הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה מידע כללי


ה פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

ניווט מהיר:   » מבנה הלימודים   » מכינה במתמטיקה   » רקע חקלאי   » איגרת למתקבל   » הכנה ללימודים ורענון היידע   » נוהל קבלה ללימודים שהופסקו בעבר   » פרסים   » הדרכה וייעוץ

 
יום פתוח וירטואלי ב פקולטה לחקלאות יתקיים ביום שישי 18.2.2022 - יפורסם באתר ה פקולטה

ה פקולטה היחידה בארץ המקנה לבוגריה ידע מקיף ומעניקה תארים אקדמיים בתחומי החקלאות, איכות הסביבה, התזונה הקלינית והרפואה הווטרינרית. ה פקולטה מכשירה את תלמידיה להיות אנשי מקצוע מומחים שיעסקו במחקר, בהוראה או בעבודה מקצועית במגוון תחומים. המקצועות העיקריים הם: ביוטכנולוגיה בחקלאות, מדעי הצמח והגנטיקה, מדעי בעלי החיים, מדעי הסביבה, משאבי טבע בחקלאות ושמירת הטבע, מדעי המזון, מדעי התזונה, כלכלת סביבה וניהול, רפואה וטרינרית.

» לימודי החקלאות במאה ה-21 משלבים ידע ביוטכנולוגי בתחומי הביולוגיה עם המעשה החקלאי המודרני להגברת הייצור של מזון איכותי ובריא מין החי ומן הצומח, של צמחי נוי, מרפא, בושם, תבלין, של חומרי גלם לתעשייה וכל זאת בסביבה בריאה ונקייה. לימודים אלה כוללים פיתוח אמצעים קלאסיים בשילוב עם כלים ביוטכנולוגיים מתקדמים להשבחת הייצור של בעלי חיים וצמחים תוך שמירה על הסביבה ואיכותה. הלימודים יאפשרו הכרה מושכלת של משאבי הטבע והשימוש בהם, רכישת מומחיות בתחום בריאות הצמח, הבנת יחסי הגומלין בין גידולים חקלאיים ובעלי החיים לסביבתם, תוך אספקת התנאים המיטביים לשיפור רמת היבולים ואיכותם; הבנה ושימוש בכלים המודרניים של כלכלה, ניהול ושיווק להשאת רווחים מהפעילות המשקית הכוללת.
» הלימודים בתחומי איכות הסביבה ושמירת הטבע מקנים לבוגרים הידע הדרוש בתחומי הקרקע והמים ואגרואקולוגיה ובריאות הצמח. הלימודים מתמקדים בשמירה על איכות הסביבה וטיפול נאות בשאריות חקלאיות, מים מושבים ופסולת עירונית, וכן באקולוגיה ובכלכלת משאבי טבע לניהול בר קיימא של שטחים פתוחים (יער, מרעה טבעי, שמורות טבע).
» הלימודים במדעי המזון והתזונה הקלינית מתמקדים בשימור איכויות של התוצרת החקלאית, כולל שמירה על ערכו התזונתי של המזון ושימוש נאות בו לתזונה מאוזנת של האוכלוסייה, לשמירה על בריאות האדם, למניעת מחלות וריפויין.
» לימודי כלכלת סביבה וניהול מקנים לבוגרים הידע הדרוש לעבודה ולמחקר בתחומים אלה והתמחויות בכלכלה ושיווק של ענפי החקלאות, הסביבה וניצול משאבי טבע.
» בית הספר לרפואה וטרינרית מכשיר סטודנטים לקבלת תואר דוקטור לרפואה וטרינרית. ביה"ס הוא מרכז של ידע ומצויינות בתחומי הוראת הרפואה הווטרינרית, המחקר הווטרינרי והשרות הווטרינרי, לרווחת בעלי החיים והאדם.
 

בוגרי ה פקולטה עוסקים בעבודה מקצועית, במחקר, בהדרכה, בהוראה וביישום התחומים השונים, כגון: בתעשייה הביוטכנולוגית, בחברות מסחריות - לציוד השקייה, דשנים, חומרי הדברה, ייצור זרעים ושיווקם, כלכלת משאבי טבע ועוד; במחקר - במכוני מחקר העוסקים במדעי החיים והחקלאות, במדעי הסביבה, בגנטיקה, בגנומיקה ובפרוטאומיקה, בשיפור משאבי המים והקרקע, בהשבחת זנים ובלוחמה במזיקים ובמחלות בשיטות כימיות, פיסיקליות וביולוגיות; במשרדי ממשלה שונים כמומחים מקצועיים ומדריכים בארץ ובחו"ל וכן במשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים ועוד.
במספר קורסים נדרשים התלמידים להשתתף בניסויים בבעלי-חיים כחלק בלתי נפרד של הלימודים.
מיקום הלימודים - הלימודים במלואם מתקיימים בקריית האוניברסיטה העברית ברחובות. הוראת הווטרינריה מתקיימת בחלקה בבית החולים הווטרינרי בבית דגן.
 

♦ מבנה הלימודים

הלימודים מתקיימים לרוב במסלול חד-חוגי. חוגים אחדים מאפשרים התמחות במסגרת מגמות, חטיבות או תכניות לימודים המאפשרות לשלב כיוון התמחות נוסף במסגרת החוג.

התארים המוענקים:

בוגר במדעי החקלאות .B.Sc.Agr
בוגר במדעי התזונה .B.Sc.Nutr

 

♦ מכינה במתמטיקה

קורסי המתמטיקה, הפיזיקה והכימיה בשנה א', מתבססים על שליטה באלגברה ובטריגונומטריה ברמה תיכונית. שליטה טובה בנושאים האלה מגדילה את סיכויי ההצלחה בלימודים, מקלה על העומס בשנה הראשונה ומאפשרת השתלבות טובה יותר בכל קורסי החובה במדעים.

בחוגים הבאים: 
מדעי הצמח, מדעי התזונה, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, מדעי בעלי החיים, תכנית אמירים למצטיינים - חקלאות, מדעי הצמח בחקלאות וביוטכנולוגיה, אגרואקולוגיה בריאות הצמח וביוטכנולוגיה, מדעי בעלי החיים וביוטכנולוגיה,
כל מי שיתקבל על סמך בגרות בהיקף: 3 יח"ל במתמטיקה, או 4 יח"ל בציון נמוך מ-90, או 5 יח"ל בציון נמוך מ-75, יחויב בהשלמה מוכחת של תכנים חסרים במסגרת מכינת קיץ 
של ה פקולטה .

בחוגים הבאים:
מדעי הקרקע והמים, כלכלה סביבה וניהול, ביוכימיה ומדעי המזון, ביוכימיה מדעי המזון וביוטכנולוגיה, כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות,  מומלץ לכל מי שיתקבל על סמך בגרות בהיקף: 3   יח"ל   במתמטיקה, או 4   יח"ל   בציון נמוך מ-90, או 5   יח"ל   בציון נמוך מ-75, להשלים את החומר במכינת קיץ במתמטיקה (מכיוון שקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 מתבסס על שליטה מוקדמת בחומר זה). 

 

מידע על מכינת קיץ במתמטיקה ניתן לקרוא באיגרת למתקבל שבאתר ה פקולטה  או לפנות לקרן אוחיון במייל kerenoha@savion.huji.ac.il או בטלפון 08-9489285.


♦ רקע חקלאי

מועמדים לחוגים: מדעי הצמח בחקלאות, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, מדעי הקרקע והמים, מדעי בעלי החיים, שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים, שלא עמדו בסף הקבלה לחוג וציינו בטופס ההרשמה שיש להם רקע קודם בחקלאות (השכלה חקלאית או ניסיון מוכח בתחום החקלאות), יוכלו להתקבל בתנאי שציונם המשוקלל הוא בתחום הקרוב לסף הקבלה ובתנאי שה פקולטה מכירה ברקע החקלאי. מועמדים אלה יקבלו מה פקולטה שאלון לבדיקת הרקע החקלאי ולפי הצורך יוזמנו לראיון. אחרי דיון יקבלו המועמדים תשובה מהמדור לרישום וקבלה.

פרמטרים כלליים המעידים על רקע חקלאי - מי שגדל במשק חקלאי ו/או מי שעבד בהתנדבות או בשכר פרק זמן של כשנה או יותר (מחזור גידול אחד שלם לפחות) בענף חקלאי כלשהו ו/או מי שלמד וסיים ביה"ס תיכון חקלאי.

הרקע החקלאי נבדק גם אל מול החוג המבוקש.  

טפסי רקע חקלאי והמסמכים הנלווים נבדקים באופן פרטני וענייני.

מומלץ להצהיר על רקע רלוונטי גם אם המועמד/ת אינם בטוחים בעמידתם בהגדרות אלו. 


♦ איגרת למתקבל

מזכירות ה פקולטה תשלח למתקבלים איגרת הכוללת הסברים מפורטים על ההכנות לקראת שנת הלימודים. מתקבלים שלא קיבלו את האיגרת עד לאחר שלושה שבועות מתאריך הודעת הקבלה, מתבקשים לפנות למזכירות ה פקולטה , טל': 08-9489345, דוא"ל:  irisr@savion.huji.ac.il

 

♦ הכנה ללימודים ורענון הידע

סטודנטים רבים נתקלים בקשיים בתחילת הלימודים באנגלית ובמקצועות יסוד במדעי הטבע, בעיקר עקב הכשרה לא מספיקה, ובשל הזמן הרב שחלף מסיום ביה"ס התיכון. לכן, ה פקולטה ממליצה על לימודי הכנה במקצועות: מתמטיקה, כימיה ופיסיקה, הניסיון מלמד שסטודנטים בעלי רקע מתאים במדעי הטבע הבסיסיים ובאנגלית משתלבים ביתר קלות בלימודים ומפיקים מהם תועלת רבה יותר.
המדור ללימודי חוץ של ה פקולטה מקיים קורסי הכנה מתאימים במקצועות מתמטיקה, כימיה ופיסיקה. ה פקולטה תשלח הסבר מפורט לכל מי שקבלו הודעת קבלה מהמדור לרישום וקבלה.
למידע נוסף ניתן לקרוא באיגרת למתקבל שבאתר ה פקולטה או לפנות לקרן אוחיון במייל kerenoha@savion.huji.ac.il או בטלפון 08-6489285.

 

♦ נוהל קבלה ללימודים שהופסקו בעבר

סטודנט שלימודיו הופסקו עקב כישלון אקדמי המבקש להתקבל שוב לאחד מחוגי ה פקולטה , חייב בבדיקת ה פקולטה וקבלתו מותנית באישור ועדת הוראה שלה. לנהלי ההוראה

 

♦ פרסים

האוניברסיטה תעניק פרס מיוחד, בגובה מחצית משכר הלימוד, לתלמידים חדשים בעלי נתוני קבלה גבוהים שילמדו תכנית לימודים מלאה באחד מן החוגים: מדעי הצמח, מדעי בעלי החיים, מדעי הקרקע והמים, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, כלכלת סביבה וניהול, שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים, ובהתמחויות בביוטכנולוגיה עם בעלי החיים, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, מדעי הצמח.

 

♦ הדרכה וייעוץ

שנתון ה פקולטה בשנתון ה פקולטה מתפרסם מידע לתלמידים הכולל את תכנית הלימודים בחוגים, תאור הקורסים ומערכת השעות. השנתון מפורסם באתר.

המזכירות לענייני תלמידים מטפלת בענינים מנהליים של התלמידים ונותנת ייעוץ כללי בנושאי הלימודים.

מידע נוסף

במזכירות לענייני תלמידים, צריף 5, בימים א'-ה' בשעות 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 או במועד אחר על פי תאום טלפוני: 08-9489190/431. דוא"ל : ority@savion.huji.ac.il , anatg@savion.huji.ac.il