רקע קודם

ניווט מהיר: רקע מקצועי קודם  /  רקע מדעי בבגרות  /  רקע חקלאי
 

♦ רקע מקצועי קודם

הקלה בתנאי הקבלה לנרשמים לחוגים:
חינוך - לבעלי רקע, תינתן הקלה מסויימת בתנאי הקבלה.
תכנית רביבים - תינתן הקלה בתנאי הקבלה למועמדים בעלי רקע מקצועי קודם הרלוונטי לתחום הלימודים.
עבודה סוציאליתעבודה סוציאלית עם חוג נוסף לתואר - מי שעסק/ה בפעילויות התנדבותיות או בתשלום לתקופה משמעותית בפעילויות למען ועם אנשים במצוקה, פעילויות חברתיות ופעילויות למען הקהילה, יוכלו לקבל הקלה מסויימת בתנאי הקבלה ללימודי עבודה סוציאלית ל תואר בוגר .

על המועמד/ת להגיש פנייה מסודרת באתר לוועדת ערעורים הכוללת מכתב בקשה מפורט, המלצות חתומות המאשרות את הרקע הקודם וכל מסמך נוסף הרלוונטי לבקשה.
הבקשה תועבר לבדיקת הגורמים המוסמכים הרלוונטיים באוניברסיטה. ההחלטה תתקבל על סמך שיקול דעת ועל בסיס מקום פנוי בתכנית.


♦ רקע מדעי בבגרות

הקלה בתנאי הקבלה לנרשמים לחוגים:
מדעים ביורפואיים
תכנית מצוינות ברוקחות
רוקחות

בעלי תעודת בגרות הכוללת לפחות שני מקצועות מדעיים בהיקף מוגבר מבין המקצועות: ביולוגיה, כימיה ופיסיקה, יוכלו להתקבל בסף קבלה נמוך במעט מהנדרש.


♦ רקע חקלאי

הקלה בתנאי הקבלה לנרשמים לחוגים:
מדעי הצמח בחקלאות
אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
מדעי הקרקע והמים
מדעי בעלי החיים
שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים

מועמדים שלא עמדו בסף הקבלה לחוג וציינו בהרשמה שיש להם רקע קודם בחקלאות (השכלה חקלאית או ניסיון מוכח בתחום החקלאות), יוכלו להתקבל בתנאי שציונם המשוקלל הוא בתחום הקרוב לסף הקבלה ובתנאי שה פקולטה מכירה ברקע החקלאי. מועמדים אלה יקבלו מה פקולטה שאלון לבדיקת הרקע החקלאי ולפי הצורך יוזמנו לראיון. אחרי דיון יקבלו המועמדים תשובה מהמדור לרישום וקבלה.

פרמטרים כלליים המעידים על רקע חקלאי: מי שגדל במשק חקלאי (מושב או קיבוץ) ו/או מי שעבד בהתנדבות או בשכר פרק זמן של כשנה או יותר (מחזור גידול אחד שלם לפחות) בענף חקלאי כלשהו ו/או מי שלמד וסיים ביה"ס תיכון חקלאי.

הרקע החקלאי נבדק גם אל מול החוג המבוקש.  

טפסי רקע חקלאי והמסמכים הנלווים נבדקים באופן פרטני וענייני.

מומלץ להצהיר על רקע רלוונטי גם אם המועמד/ת אינם בטוחים בעמידתם בהגדרות אלו.