• 637

 • רפואת שיניים

 • עין כרם

 • ← הההרשמה לתשפ"ג נסגרה.

   

  כחזון משותף להכשיר מנהיגות רפואית איכותית, אשר תהפוך לעמוד התווך של מערך רפואת שיניים הצבאי, יזם משרד הביטחון בשיתוף עם ה פקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית, מסלול ייחודי המיועד לתלמידים מצטיינים לפני גיוס או בזמן שירות צבאי.
  הסטודנטים אשר יצטרפו למסלול יזכו לדחיית שירות מרשויות הצבא עד לסיום לימודיהם, וייהנו ממלגת שכר לימוד מלאה ומימון חלקי של מגורים.

   

  המועד האחרון להרשמה לשנת תשפ"ג (2022 - 2023) - 30.04.2022 

  בקשות לדיון חוזר (הגשת ערעור) לקראת שנת הלימודים תשפ"ג, יתקבלו וידונו בהתאם למצב ההרשמה בחוג, נסיבות הבקשה ושיקולי האוניברסיטה.

  אישורים להמשך מיונים יתקבלו על בסיס מקום פנוי.

   

 • מקצועות הרפואה הם מקצועות חיוניים שהביקוש להם תמיד גבוה, בכל העולם, וכך גם רפואת השיניים. לימודי רפואת השיניים מקנים מיומנויות הקשורות בטיפול באנשים, עזרה לאנשים במצוקות שונות, מציאת פתרונות רפואיים והפגת כאבים. הלימודים משלבים לימודים עיוניים ומעשיים. הסטודנטים מיישמים את החומר התיאורטי, בפעילות מעשית ורוכשים ניסיון יקר ערך לקראת חייהם המקצועיים.

  רפואת השיניים התקדמה רבות בשנים האחרונות, וניתן למצוא כיום יותר אמצעים טכנולוגיים חדישים, תרכובות כימיות חדשות ואמצעי טיפול נוספים, כך נוח יותר לרופא לאבחן בעיות ולייצר תוצאות טובות יותר.

   

  ה פקולטה לרפואת שיניים מציעה:

  • אפשרויות לימוד מגוונות קליניות, מדעיות ובין תחומיות – תכניות לימוד משולבות מחקר מדעי, משפטים, או מנהל עסקים.
  • סגל הוראה מדעי וקליני משותף לאוניברסיטה העברית  והמרכז הרפואי "הדסה" - המובילים בישראל ובעלי מוניטין בין לאומי רב.
  • מיקום פיסי במרכז רפואי ייחודי בארץ – משותף לבית חולים ואוניברסיטה.
  • תשתית מדעית ברפואת שיניים הגדולה בישראל.
  • ציוד מחקרי וקליני מהמתקדמים בעולם.
  • שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות בחו"ל – אירופה, אמריקה, ואסיה.
  • המרכז להכשרת מומחים ברפואת שיניים הגדול בישראל.
  • ה פקולטה הוגדרה על ידי צוות בלתי תלוי – "יכולה להימנות בין עשרת הפקולטות המובילות בארה"ב".
  • ציוד מתקדם- המרפאות והמעבדות ב פקולטה הן הגדולות ביותר בישראל. הן בעלות הציוד החדיש, המגוון, האיכותי והמתקדם טכנולוגית ביותר בישראל. בעקבות העלייה בביקוש לתכנית פתחנו מרפאה חדשה וחדישה נוספת למתן הוראה בתנאים הטובים ביותר לכלל הסטודנטים הלומדים ב פקולטה .

  הצטרפו אלינו!  לבית הספר היוקרתי ביותר ללימודי הרפואה בישראל.  

  אתר החוג

  לאתר מזכירות התלמידים

   

 • מועד יולי 2022 של הבחינה הפסיכומטרית - הינו המועד האחרון התקף לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"ג.

   

  לתשומת לב!

  תהליך המיון לשנה א' ללימודי רפואת שיניים ב פקולטה לרפואת שיניים, הינו תהליך האורך מספר חודשים וכולל מספר שלבים. פרטים על התהליך ועל תאריכי המיון הרלוונטיים ל שנה"ל תשפ"ג ניתן למצוא בלשונית "תנאי קבלה לשנה א'".   

  • מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ, חייבים להציג את גיליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה (30.04.2022). הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון במהלך הליך הקבלה.
  • האוניברסיטה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של מועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלה במועד, ואף לבטל את קבלתו.
  • הצהרת בריאות - ויתור על סודיות רפואית - המועמדים יתחייבו לחתום על טופס הצהרת בריאות וכתב ויתור על סודיות רפואית. אם הינך סובל/ת מבעיה בריאותית, אנא הצטייד/י באישורים מתאימים.
  • על פי הנחיית משרד הבריאות: כל תלמיד במקצועות הרפואה חייב לקבל את המנות הנדרשות של החיסון נגד קורונה.
  • תלמיד חדש במקצועות הבריאות לא יוכל להתקבל ללימודים או להמשיך בלימודיו אם הוא מסרב להתחסן.
  • ועדת הקבלה רשאית לזמן כל מועמד לבדיקות רפואיות אצל רופא שייקבע על ידה. אי הופעה לבדיקות רפואיות תתפרש כביטול המועמדות ל פקולטה .
  • בשנת הלימודים תשפ"ג לא יפתח מסלול רישום לשנים מתקדמות ברפואת שיניים.

   

  קבלה למועמדים שנכשלו בלימודים בעבר:

  לפי מדיניות ה פקולטה , סטודנט שלמד אחד ממקצועות הרפואה (רפואת שיניים, רפואה, רוקחות) במוסד להשכלה גבוהה בישראל ושלימודיו הופסקו עקב כישלונות אקדמיים או משמעתיים, קבלתו ל פקולטה   לרפואת שיניים תישקל על ידי ועדת הקבלה של ה פקולטה  רק לאחר חלוף שלוש שנים ממועד הפסקת הלימודים.

  לאחר חלוף שלוש שנים ממועד הפסקת הלימודים, רשאי המועמד להציג מועמדותו ללימודים ב פקולטה . מועמדותו תובא לדיון בפני ועדת הקבלה של ה פקולטה , שתחליט אם לקבלו או לא. ​​​במקרים חריגים וועדת הקבלה יכולה לדון במועמד כאמור גם לפני חלוף שלוש שנים.

 • עוזרת לענייני קבלה: גב' אבישג כהן-שילר, 02-6758590 avishagco@savion.huji.ac.il 

 • תכנית הלימודים לרפואת שיניים נמשכת שש שנים ומורכבת מהשלבים הבאים:

  • לימודים פרהקלינייםטרוםרפואיים - בשנה ראשונה ושניה, במסגרת הפקולטות לרפואה ולרפואת שיניים הכוללים את המקצועות: אנגלית, ביולוגיה, פיסיקה, כימיה סטטיסטיקה ועוד.
  • שנה שלישית  קורסים ייעודיים רק לתלמידי ה פקולטה לרפואת שיניים הכוללים את המקצועות: אימונולוגיה, מחלות זיהומיות, פרמקולוגיה, פריודונטיה, אנדודונטיה דימות וכו'.
  • שנים קליניות – לימודי השנים הרביעית, החמישית והשישית. בתקופה זו הלימודים מבוססים בעיקר על עבודה מעשית במחלקות השונות ב פקולטה . נקדיש תשומת לב רבה לטיפול במתרפאים ולהרצאות וסמינרים בנושאי הלימוד השונים. כל סטודנט יגיש עבודת גמר כחלק מתכנית הלימודים לקבלת התואר דוקטור לרפואת שיניים (D.M.D).

   

  בתום הלימודים ייגשו הבוגרים למבחני הרישוי של משרד הבריאות לקבלת רישיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל.

   

 • שנים הפרה קליניות (1-3) 174.5 נ"ז , שנים קליניות (4-6) 286 נ"ז , סה"כ: 460.5 נ"ז

 • • מסלול לימודים חד חוגי בלבד
   

 • תכנית למצטיינים משותפת ברפואת שיניים ובמנהל עסקים

  תכנית משולבת ל תואר בוגר במדעי רפואת השיניים  - עם לימודי הכנה לתואר שני במנהל עסקים.

  • הסטודנט שייך ל פקולטה לרפואת שיניים עד לסיום תואר הבוגר.
  • מידע על הלימודים בחוגים של תואר הבוגר ניתן למצוא בשנתון לימודי הבוגר של הסטודנט.
  • כל סטודנט בתכנית משולבת יחויב בכל הדרישות והכללים המופיעים בשנתון המוסמך של בית הספר למנהל עסקים.
  • חובה ללמוד לפחות קורס אחד מקורסי מנהל עסקים בכל שנה בה לומד הסטודנט בתכנית. סטודנט שלא ילמד לפחות קורס אחד ממנהל עסקים בשנה - קבלתו לתכנית תבוטל והוא יצטרך לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לתכנית.
  • יש לסיים את לימודי ההשלמה - התשתית והיסודות - במהלך לימודי הבוגר או בשנת הפסקה שתילקח בתום לימודי הבוגר. 
  • הסטודנטים המעוניינים בתכנית ידרשו לשנת הפסקה בלימודי רפואת השיניים  בין השנים השלישית והרביעית על מנת לסיים את כל לימודי ההשלמה וכן חלק ניכר מלימודי התואר השני במנהל עסקים.
  • סטודנט חייב בכל לימודי ההשלמה וקורסי החובה הכללים מהם לא קיבל פטור רשימת הקורסים המעניקים פטור לקורסי ההשלמה כמו גם לקורסי החובה הכלליים נמצאת באתר בית הספר תחת תכניות לימודים- לימודי מוסמך רשימת פטורים.
  • סך נקודות הזכות ל תואר מוסמך הוא 48.
  • סטודנט יוכל לסיים את לימודי המוסמך במנהל עסקים בתום שנה לפחות מסיום לימודי הבוגר.

  בדיקת סיכויי קבלה באתר
  פרטים על התכנית ניתן למצוא במזכירות ביה"ס למנהל עסקים:
  גב' שירן טויטו, 02-5881917  shirantw@savion.huji.ac.il

   

  מרכיבי התכנית

  • כל דרישות ה פקולטה לרפואת שיניים
  • לימודי השלמה במנהל עסקים – תשתית ויסודות. 3 נקודות זכות מקורסי היסודות, ישתקללו ל תואר מוסמך במנהל עסקים, אם יבחר הסטודנט בשתי התמחויות ועד 6 נ"ז מלימודי היסודות אם יבחר הסטודנט בהתמחות אחת מורחבת. קורסי התשתית לא ייספרו במניין נקודות הזכות ל תואר מוסמך במנהל עסקים.  
  • לימודי מוסמך במנע"ס

  למידע נוסף ב פקולטה למנהל עסקים ניתן לפנות
  לגב' שירן טויטו, 02-5881917 shirantw@savion.huji.ac.il

   

 • ציון 120 בפרק האנגלית בפסיכומטרי/אמי״ר/אמיר״ם

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • המועד האחרון להרשמה לשנת תשפ"ג (2022 - 2023) - 30.04.2022 
   

  • כל המועמדים לרפואת שיניים נדרשים לציון פסיכומטרי רב תחומי   650 לפחות. 
   מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקף לצורך קבלה לתשפ"ג הוא מועד אפריל 2022.
  • לתלמידים במכינת האוניברסיטה העברית ולעתודאים, מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקף לצורך קבלה הוא מועד יולי 2022.
  • אזרחות ישראלית - בעלי תעודת זהות ישראלית או תושבות קבע.

   

  שלבי המיון:

  שלב א' - 

  המיון הראשוני מתבסס על ידע בשפות עברית ואנגלית, הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי ועל הישגים לימודיים (תעודת בגרות, מכינה, לימודים אקדמיים קודמים).
  למועמדים מחושב משוקלל קוגניטיבי המתבסס על הבחינה הפסיכומטרית והישגים לימודיים.

  עדיין לא נקבע סף המעבר הסופי לשלבים הבאים והוא עשוי להשתנות מעת לעת עד לקביעת הסף הסופי.

   

  שלב ב' הינו שלב מילוי השאלונים  -

  כל המועמדים שעברו את שלב א', וציוניהם ימצאו מעל סף המעבר, יוזמנו לשאלונים.
  השנה יתקיימו שני מועדים לשאלוני המיון:
  א. מועמדים שירשמו עם נתונים קוגנטיביים מלאים (בגרות ופסיכומטרי) עד לתאריך 13.03.2022 ויעמדו בסף קוגנטיבי משוקלל גבוה שייקבע, יזומנו למועד השאלונים הראשון.
  מועד השאלונים הראשון יתקיים ביום ו' 01.04.2022
  מועמדים שיעברו שלב זה בהצלחה יזומנו לשלב ג' - הראיונות האישיים יתקיימו עבור קבוצה זו במהלך חודש מאי 2022.

  ב. מועמדים שיירשמו לאחר 13.03.2022 או שאינם בעלי נתונים מלאים (פסיכומטרי אפריל, מכינאים, עתודאים) או שאינם עומדים בסף שייקבע לקבוצה הראשונה, אבל יעמדו בסף שייקבע לקבוצה השנייה, יזומנו למועד השאלונים השני.

  מועד השאלונים השני יתקיים ביום ו' 10.06.2022
  מועמדים שיעברו שלב זה בהצלחה יזומנו לשלב ג' - הראיונות האישיים יתקיימו עבור קבוצה זו במהלך חודש יולי/תחילת חודש אוגוסט 2022.
   

  שימו לב!

  ייתכנו שינויים במועדים אלה. בכל מקרה של שינוי כזה תינתן הודעה מוקדמת והוא יפורסם כאן ובערוצי התקשורת הנוספים עם המועמדים.

  בשל אילוצי התקופה, שלב השאלונים יתקיים במתכונת מקוונת. הודעה על אופי הבחינה תינתן בסמוך למועד.


  מועמדים שאין בידם את כל הנתונים בזמן (ציוני סף): מועמדים לתכנית "בינה" של צה"ל ותלמידי המכינה האוניברסיטאית (ירושלים בלבד) יזומנו אף הם לשלב מילוי השאלונים.

  מבין מועמדים אלה, מי שיעבור את שלב השאלונים בהצלחה, יזומן לשלב הבא, שלב הראיונות.

  אם יעבור בהצלחה גם את שלב הראיונות, יקבל הודעת קבלה אך ורק אם הנתונים החסרים (בגרות/מכינה או פסיכומטרי) שיתקבלו בהמשךיעמדו בדרישות הקבלה של ה פקולטה .


   

  מועמדים שנדרשים לגשת לשלב השאלון וניגשו אליו בשנה הקודמת, 2021, יוכלו להשתמש בציון מהשנה שעברה גם השנה, וכך לא יהיו חייבים לגשת לשאלון שוב.

  אם יחליטו לגשת, הציון מהשנה יהיה הציון הקובע ולא יתאפשר להשתמש בציון הקודם, כלומר, הציון האחרון של המועמד הוא הציון הקובע שיילקח בחשבון.

  טווח הציונים בשאלון: 150 - 250.

   

  ציון סף המעבר לשלב הראיונות משתנה משנה לשנה.

   

  מועמדים שנבחנו בשאלון בשנה שעברה וירשמו לשנת הלימודים תשפ"ג, יוכלו לראות את ציונם במידע האישי.

  שלב השאלונים כרוך בתשלום.

   

  הסברים על התשלום ופרטים נוספים יהיו בזימונים. זימונים לשאלונים יישלחו בסמוך למועד המבדק באמצעות המייל. אין אפשרות לשלם לשאלונים לפני קבלת הזימון.

   

  אי הגעה של מועמד שהוזמן לשלב זה, תתפרש כוויתור על המועמדות ל פקולטה לרפואת שיניים.

   

  שלב ג' -

  לראיונות האישיים יזומנו המועמדים שנמצאו מתאימים בשלב מילוי השאלונים.

  שלב זה כולל 2 ראיונות אישיים קצרים שיבוצעו ע"י 4 מראיינים.

   

  הראיונות, כפי שצוין מעלה, יתקיימו בשני מועדים לשתי קבוצות:

  קבוצה ראשונה – 

  מועמדים שעברו בהצלחה את מיוני קבוצת המיון הראשונה וניגשו לשאלון במועד 01.04.2022 ועברו אותו בהצלחה.
  ראיונות אלה יהיו כפי שצוין מעלה במהלך חודש מאי 2022.

  פעימה שניה -

  מועמדים שעברו בהצלחה את מיוני קבוצת המיון השניה או שנתוניהם חסרים ומתמיינים על תנאי וניגשו לשאלון במועד 10.06.2022 ועברו אותו בהצלחה.
  ראיונות אלה יהיו כפי שצוין מעלה במהלך חודש יולי/תחילת חודש אוגוסט 2022.

   

  מועדי הראיונות עשויים להשתנות, תאריכים מדויקים יותר יפורסמו בהמשך.

  שלב זה כרוך בתשלום.

   

  אי הגעה לשלב הראיונות האישיים תתפרש כוויתור על המועמדות ל פקולטה לרפואת שיניים.

   

  שימו לב!

  ייתכנו שינויים באופי ובמועדי שלבי המיון. ה פקולטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים אלה.

   

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי

 • 70%/30%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור מסלולי טבע בלבד במכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • לא קיימת

 • ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

 • ציון פסיכומטרי ל קבלה ישירה לבני 30 ומעלה (לבעלי זכאות לבגרות)

  • המועד האחרון להרשמה הינו 30.04.2022.
  • העדפה מתקנת לראויים לקידום האוניברסיטה תתחשב בתוצאת הבדיקה שתגיע אליה עד לתאריך 30.04.2022.
  • מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ חייבים להציג את גיליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה (30.04.2022). הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון במהלך הליך הקבלה.
  • האוניברסיטה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של מועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלה במועד, ואף לבטל את קבלתו.
  • קבלה למועמדים שנכשלו בלימודים בעבר: לפי מדיניות ה פקולטה , סטודנט שלמד אחד ממקצועות הרפואה (רפואת שיניים, רפואה, רוקחות) במוסד להשכלה גבוהה בישראל ושלימודיו הופסקו עקב כישלונות אקדמיים או משמעתיים, קבלתו ל פקולטה  לרפואת שיניים תישקל על ידי ועדת ההוראה של ה פקולטה  רק לאחר חלוף שלוש שנים ממועד הפסקת הלימודים. במקרים חריגים וועדת ההוראה יכולה לדון במועמד כאמור גם לפני חלוף 3 שנים.


  תקנון ה פקולטה

   

  • ה פקולטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בשיטת המיון והקבלה, כולל מבדקים נוספים שיהיו כרוכים בתשלום.

   

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
 • ציון פסיכומטרי רב תחומי

 • ערוץ קבלה רלוונטי

 • בוגרי ה פקולטה שלנו עוסקים בראש ובראשונה כרופאי שיניים, אך בנוסף משתלבים הם ברפואת שיניים ציבורית ופרטית על תחומיה השונים, במחקר, בתעשייה ובעמדות מפתח בקופות החולים, בצבא ובמשרד הבריאות.

  עם תום הלימודים לתואר ה-DMD, הסטודנטים משתלבים במרפאות השיניים הציבוריות והפרטיות ברחבי הארץ, חלקם ממשיכים ללימודי התמחות באחד ממרכזי ההתמחות בארץ, כאשר רובם המכריע של המתמחים עושים זאת ב פקולטה . תחומי ההתמחות הקיימים הם: אורתודונטיה, שיקום הפה, רפואת הפה, כירורגיית פנים ולסתות, רפואת שיניים לילדים (פדודונטיה), טיפולי שורש (אנדודונטיה), חניכיים (פריודונטיה) ורפואת שיניים ציבורית

  חלק אחר של הבוגרים בוחרים לעסוק במחקר ועושים זאת במכון למדעי רפואת השיניים, במחקרים במדעי בסיס, מחקרים קליניים ומחקרים תרגומיים.

  בוגרים המעוניינים להצטרף לתעשייה יכולים לעשות זאת דרך חברות מסחריות וזאת כחלק ממערך פיתוח מוצרים הקשורים לבריאות הפה והשניים, ייעוץ ותמיכה.

  בוגרים יכולים אף להשתלב ביזמות טכנולוגית הקשורה לתחומים שונים הקשורים לתחום רפואת השיניים, כגון יזמות לאמצעים לשמירה על היגיינת הפה, יזמות הקשורה לאמצעם וחומרים טיפוליים ברפואת שיניים, יזמות לסקירה באמצעים מתוחכמים ועוד.

  ישנם בוגרים המשתלבים בתפקידי מפתח במערך הציבורי ברפואת שיניים ועוסקים בניהול, בקרת איכות, ייעוץ וקביעת מדיניות.