון ממוצע של 85 לפחות בכל לימודי ההשלמה.
הקבלה ל תואר מוסמך  כפופה להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית.

 

פרטי קשר:

יועצת המגמה: פרופ' ברברה אוקן barbara.okun@mail.huji.ac.il

מזכירות המחלקה: גב' מורן קינן, 02-5883032 moranel@mail.huji.ac.il