תעודת בגרות/חלופות

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.
 

ניווט מהיר: »  מבנה תעודת הבגרות  »  אופן חישוב ממוצע תעודת הבגרות  »  תוספת לציון ( בונוס )  »  חלופה ל-5 יח"ל במתמטיקה בתעודת הבגרות על סמך קורסים באוניברסיטה הפתוחה  »  סימולטור לחישוב ממוצע הבגרויות  »  מעוניינים לחשב את ממוצע הבגרויות ללא סימולטור?


זכאות לתעודת בגרות ע"פ משרד החינוך הינה תנאי הכרחי לקבלה לתואר.
מועמדים שאינם זכאים לבגרות יוכלו להתקבל על סמך חלופה מתאימה לבגרות - תעודת מכינה או תואר בוגר או תעודת הנדסאי או תעודת "מורה מוסמך בכיר":

 • תעודת הנדסאי שניתנת ע"י המכללות העל תיכוניות שבפיקוח משרד החינוך.

 • תעודת הנדסאי שניתנת ע"י המכללות בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה (במה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע)

 • בעלי תעודת "מורה מוסמך בכיר" החתומה על ידי משרד החינוך למועמדים שעמדו בהצלחה במבחני סאלד/לימודי השלמה למבחני סאלד.

  במקרים אלה,( תעודת הנדסאי ומורה בכיר בוגר מכון סאלד) ציוני התעודות לעיל לא ישוקללו. על מנת להתקבל ללימודי תואר ראשון, על המועמדים יהיה לעמוד בסף קבלה ישירה לפי הפסיכומטרי הנדרש ( קבלה ישירה 100% פסיכומטרי) בכל אחד מהחוגים שאליהם נרשמים.

האוניברסיטה מקבלת ישירות ממשרד החינוך את ציוני תעודת הבגרות של נרשמים שהינם "זכאים לבגרות". מועמדים שאינם נכללים בהגדרה זו ימסרו למדור רישום וקבלה את תעודת הבגרות, או גיליון ציונים מטעם משרד החינוך, שעליו מצוין "זכאי לתעודת בגרות" - מקור בלבד.

 

 

מועמדים הנרשמים למסלול עתודה ו/או מועמדים בכיתה י"ב, ציוני הבגרות יועברו החל מחודש ספטמבר לאחר קבלת אישור זכאות לבגרות ממשרד החינוך.

למידע על ערוצי הקבלה.
 

 

♦ מבנה תעודת הבגרות

ע"פ דרישות האוניברסיטה העברית, על תעודת הבגרות לעמוד בתנאים הבאים:

1. התעודה חייבת לכלול 20 יחידות לימוד ( יח"ל ) לפחות.

2. מקצועות החובה:

 

 

מקצוע

דרישה

אנגלית*

יח"ל לפחות

מתמטיקה

3 יח"ל לפחות

4 יח"ל ומעלה למועמדים לחוגים: מנהל עסקים ופיסיקה

הבעה עברית/עברית לערבים

2 יח"ל לפחות

אזרחות והיסטוריה

כל אחד מן השילובים הבאים:

 

אזרחות- 1 יח"ל + תע"י- 2 יח"ל

אזרחות- 1-2 יח"ל + היסטוריה- 2 יח"ל

היסטוריה– 4 יח"ל

אזרחות והיסטוריה ערבית

תנ"ך - לבתי"ס יהודיים בלבד

2 יח"ל לפחות

ספרות – לבתי"ס יהודיים בלבד

2 יח"ל לפחות

מחשבת ישראל (במידה ואין ציון בספרות)

2 יח"ל לפחות

לשון וספרות ערבית לבתי"ס ערביים בלבד

2 יח"ל לפחות

  

* מועמדים שנבחנו בבחינת בגרות בצרפתית בהיקף של 5 יח"ל בלבד בציון 60 לפחות, יכולים להיבחן באנגלית בהיקף של 3 יח"ל .
יש לקבל את אישור ועדת הקבלה / ועדת ערעורים של האוניברסיטה על מנת שציון הבגרות יחושב.

 

 מועמדים בעלי אבחון מוכר ועדכני המעיד על לקות למידה במתמטיקה – דיסקלקוליה, יכולים להיבחן במקצוע חלופי בבגרות (כגון ביולוגיה) בהיקף של 3 יח"ל .
יש לקבל את אישור ועדת הקבלה / ועדת ערעורים של האוניברסיטה על מנת שציון הבגרות יחושב.

 

שימו לב! אם נבחנתם בהיקף יח"ל  הגדול מן המחויב, יילקחו בחשבון מספר ה יח"ל שלמדתם במלואן. לדוגמא במידה ונבחנתם ב-5 יח"ל בהבעה, יילקח הציון הסופי של כל חמשת היחידות ולא מינימום 2 יח"ל כפי שמתחייב.

3. בחינת בגרות במקצוע מוגבר - בחינה בהיקף של 4 יח"ל לפחות, נוסף על הבחינה באנגלית.
 

♦ אופן חישוב ממוצע תעודת הבגרות

ממוצע הבגרות המחושב הוא ממוצע אופטימלי ובו ייבחרו רק מקצועות בחירה שישפרו את הממוצע ובתנאים הבאים:

 1. סך כל יחידות הלימוד יהיה 20 לפחות. יילקחו בחשבון מקצועות החובה וההגבר (מופיעים בצד ימין או בחלק העליון של תעודת הבגרות). מקצועות פנימיים המופיעים בצד שמאל או בחלק התחתון של תעודת הבגרות לא נלקחים בחישוב ממוצע הבגרות.
 2. כל מקצוע הנכלל בממוצע יחושב במלוא יחידות הלימוד, גם אם סך יחידות הלימוד יהיה גבוה מ- 20.
 3. המקצועות הבאים יילקחו תמיד בחישוב הממוצע:
 • אנגלית
 • מתמטיקה
 • היסטוריה
 • אזרחות
 • הבעה עברית למסיימי בתי ספר יהודיים
 • לשון וספרות ערבית למסיימי בתי ספר ערביים

מקצועות החובה ספרות, מחשבת ישראל, תנ"ך ועברית לערבים ייכללו בחישוב הממוצע רק אם הם משפרים את הציון הממוצע ובתנאי שסך יחידות הלימוד שעליהם מחושב הממוצע הוא 20 לפחות.

 

♦ תוספת לציון ( בונוס ) - למקצועות העומדים בתנאים הבאים:

 1. המקצוע נכלל ברשימה 
 2. הבחינה או העבודה היא בהיקף של 4 יחידות לימוד עיוניות לפחות.
 3. הציון הסופי במקצוע הוא 60 לפחות.
 4. המקצוע אינו מורכב מצירוף של מקצועות (למשל: מתמטיקה ומדעי המחשב).

גובה ה בונוס :

המקצוע

תוספת לבחינה

בהיקף 4  יח"ל

תוספת לבחינה

בהיקף 5  יח"ל

אנגלית

15

25

מתמטיקה*

15

35

מדעי המחשב 

15

25

פיסיקה

15

25

ביולוגיה

15

25

כימיה

15

25

היסטוריה

15

25

ערבית

15

25

אזרחות

15

25

ספרות

15

25

תנ"ך

15

25

מחשבת ישראל

15

25

כל מקצוע אחר מהרשימה

10

20

* עבודת גמר במקצוע מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל מזכה ב בונוס של 25 נקודות, כשאר מקצועות הליבה.
 

♦ חלופה ל-5 יח"ל במתמטיקה בתעודת הבגרות על סמך קורסים באוניברסיטה הפתוחה

 • סיום קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' (20406) או חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) בציון 60 לפחות, מהווה חלופה למי שנבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה ב-4 יח"ל לפחות.
 • סיום הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי א' ו-ב' (20406 ו-20423) בציון 60 לפחות, מהווים חלופה למי שנבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה ב3 יח"ל לפחות וציונם יהיה ממוצע ציוני שני הקורסים.

יש לקבל את אישור ועדת הקבלה/ועדת ערעורים של האוניברסיטה על מנת שציון הקורס/ים יחשב כחלופה לציון ב-5 יח"ל במתמטיקה ויתווסף לו ה בונוס המתאים.♦ בנינו עבורכם סימולטור לחישוב ממוצע תעודת הבגרות!

כנסו לסימולטור והזינו את ציוני הבחינות. קישור לסימולטור
 

♦ מעוניינים לחשב את ממוצע הבגרויות ללא סימולטור?

יש לעקוב אחר ההנחיות הבאות:

יש להביא בחשבון המשקל היחסי של יחידות הבחינה של כל ציון (ממוצע משוקלל):
א. הוסיפו את ה בונוס ים – עבור כל מקצוע מוגבר, כמפורט בטבלה שלעיל;
ב. הכפילו כל אחד מהציונים במספר יחידות הלימוד;
ג. חברו את סכומי המכפלות;
ד. חברו את יחידות הלימוד
ה. חלקו את סכום המכפלות (סעיף ג) בסכום היחידות (סעיף ד); בעקבות התוספות למקצועות המוגברים, עשוי הממוצע להיות גדול מ-100.
ו. ממוצע אופטימלי - חישוב ממוצע הציונים (בתוספת ה בונוס ים) באופן ששילובם ייתן את הממוצע הגבוה ביותר, וזאת בתנאי שייכללו בו כל מקצועות החובה המפורטים בסעיף 3 , וכן שסך כל יחידות הלימוד יהיה 20 לפחות.
להזכירכם, מקצוע הנכלל בממוצע יחושב במלוא יחידות הלימוד (גם אם מספרן של סך כל יחידות הלימוד יהיה גבוה מ- 20).
ז. חלקו את הממוצע האופטימלי ב-10.

מגיע לכם בונוס ? אל תשכחו להוסיף אותו לציון הבחינה! לדוגמא, נבחנתם באנגלית 5 יח"ל וציון הבחינה הינו 85? הוסיפו לציון 25 נקודות וציונכם הסופי באנגלית יהיה 110.