--> שער ההרשמה של האוניברסיטה העברית בירושלים
   
אודותינו
רשימת חוגים
מה חדש
הורדות
צור קשר
עמוד הבית
חיפוש

 רפואה

 סמל חוג 601

 תנאי קבלה

 צירופים אפשריים

 סיכויי קבלה

תואר ראשון (בוגר)   לאתר הפקולטה

הלימודים מתקיימים בקמפוס עין כרם

בית הספר לרפואה 
ביה"ס מכשיר את תלמידיו למקצוע הרפואה (medical profession) ומקנה להם בסיס להמשך לימודים באחד מכיווני ההתמחות במדעי הרפואה לפי בחירתם.
המועד האחרון להרשמה ולהמצאת מסמכים הינו 30.4.14.

מבנה הלימודים
הלימודים נמשכים שבע שנים, ומחולקים לשלבים:
לימודים טרום-רפואיים - נמשכים שנה אחת וכוללים: אנגלית, ביולוגיה, פיסיקה, כימיה, אימונולוגיה, גדילה והתפתחות וסטטיסטיקה. הלימודים מתקיימים בפקולטה למדעי הטבע ובפקולטה לרפואה.
לימודים פרה-קליניים - נמשכים שנתיים וכוללים את המקצועות: אנטומיה, אמבריולוגיה, ביוכימיה, היסטולוגיה, פתולוגיה,  מיקרוביולוגיה, פיסיולוגיה, פרמקולוגיה, בריאות הציבור, שיטות מחקר, לימודי בחירה וכן כתיבת עבודה סמינריונית. לאור דיונים המתקיימים בפקולטה, יתכנו שינויים במבנה לימודי התואר הבוגר ברפואה.
לאורך כל הלימודים הפרה-קליניים מתקיים קורס "אדם ורפואה".
תלמידים אשר סיימו את שלוש השנים הראשונות של לימודיהם יהיו זכאים לתואר בוגר במדעי הרפואה (B.Med.Sc) ויוכלו להמשיך את לימודיהם הקליניים אם ממוצע ציוניהם יהיה 75 ומעלה. זכאותם של תלמידים שסיימו בציון 70 - 75 להמשך לימודים תיבדק בפקולטה. תלמידים שסיימו בציון 70 ומטה לא יוכלו להמשיך לימודים בביה"ס לרפואה.
לימודים קליניים - מתקיימים במחלקות הקליניות השונות של בתי-החולים תוך שימת דגש על הוראה ליד מיטת החולה וכן על הרצאות וסמינריונים בנושאי הלימוד השונים. בשנה הרביעית לומדים התלמידים במחלקות: פנימית וילדים וכירורגיה אשר בבית החולים האוניברסיטאי "הדסה", במחלקות בבתי-חולים מסונפים בירושלים ובבית החולים "קפלן" ברחובות. בשנה החמישית לומדים התלמידים במחלקות: גניקולוגיה, פסיכיאטריה, עיניים, עצבים, אורטופדיה, הרדמה, דימות, גריאטריה ואונקולוגיה. השנה השישית מוקדשת בחלקה ללימודי בחירה.
השנה השביעית מוקדשת להשתלמות מעשית (סטאז')

מסלול לימודים משולב
בית הספר לרפואה שם לו למטרה לחנך לא רק רופאים מהשורה הראשונה אלא גם חוקרים מן השורה הראשונה במדעי הרפואה הבסיסיים והקליניים. על-מנת להגשים מטרה זו הפקולטה לרפואה מעודדת תלמידים מצטיינים ללמוד במשולב לתארים .M.D./M.Sc, M.D./Ph.D. ו-.M.D./M.P.H. תכניות אלה פתוחות לתלמידים אשר סיימו בהצטיינות את לימודי הבוגר במדעי הרפואה (שלוש השנים הראשונות ללימודי הרפואה, פירוט לעיל). לימודים משולבים מזכים את התלמידים במלגות.

הליך הקבלה לרפואה
הליך הקבלה לרפואה שנה א', שנה ב' ורפואה צבאית כולל מספר שלבים:
שלב א'
המיון הראשוני מתבסס על ידע באנגלית, הציון הפסיכומטרי הרב תחומי ועל הישגים לימודיים (תעודת בגרות, מכינה, לימודים אקדמיים קודמים).
מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ חייבים להציג את גליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה (30.4.14). הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון בעת הדיון בבקשתם. האוניברסיטה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של מועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלה במועד, ואף לבטל את קבלתו.

שלב ב' 
המועמדים שיימצאו מתאימים בשלב א' יוזמנו למבדקי מרק"ם/מו"ר - מערכת ראיונות קצרים מובנים, סימולציות ושאלונים שנועדה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיותיים שאינם נמדדים באמצעות הבחינה הפסיכומטרית ותעודת הבגרות, כגון מוטיבציה, אחריות, מודעות עצמית וכישורים בינאישיים. פרטים באתר
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
בשנים האחרונות החליטו בתי הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב והטכניון להקל על המועמדים הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה הלוגיסטית  כך שהמועדמים ייבחנו באחד מבין המבדקים ובתשלום אחיד. החלטה זו התקבלה לאחר שנמצא ששני המבדקים בודקים את אותן תכונות.
תקפות המבדקים באוניברסיטה העברית
1. תוצאות מבדקי מו"ר/מרק"ם  מהשנים 2012- 2014 תקפות. למועמד שנבחן במבחנים הללו  יותר מפעם אחת (בשנים אלו) יילקח בחשבון הציון הגבוה מביניהם. 
המבדקים מורכבים מיום שאלונים ומיום ראיונות/סימולציות. מועדי המבדקים:
א. יום השאלונים ייערך ביום שישי 27.6.14. הראיונות/ סימולציות ייערכו החל מתאריך 23.6.14 ועד 10.7.14.
ב. סבב ראיונות/סימולציות נוסף, המיועד לעתודאים ומכינאים יתקיים מתאריך 8.9.14 ועד 18.9.14. יום השאלונים בסבב זה ייערך ביום שישי 12.9.14.

השיבוץ למבדקים
1.מועמדים שיירשמו לאוניברסיטה העברית בלבד ייבחנו במרק"ם.
2. מועמדים שיירשמו הן לאוניברסיטה העברית והן למוסד אחר ישובצו באופן אקראי לאחד משני המבדקים, על יד המרכז הארצי.

הזימון למבדקים
1. הזימון
למועמדים שייבחנו במבדקי מרק"ם יישלח על ידי הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית.
2.
הזימון למבדקי מו"ר יישלח על ידי המרכז הארצי.
הזימונים יישלחו אך ורק בדואר אלקטרוני. אנא וודאו באתר המידע האישי כי כתובת הדואר האלקטרוני שלכם מעודכנת.
זימון למבדקי מרק"ם/מו"ר איננו מעיד על קבלה.
השתתפות במבדקים הינה תנאי לקבלה. אי הגעה למילוי שאלונים ו/או לראיונות/סימולציות תתפרש כויתור על המועמדות לבית הספר לרפואה לשנת הלימודים תשע"ה.

היבחנות בתנאים מותאמים
מועמד שלו מגבלה פיזית חמורה וחריגה או לקות העלולה לפגוע בתפקודו במילוי השאלונים, הסבור כי הוא זכאי להיבחן בבחינת מו"ר, מרק"ם או מר"ב (מילוי השאלונים) בתנאים מותאמים, יפנה בבקשה ליחידה לבחינות מותאמות של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, בצירוף אישורים, על מנת לבדוק את זכאותו לתנאים מותאמים. האמור לעיל מתייחס גם למועמד כנ"ל, שעדיין אינו עומד בציון הסף לזימון לבחינות הקבלה לבתי הספר לרפואה, אך טרם נדחה. פרטים נוספים בעניין באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
על המועמד לשלוח את כל החומר הרלוונטי לבקשתו בדואר (ולא בפקס) אל היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה. יש לעקוב אחר לוחות הזמנים שעל החומר להגיע למרכז ומהם תאריכי המבדקים השונים.
תנאים מותאמים ניתנים מתוך שמירה על הוגנות כלפי כל הנבחנים.
לא ניתנים תנאים מותאמים בשל מגבלה שמקורה רגשי, כגון חרדת בחינות.
יש לזכור שמערכות מו"ר, מרק"ם ומר"ב שונות מהבחינה הפסיכומטרית במטרותיהן, בכישורים שהן מודדות ובמבנה שלהן, ולכן לא בהכרח יינתנו למועמד התנאים שניתנו לו בבחינה הפסיכומטרית.
הצהרת בריאות - המועמדים אשר יזומנו למבדקי מרק"ם יתחייבו לחתום על טופס אלקטרוני של הצהרת בריאות וכתב ויתור על סודיות רפואית. את הטפסים האלקטרוניים יש למלא ולהדפיס אך ורק לאחר קבלת הזימון למרק"ם. קישור לאתר יישלח בדוא"ל עם הזימון למבדקים.
ועדת הקבלה רשאית לזמן כל מועמד לבדיקות רפואיות אצל רופא שייקבע על ידה. אי הופעה לבדיקות
הרפואיות תתפרש כביטול המועמדות לביה"ס לרפואה.
אזרחות ישראלית - אין מתקבלים מועמדים שאינם אזרחי ישראל.
הערה: הפקולטה שומרת לעצמה זכות להכנסת שינויים בשיטת המיון והקבלה.
המלצה - מומלץ להשלים את הידע במתמטיקה בהיקף מוגבר עוד לפני תחילת שנת הלימודים.
על המתקבלים להגיע עם ידע מוקדם בשימושי מחשב.
למידע נוסף: הפקולטה לרפואה בירושלים, קמפוס עין-כרם גב' דפנה רחובי, מרכזת ועדת הקבלה,
טלפון: 02-6758018. דוא"ל: dafnas@savion.huji.ac.il

ההתקשרות מטעם הפקולטה תיעשה אך ורק באמצעות הדוא"ל. מועמד אשר לא הזין כתובת דוא"ל מתבקש לעשות זאת באתר. הכניסה לאתר מתבצעת באמצעות מס' זהות וקוד אישי.

 

רפואה שנה א'
המועד האחרון להרשמה ולהמצאת מסמכים הינו 30.4.14

תנאי קבלה לשנה א'
תנאי הקבלה וכן שקלול מרכיבי הקבלה מפורטים בפרק "ערוצי הקבלה".
1. בחישוב הציון המשוקלל ניתן לציון הפסיכומטרי הרב תחומי משקל של 70% ולציון תעודת הבגרות משקל של 30%.
מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקף לצורך קבלה הוא אפריל 2014. ניתן לשקלל את הציון הפסיכומטרי הרב תחומי עם כל אחד מהציונים הבאים:
• תעודת בגרות
• מכינה קדם אקדמית במסלול טבע, משולב במדעים
* מכינה במסלול טבע של ביה"ס לתלמידים מחו"ל באוניברסיטה העברית
לימודים אקדמיים.
2. רמת ידע באנגלית - ציון 120 לפחות בפרק האנגלית שבבחינה הפסיכומטרית, או ציון 220 לפחות בבחינת אמי"ר (פרטים בפרק "
רמת אנגלית"). עם זאת מומלץ להגיע לרמת פטור לפני תחילת שנת הלימודים הראשונה.
3. מבדקי מרק"ם/מו"ר - יזומנו למבדקים המועמדים בעלי הציונים הגבוהים ביותר. פרטים
בהליך הקבלה לרפואה.
4. העדפה מתקנת לראויים לקידום- האוניברסיטה תתחשב בתוצאת הבדיקה שתגיע אליה עד 30.04.14.
5. הצהרת בריאות. פרטים לעיל
6. אזרחות ישראלית. פרטים לעיל
בחירת המועמדים
הודעות הקבלה תישלחנה למועמדים על פי מיקומם במדרג אשר יבוסס על שילוב ציוני המרק"ם במשקל של 75% והציון המשוקלל במשקל של 25%.

מלגת "קרן השפע למצטיינים"תוענק למספר תלמידים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד גובה המלגה 7,000 $ לשנה. למצטיינים בלימודים עשוייה המלגה להינתן גם בשנים ב' וג' ברפואה.

רפואה - שנים מתקדמות

סמל תחום - 601 שנה ב'
כל המועמדים יירשמו לשנה ב' (רמה 22). המועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה ישובצו לשנת הלימודים הרלוונטית (ב', ג' או ד') לפי הקריטריונים:
1. מספר המקומות המתפנים בכיתות בית הספר לרפואה.
2. מידת ההתאמה שבין תכנית לימודיהם הקודמת לבין תכנית ביה"ס לרפואה. מומלץ לבדוק את ההתאמה בין
תכניות הלימודים במזכירות לענייני תלמידים בפקולטה לרפואה לפני ההרשמה .
3. המיקום במדרג ייקבע על סמך שקלול לימודיהם האקדמיים במשקל 25% עם ציוני המרק"ם במשקל 75%.
המועד האחרון להרשמה ולהמצאת מסמכים הינו 30.04.14.

תנאי הרשמה וקבלה
1. בעלי לימודים של שנה אחת לפחות בבתי ספר לרפואה או רפואת שיניים בישראל בממוצע 85 ומעלה.
2. בעלי תואר אקדמי בממוצע 85 לפחות ממוסד אקדמי מוכר מהארץ: M.Sc., B.Sc., B.Sc.Med., B.Pharm. ו-.Ph.D בתחומי ביוטכנולוגיה, מדעי החיים, מדעי בעלי החיים, פסיכוביולוגיה, מדעים ביו-רפואיים, מעבדנות רפואית, רוקחות, רפואה, רפואת שיניים או רפואה וטרינרית.
3. יורשו להגיש מועמדותם גם הלומדים בתחומים הנ"ל והם בשנתם האחרונה לתואר בוגר. תלמידים אלה יציגו גליון ציונים של כלל לימודיהם (5 סמסטרים לפחות) בציון 85 ומעלה, עד תום מועד ההרשמה.
המתקבלים יציגו זכאות לתואר עד 30.9.14 כתנאי נוסף לקבלתם.
4. קיימת התאמה בין הלימודים הקודמים ובין תכנית הלימודים בבית הספר לרפואה בירושלים.
5. ציון פסיכומטרי רב תחומי 650 לפחות. מועד הבחינה האחרון התקף לצורך קבלה הוא אפריל 2014.
6.
מבדקי מרק"ם- יזומנו למבדקים המועמדים בעלי הציונים הגבוהים ביותר, בהתאם למספר המקומות שצפויים להתפנות. פרטים בהליך הקבלה לרפואה.
7. "פטור" באנגלית (פרטים בפרק "
רמת אנגלית").
8. הצהרת בריאות. פרטים לעיל 
9. אזרחות ישראלית. פרטים לעיל
הדיון בבקשות מועמדים אלה יתקיים סמוך לפתיחת שנת הלימודים בהתאם למספר המקומות שיתפנו.
המועמדים נדרשים לצרף לטופס ההרשמה גליונות ציונים קבילים של כל הלימודים האקדמיים. הן למדור רישום וקבלה:האוניברסיטה העברית, מדור רישום וקבלה, בניין גולדשמיט, קמפוס הר הצופים ירושלים 9190501 והן למזכירות לענייני תלמידים בביה"ס לרפואה, הדסה עין כרם, ירושלים, מיקוד 91120, לידי גב' דפנה רחובי. dafnas@savion.huji.ac.il

מה עושים עם זה?
לבוגרי ביה"ס לרפואה מוענק רישיון לעסוק ברפואה בישראל מטעם משרד הבריאות.

צור קשר

שיעור לדוגמא


 

 

רישום מקוון
לאתר החוג
תנאי קבלה
טבלת סיכויי קבלה
שיעור לדוגמא
גירסת הדפסה
 
    16.12.2014 האתר עודכן לאחרונה © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים ICS בניית אתרים