דרישת סף במתמטיקה

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.


מועמדים לחוגים הבאים חייבים לעמוד בדרישת סף במתמטיקה בבחינת הבגרות בהיקפים הבאים:
דרישה זו הינה הכרחית גם למתקבלים בערוצי הקבלה הישירה

ניווט מהיר:   »   החוג למנהל עסקים   »   החוג לפיסיקה והחוג למדעי החיים בדגש בביו-פיסיקה   »   חטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה


 החוג למנהל עסקים והחוג למנהל עסקים ולימודי אסיה - בחינת בגרות במתמטיקה בהיקף 4 יח"ל לפחות.

מועמדים בעלי 3  יח"ל  ישלימו את הידע במתמטיקה באחת הדרכים הבאות:

 1. השלמת בגרות לרמה של 4  יח"ל .
 2. למידה במכינה האוניברסיטאית בהיקף מקביל ל-4  יח"ל .
 3. למידה במכינה למתמטיקה שתתקיים במהלך חודש ספטמבר. עלות המכינה 350 ₪. תלמידי המכינה ייבחנו בבחינת הביניים שתתקיים בקורס המתמטיקה הרגיל שלומדים תלמידי שנה א' ב סמסטר א'. לבחינה זו יהיה גם מועד ב'. ציון העובר הינו 60. למידע נוסף ולפרטים על המכינה, ניתן לפנות למזכירות החוג.
 4. חלופה ל-5 יח"ל במתמטיקה בתעודת הבגרות על סמך קורסים באוניברסיטה הפתוחה:
  סיום קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' (20406) או חשבון אינפיניטסימלי1 (20474) בציון 60 לפחות, מהווה חלופה למי שנבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה ב-4 יח"ל לפחות.
  סיום הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי א' ו-ב' (20406 ו-20423) בציון 60 לפחות, מהווים חלופה למי שנבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה ב-3 יח"ל לפחות וציונם יהיה ממוצע ציוני שני הקורסים.
  יש לקבל את אישור ועדת הקבלה של האוניברסיטה על מנת שציון הקורס/ים יחשב כחלופה לציון ב-5 יח"ל במתמטיקה ויתווסף לו הבונוס המתאים.

 

♦ החוג לפיסיקה והחוג למדעי החיים בדגש בביו-פיסיקה - בחינת בגרות במתמטיקה בהיקף 4  יח"ל בציון 90 לפחות או 5  יח"ל  בציון 65 לפחות.

מועמדים שאינם עומדים בדרישה זו, ישלימו את הידע במתמטיקה באחת הדרכים הבאות:

 1. השלמת בגרות לרמה הנדרשת ובציון הנדרש.
 2. השלמת ידע במתמטיקה על סמך קורסים מהאוניברסיטה הפתוחה:
 • לבעלי 4 יח"ל או 5 יח"ל (שלא עומדים בציון המינימלי שצוין מעלה)- סיום קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' (20406) ו/או חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) בציון 65 לפחות
 • לבעלי 3 יח"ל - סיום הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי א' ו-ב' (20406 ו-20423) בציון 65 לפחות.

הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי בחוג בעת המצאת הנתון החסר.
 

חטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה - בחינת בגרות במתמטיקה בהיקף 4 יח"ל בציון 90 לפחות או בהיקף 5 יח"ל בציון 80 לפחות*.

מועמדים שאינם עומדים בדרישה זו, ישלימו את הידע במתמטיקה בדרכים הבאות:

1. ציון 80 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד*
2. ציון 75 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד, וציון 80 לפחות בהיקף של 5 יחידות לימוד באחד התחומים הבאים: פיסיקה, מדעי המחשב או כימיה.   

או
3. ציון 90 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד, וציון 80 לפחות בהיקף של 5 יחידות לימוד באחד התחומים הבאים: פיסיקה, מדעי המחשב או כימיה. 
מועמדים שעונים על דרישות 2 או 3 מוזמנים לפנות למדור רישום וקבלה לבדיקתם אפשרות קבלתם.

 * חלופה ל-5 יח"ל במתמטיקה בתעודת הבגרות על סמך קורסים באוניברסיטה הפתוחה

 • סיום קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' (20406) או חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474), בציון 80לפחות,מהווה חלופה למי שנבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה ב-4 יח"ל לפחות.
 • סיום הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי א' ו-ב' (20406 ו-20423) , מהווים חלופה למי שנבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה ב3 יח"ל לפחות וציונם יהיה ממוצע ציוני שני הקורסים. נדרש ממוצע 80 לפחות.