הפקולטה למדעי החברה מידע כללי

ה פקולטה למדעי החברה

ב פקולטה למדעי החברה מתקיימים לימודים לקראת התארים: בוגר במדעי החברה (B.A.), מוסמך במדעי החברה (M.A.) ודוקטור לפילוסופיה (.D.Ph).

אתר ה פקולטה

הלימודים מתקיימים ב קמפוס הר הצופים

האוניברסיטה תעניק פרסים-מלגות מיוחדות, בגובה מחצית שכר לימוד שנתי, לסטודנטים חדשים בעלי נתוני קבלה גבוהים שיממשו לימודי שנה א' בתכנית מלאה בחוגים: גאוגרפיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סטטיסטיקה ומדע המדינה.

 

מבנה הלימודים

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים:
מסלול דו-חוגי - בו נלמדים שני חוגים, בהיקף של 120 נ"ז לפחות. במסלול זה, ניתן ללמוד שני חוגים ב פקולטה למדעי החברה או חוג אחד מה פקולטה למדעי החברה וחוג אחר מ פקולטה אחרת. על המועמדים מוטלת האחריות לבדוק את התאמת מערכת השעות.
מסלול חד חוגי - בו נלמד חוג אחד מורחב מה פקולטה למדעי החברה ולימודים משלימים, מה פקולטה למדעי החברה (ניתן ללמוד מכסה מסוימת של קורסים גם מפקולטאות אחרות), בהיקף כולל של 120 נ"ז לפחות. מסלול זה אינו אפשרי בתכנית המשולבת: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה (פכ"מ) ובצירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים (פסיכוביולוגיה).
בכל אחד מן המסלולים נמשכים הלימודים שלוש שנים.

סטודנטים בשנה א' חייבים להתחיל לימודיהם במסלול הדו-חוגי (למעט תלמידי התכנית המשולבת: פכ"מ).

תנאי המעבר למסלול ה חד חוגי וכללי הלימוד במסלול, מפורטים בשנתון ה פקולטה .

 

 

תלמידים במעמד מיוחד - 399

1. בעלי תואר בוגר המעוניינים ללמוד קורסים בודדים, שלא לתואר, יוגדרו כ"תלמידים במעמד מיוחד". לימודים במעמד זה אפשריים במשך שנה אקדמית אחת בלבד ובקורסי הבחירה בלבד. על המועמדים לקבל את אישור החוגים ללמוד את הקורסים המבוקשים, ולאשר את תכנית הלימודים במזכירות ה פקולטה למדעי החברה.


2. לימודים בין מוסדיים - סטודנטים מאוניברסיטאות אחרות, המבקשים ללמוד שעות בודדות באוניברסיטה העברית, יתקבלו כתלמידים מיוחדים ב פקולטה . תלמידים אלה ידרשו להציג אישור בנדון מהאוניברסיטה בה הם לומדים. בנוסף, עליהם לקבל את אישור החוגים ללמוד את הקורסים המבוקשים ולאשר את תכנית הלימודים במזכירות ה פקולטה .

 

רשויות ה פקולטה לשירות התלמיד

ועדת ההוראה- דנה ומחליטה בענייני ההוראה ב פקולטה . היא דנה גם בבקשות של סטודנטים בעניינים המחייבים החלטה עקרונית או בירור מיוחד. בקשות לוועדה יש להפנות אך ורק בכתב, באמצעות המזכירות לענייני תלמידים.
המזכירות לענייני תלמידים- מטפלת בעניינים המנהליים של הסטודנטים, מנפיקה אישורים אקדמיים שונים ונותנת ייעוץ כללי בנושאי הלימודים.
בשנתון ה פקולטה , מתפרסם מידע לסטודנטים הכולל את תכניות הלימודים בחוגים, תיאורי הקורסים ורשימת השיעורים. הודעות בעניינים שוטפים נשלחות לסטודנטים באמצעות דואר אלקטרוני וכן, מתפרסמות על לוחות המודעות בחוגים השונים ובמזכירות ה פקולטה .
המוסדות האקדמיים והמנהליים של ה פקולטה נמצאים בבניין מדעי החברה (גוש 7) בהר הצופים.

מידע נוסף
בימים א'-ה', בשעות 14:00-10:00 במזכירות תלמידים חדר 2716, טל' 02-5883495 ו 02-5883418.