רמת עברית

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.

 

רמת עברית

ידיעת השפה העברית חיונית ללימודים באוניברסיטה העברית.
מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית, אשר סיימו בית ספר תיכון, ששפת ההוראה בו אינה עברית, נדרשים להיבחן בבחינת ידע בעברית.

 

♦ ניתן להציג את רמת העברית באמצעות:

1. בחינת יע"ל . לידיעתכם, המרכז הארצי לבחינות מקיים את בחינת יע"ל בתום הבחינה הפסיכומטרית לנבחנים בשפה שאינה עברית. כמובן, ניתן להיבחן בבחינת יע"ל במועד נפרד. הציון בבחינה בעברית יינתן בנפרד ולא ייכלל בציון הפסיכומטרי.
ציון הבחינה ממועד אוקטובר 1990 ואילך תקף.

2. ניתן לבצע בחינות מיון ושיבוץ לרמת עברית באמצעות היחידה להוראת עברית בביה"ס לתלמידים מחו"ל. הבוחרים במסלול זה מחוייבים ללמוד קורסי עברית במהלך שנת הלימודים הראשונה, עד להגעה לרמת פטור בעברית. לא ניתן לקבל תואר מהאוניברסיטה העברית ללא אישור על פטור בעברית.
תנאי קבלה ללימודי בוגר באוניברסיטה העברית הוא ציון 105 לפחות בבחינת  יע"ל  /  יע"ל  נט, או רמה ה' לפחות בבחינת השיבוץ (מספר חוגים דורשים רמה גבוהה יותר, כמפורט להלן).
להסבר מפורט על הבחינות ומועדי הבחינות של היחידה לעברית
פרטים נוספים בתקנון נהלי הוראה ולימודים

3. מבחן מיון ממוחשב לרמות בעברית ( יע"ל -נט) - האוניברסיטה עורכת מבחני מיון במהלך השנה.

4. מרכזי בחינה ממוחשבים של מאל"ו הפועלים בחיפה (בקרוב גם בירושלים, תל אביב ובאר-שבע) - הרשמה דרך מאל"ו. להרשמה למרכז הבחינה בחיפה

 

♦ רמת העברית הנדרשת:

חוג

ציון יע"ל מינימלי

רמה נדרשת ברמת השיבוץ / פטור

לשון עברית

מחשבת ישראל

מקרא

ספרות עברית

תלמוד והלכה

תכנית "רביבים"

 

145

 

רמת פטור

ריפוי בעיסוק

105

רמת פטור

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

התכנית במדעי היהדות

135

רמה ו'

ספרות כללית והשוואתית

120

רמה ה'

משפטים

משפטים עם חוג נוסף לתואר

בוגר במשפטים עם חשבונאות כחוג נוסף

מכפיל במשפטים

                                                      

110

רמה ה'

יתר החוגים

105

רמה ה'