מסלולי לימוד לתואר שני

 • יחסים בין-לאומיים

  מידע כללי:

  מסלול לא מחקרי - התואר השני ביחב"ל מציע הבנה מעמיקה של תהליכים ומגמות במערכת הבינ"ל במגוון היבטים ונושאים מרתקים: ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה, כלכלה פוליטית בינ"ל ומוסדות בינ"ל. אנו מזמינים אתכם להיפתח לעולם המרתק והמורכב של הפוליטיקה הגלובלית והבינ"ל ולהעמיק את הבנתכם אותו.

   

  תאור התכנית:

  התואר השני כולל קורסים בהיקף של 28 נ"ז ו-8 נ"ז על שתי עבודות סמינריוניות ובסה"כ 36 נ"ז . לא ניתן לכתוב תזת מ.א במסגרת התכנית. הלימודים מתרכזים במסלול זה ביום אחד בשבוע (ביום שני), למעט קורסי השלמה. הסטודנטים צריכים לבחור בין 2 מגמות לתואר השני: מגמה לחקר ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה, ומגמת כלכלה פוליטית בינ"ל ומוסדות בינ"ל. 

  מגמה לחקר ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה: המגמה תעסוק בשני תחומי ידע עיקריים. היא עוסקת בממדים השונים של הביטחון הבינ"ל כפי שאלו באים לידי ביטוי במציאות ובמחקר היחסים הבינ"ל במאה ה-21. יושם דגש על התמורות שחלו בהגדרה ובתפיסה של מושג הביטחון וכן על סוגיות כמו ביטחון אישי וקולקטיבי, עוצמה והשפעה, סכסוכים ושלום, שיתוף פעולה אזורי, שחקנים לא-מדינתיים, אלימות וטרור, יחסי התחום הביטחוני והתחום האזרחי ופיתוח ותפוצה של נשק להשמדה המונית. תחום הידע השני הוא ניתוח יחסי חוץ ודיפלומטיה. הסטודנטים ירכשו ידע היסטורי וכלים אנליטיים שיאפשרו להם לנתח סוגיות אלו ולהבין את המורכבות בין הזירה בין-לאומית, הפנימית והטרנסלאומית. (סמל חוג לרישום – 313). 

   

  מגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בין-לאומיים: המגמה תעסוק בהיבטים הפוליטיים והמוסדיים של הכלכלה הבינ"ל הבאים לידי ביטוי במחקר היחסים הבינ"ל והמשפט הבינ"ל בתחילת המאה ה-21. יושם דגש על ניתוח מגמות המעצבות את הכלכלה הפוליטית הבינ"ל, כגון קשרי סחר חוצי-גבולות, תנועות הון, שיתוף פעולה אזורי ופיתוח כלכלי. הסטודנטים ירכשו ידע מעמיק בתהליכים הפוליטיים המביאים לשיתוף פעולה וסכסוכים כלכליים, ברמה המדינתית וברמה הגלובלית, תוך התייחסות למגוון שחקנים: מדינות, חברות רב-לאומיות, וקבוצות טרנס-לאומיות והאינטראקציה שלהם במסגרות מוסדיות שונות, במיוחד הסכמים וכללים בינ"ל. (סמל חוג לרישום – 375). 

   

  את הסדנה בכל אחת מהמגמות ינחו חוקרים המקושרים ל"שטח" הביטחוני, המדיני, הפוליטי (במגמת הביטחון והדיפלומטיה) והכלכלי (במגמת כלכלה פוליטית ומוסדות בין-לאומיים) בישראל. כל זאת על מנת לחזק את הקשר בין המחקר האקדמי לבין הנעשה בעולם האמיתי.

  תואר ראשון ותואר שני (מ"א) ביחסים בין-לאומיים במהלך ארבע שנים (המסלול המואץ)

  המחלקה ליחסים בין-לאומיים מציעה לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון ביחב"ל, מסלול מואץ לתואר שני (לא מחקרי), במסגרתו יוכלו סטודנטים להשלים תואר ראשון ותואר שני ביחסים בין-לאומיים במהלך ארבע שנים. התואר השני במסלול זה זהה לתואר השני הרגיל כמתואר למעלה, אך סטודנטים העומדים בתנאים יוכלו להצטרף למסלול כבר בתחילת שנה ג של התואר הראשון.

  בשנה זו ילמדו הסטודנטים 12 נ"ז של קורסי המ"א אשר יוגדרו כקורסים מאוחסנים לתואר מ"א. לקראת שנה ד יירשמו הסטודנטים באופן רשמי כתלמידי מ"א, על פי כללי המחלקה, הפקולטה והאוניברסיטה, ולאחר הודעה על קבלתם לתואר מ"א, ישלימו את מכסת הנ"ז בשנה"ל השניה. 

   

  תכנית לימודי מחקר (תל"ם) יחב"ל במסגרת המכון ליחסים בין-לאומיים על שם לאונרד דיוויס

  מסלול ההכשרה של תל"ם הוא מסלול בן חמש שנים ונעשה בשיתוף עם תכנית מקבילה במחלקה למדע המדינה. המסלול נפתח בשנתיים של לימודי מחקר במהלכן מקנים לסטודנט היכרות שיטתית, מעמיקה וביקורתית עם מיטב המחקר העדכני בדיסציפלינה ומפתחים את מיומנויות הדיון, הביקורת, הניתוח, והכתיבה הנחוצות לחקר היחסים הבין-לאומיים. עם תום חלק זה של ההכשרה, יהיה הסטודנט זכאי לתואר שני. שלושת השנים הבאות במסלול הן קודש לקורסים נבחרים ברמה מתקדמת ולכתיבת עבודת הדוקטור (מתכונת של מונוגרף או של מאמרים). התכנית מכינה את הסטודנטים להשתלבות בחיים האקדמיים, כולל יצירת רשת חברתית מקצועית, מחקר אקדמי עצמאי ובשיתוף עם חוקרים בכירים ועמיתי מחקר, והצגת פירות המחקר בכנסים בארץ ובעולם. התכנית מיועדת למצב את סטודנטי המחקר בחזית פורצת הדרך של חקר היחב"ל. הקורסים הינם קורסים מתקדמים למחקר, הם מקנים העמקה ומתמודדים עם דילמות מורכבות של הדיסציפלינה. התכנית מיועדת לסטודנטים שסיימו בהצטיינות תואר בוגר באוניברסיטאות בארץ ובעולם ומעוניינים ללמוד לתואר שלישי ביחסים בין-לאומיים. סטודנטים בתכנית ישלימו במהלך לימודיהם תואר מוסמך שבסיומו יגשו לבחינת גמר. בתום השנתיים הראשונות ימשיכו הסטודנטים בלימודי דוקטורט, וזאת בתנאי שעברו את בחינת הגמר ובהתאם לתנאים המפורטים למטה תחת הכותרת "לימודי מחקר (דוקטורט)" ותוך כדי העמקה והרחבה של הידע המקצועי שלהם. 

   

  מועדי הרשמה:

  ההרשמה תחל בתאריך 19.1.20 ותסתיים במסלול הלא מחקרי בתאריך 17.9.20.

  ההרשמה במסלול תל"ם תסתיים בתאריך 15.5.20.

  תתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי, יש לבדוק בחוג.​

   

   

  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים של הפקולטה למדעי החברה

  למסלול תואר שני: בוגר המחלקה אשר ציון הגמר שלו 82 לפחות או בוגר חוג אחר אשר ציון הגמר שלו 82 לפחות.

  למסלול תואר שני מואץ: המסלול מיועד לסטודנטים שיסיימו את שנה ב של התואר עם ממוצע של 85 לפחות ביחב"ל בשנים א ו-ב ומעוניינים להמשיך לתואר שני. סטודנטים המעוניינים במסלול זה צריכים ליצור קשר עם מזכירות החוג ועם יועץ המ.א. על מנת לברר אם עומדים בתנאים ולאילו קורסים להירשם.  

  לתכנית תל"ם: תואר בוגר ביחב"ל או בחוג אחר בממוצע 90 לפחות. המועמדים המתאימים יזומנו לראיון.

  לימודי השלמה:

  תלמידים שלא למדו יחב"ל בתואר ראשון, ידרשו בקורסי השלמה שיקבעו על ידי החוג.

  על הסטודנטים לעבור את קורסי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

  ניתן לגשת לבחינות פטור בחלק מקורסי ההשלמה, שיערכו לפני תחילת שנת הלימודים. פרטים במזכירות המחלקה.

   

  טפסים למילוי:

  סטודנטים המבקשים להירשם לתואר שני בחוג ליחב"ל מתבקשים למלא טופס רישום פנימי בנוסף לכל המסמכים הנדרשים ולהעבירם לידי רכזת ההרשמה בפקולטה למדעי החברה, גב' נטע לוי:  netalevi@savion.huji.ac.il

  לאתר החוג

  פרטים נוספים
 • ייעוץ חינוכי

  מידע כללי:

  התוכנית מכשירה לתפקיד יועץ/ת חינוכי/ת, באמצעות הקניית תשתית עיונית, מחקרית ומעשית בתחום הייעוץ החינוכי. הסטודנטים לומדים לפתח אסטרטגיות עבודה ושיטות התערבות כגון: איתור צרכים של ילדים, הורים וצוות, היוועצות פרטנית וקבוצתית עם צוותים חינוכיים, ייעוץ לפרט, התערבות מול הורים, תכנון והעברת תכניות התערבות, התערבות במצבי לחץ ומשבר ואבחון המערכת ודרכי ההתערבות בה.

  הלימודים במגמה שנים דגש על צמיחה אישית, פיתוח ושכלול מיומנויות אישיות ומקצועיות בתוך הסביבה בה פועל היועץ ותוך שימוש בידע מחקרי כבסיס לדרכי ההתערבות.

   

  למי מיועדים הלימודים במגמה?

  לכל מי שמעוניין לסייע לתלמידים (צעירים ומבוגרים) בתהליכי התפתחות נורמטיבית, לסייע לתלמידים בעלי בעיות שונות בתהליכי ההתפתחות ולאלו החווים קשיים שונים כגון קשיי הסתגלות או משבר.

   

  המגמה לייעוץ חינוכי באוניברסיטה העברית מזמינה אותך:

  • להיות כוח מסייע ומניע בשלב רגיש בחייהם של תלמידים
  • לעבור הכשרה בייעוץ חינוכי במסגרות בית ספריות (יסודי, חטיבה ותיכון)
  • לרכוש ידע ומיומנות בתחום הייעוץ בבחירת מקצוע, ייעוץ למבוגרים וייעוץ במוסדות להשכלה גבוהה

   

  אתר החוג

  לרשימת תכניות ביה"ס לחינוך לתואר שני

   

  מועדי הרשמה:

  רישום מוקדם: 19.1.20 - 1.4.20

  רישום מאוחר (על בסיס מקום פנוי): 1.4.20-18.10.20 (רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

   

  סדרי הרשמה ברמה אוניברסיטאית:

  סטודנטים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

  ברמת בית הספר לחינוך: 

  באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע ל תואר בוגר ואישור זכאות ל תואר בוגר .*

  מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5882607 http://info.huji.ac.il/en-overseas

   

  לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

   

  בטופס ההרשמה הפנימי של החוג לחינוך ניתן להירשם לשלוש מגמות עפ"י סדר עדיפויות. לסדר העדיפויות יינתן משקל בשיקולי הקבלה של המגמה. אנא שימו לב לכך שחלק מהמגמות מטפלות במועמדים שנרשמו רק בעדיפות ראשונה או שנייה (פירוט נמצא בדף של כל מגמה). 

   

  * מועמדים אשר טרם קיבלו זכאות ל תואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע ביניים לתואר.

   

  מבנה התכנית:

  כל הסטודנטים במגמה חייבים ללמוד תכנית מלאה במשך שתי שנות לימוד. ניתן לדחות קורסי בחירה והשלמת כתיבת עבודת תיזה לשנה נוספת בתיאום עם ראש המגמה.

  הלימודים מתחילים בסמסטר א' ונפרסים על-פני ארבעה סמסטרים. בשנה א' הלימודים מתקיימים בימים ג' ו-ד'. בשנה ב' הלימודים מתקיימים ביום ג'. בכל שנה, הסטודנטים נדרשים לפנות יום נוסף לעבודה מעשית, מעבר לימים בהם מרוכזים השיעורים וההדרכה הקבוצתית. 

  הלימודים במגמה כוללים קורסים תיאורטיים לצד הכשרה מעשית.

   

  קורסים תיאורטיים

  שנה א'

  מתמקדת בלמידה של קורסי בסיס סביב עבודת היועצ/ת החינוכי/ת, האתגרים והמיומנויות הנדרשות בעבודתו/ה, כאשר הדגש הוא במיוחד על עבודה פרטנית של היועצ/ת. בין קורסים אלו נלמדים: יסודות הגישה הייעוצית, תקשורת בינאישית בעבודת היועץ, היבטים תרבותיים בייעוץ, יעוץ בעידן הדיגיטלי, פיתוח כישורים חברתיים, וגישות וכלים בבחירת תחום לימודים ומקצוע. כמו כן נלמדים קורסים המעשירים את הידע של היועץ בממשק בין העבודה היעוצית והעבודה הטיפולית-פסיכולוגית. כדוגמת, פסיכופתולוגיה של הילדות וההתבגרות, תהליכים טיפוליים בהתערבות אינדיווידאולית והתערבות במצבי משבר ביחיד ובמשפחה.

  שנה ב'

  מוקדשת להעמקה של היסודות שנלמדו ובהרחבת רפרטואר הידע והמיומנות של היועצ/ת לתחום העבודה המערכתית- היוועצות עם גורמי חינוך, עבודה עם הורים ועבודה קבוצתית עם תלמידים. בין הקורסים הנלמדים נמנים: תהליכים קבוצתיים בעבודת היועץ, היבטים תיאורטיים של הנחיית קבוצות, מיומנויות, תכניות מניעה והתערבות בייעוץ החינוכי, יישומי הייעוץ הארגוני, הורות התפתחות ושינוי, היוועצות: תיאוריה והלכה למעשה וליקויי למידה ותפקיד היועץ.

  הכשרה מעשית

  במסגרת של עבודה מעשית מתנסים התלמידים בעבודה פרטנית (שנה א') וקבוצתית (שנה ב') ובמגוון תפקידי הייעוץ במערכת החינוכית

   

  מטרות ההכשרה המעשית

  1. גיבוש תפיסה אינטגרטיבית של מקצוע הייעוץ החינוכי.
  2. הכרות עם המערכת החינוכית על כל מרכיביה ועם עבודת היועץ על מכלול תפקידיו.
  3. התנסות בתפקידי היועץ/ת החינוכי/ת ובהם: התנסות באבחון ומיפוי מערכתי, יעוץ לפרט, עבודה קבוצתית, תהליכי  היוועצות ותאום, בניית תוכנית עבודה ותוכניות התערבות.
  4. אימון בתהליכי משוב ורפלקציה על ההתנסויות.
  5. שימוש בידע מחקרי עדכני כבסיס לדרכי ההתערבות.
  6. השתתפות פעילה בפורום היוועצות עמיתים (בסדנה המלווה), כחלק מהבניית תפיסות ייעוציות ודרכי פעולה.
  7. פיתוח יוזמה ייעוצית ויישומה.
  8. פיתוח תפיסה ייעוצית רב תרבותית.

  על עבודתם המעשית מקבלים התלמידים הדרכה קבועה באוניברסיטה: הדרכה קבוצתית - אחת לשבוע (סביב צרכים, דילמות ותהליכים שעוברים הסטודנטים בעבודה הפרטנית והקבוצתית) והדרכה אינדיבידואלית - בהתאם לצורך. בנוסף מקבלים ליווי מהיועצת המאמנת במסגרת בית הספר שאליו שובצו. מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה במילוי כל חובות הקורסים והפרקטיקום וקבלת הערכה חיובית מהיועצת המאמנת וממדריכות קורסי הפרקטיקום

  יום ההתנסות בשדה גמיש בתיאום בין הסטודנט/ית למסגרת הלימודית אליה הוא/היא משובצ/ת. לא תתאפשר עבודה מעשית בימי ו'.

   

  חוברת הסבר בנושא ההכשרה המעשית.

   

  תנאי קבלה

  ציונים

  ציון ממוצע של 83 לפחות בלימודי תואר הבוגר (יתרון לבעלי ציון 87 ומעלה).

  תחום לימודים תואר ראשון

  עדיפות לבעלי תואר בוגר בתחומים רלוונטיים (כגון: חינוך, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת).

  רקע מקצועי

   וותק של שנתיים לפחות בעבודה חינוכית, ייעוצית, חברתית, קהילתית או טיפולית.

  ראיון אישי

  ראיון אישי וקבוצתי עם חברי סגל המגמה (יתכן זימון ליותר מראיון אחד).

  התחייבות וימי לימודים

  התחייבות ללימודים מלאים: יומיים באוניברסיטה ויום בשדה (ראו תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה). בשנה א' הלימודים מתקיימים בימי ג' ו-ד'. בשנה ב' הלימודים מתקיימים ביום ג'. יום ההתנסות בשדה גמיש בתיאום בין הסטודנט/ית למסגרת הלימודית אליה הוא/היא משובצ/ת. לא תתאפשר עבודה מעשית בימי ו'.

  פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה (יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-ייעוץ חינוכי" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או "מסלול לא מחקרי" או "מסלול מזרח ירושלים" > "תואר: תואר מוסמך").

  קורסי השלמה

  סטודנטים שלא למדו בתואר הראשון קורסים בסטטיסטיקה, מחקר בחינוך ופסיכולוגיה התפתחותית ידרשו לקורסי השלמה. הדרישה להשלמות תיקבע על סמך גיליון הציונים של התואר הראשון לאחר הקבלה ללימודים במגמה. את קורסי ההשלמה יצטרך הסטודנט ללמוד במהלך השנה הראשונה של הלימודים, במקביל להתחלת הלימודים במגמה.

  • השלמה בסטטיסטיקה (37212) – 2 נ"ז 
  • השלמה במחקר בחינוך (37225)  – 2 נ"ז 
  • פסיכולוגיה התפתחותית (34507) – 4 נ"ז

   

  לתשומת לבכם

  • המגמה קולטת מדי שנה כ-20-24 תלמידים חדשים. יתקבלו סטודנטים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר ביחס לציוני התואר הראשון, ציוני הראיונות והניסיון המקצועי.
  • אין דרישה לתעודת הוראה כתנאי לקבלה למגמה. עם זאת, על מנת לממש עבודה בפועל בייעוץ חינוכי במסגרות של משרד החינוך, נדרשת תעודת הוראה. לפיכך, אנו ממליצים לשלב את לימודי תעודת ההוראה במהלך הלימודים במגמה.

   

  פרטי קשר:

  רכזת המגמה גב' תמר דוד  hug_240@savion.huji.ac.il

  ראש מגמה: ד"ר סימה עמרם-וקנין

   

   

   

  פרטים נוספים