בחינה פסיכומטרית

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.
 

הבחינה הפסיכומטרית

"אפילו מסע בן אלף מילים מתחיל בצעד אחד קטן"

במסע אל התואר, הצעד הראשון הוא הבחינה הפסיכומטרית. ציוני הבחינה הפסיכומטרית הם מרכיב משמעותי והכרחי בהליך הקבלה לתואר.
הבחינה הפסיכומטרית היא ארצית ואחידה לאוניברסיטאות בארץ ומתקיימת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה במספר מועדים בשנה.
ציוני הבחינה מורכבים מ: ציון רב תחומי, ציון כמותי, ציון מילולי וציון אנגלית.
לצורך דיון בבקשותיהם של המועמדים, נקבעו תחומי לימוד אשר בהם יובא בחשבון הציון הפסיכומטרי הרב תחומי או הציון ה פסיכומטרי בדגש כמותי או הציון ה פסיכומטרי בדגש מילולי . בנוסף, בחוגים מסויימים ילקח הציון הגבוה מבין השניים או השלושה. 
 

» בחינת ה-SAT מהווה תחליף לבחינה הפסיכומטרית עבור קבלה ל תואר בוגר בכל החוגים למעט רפואה, רפואת שיניים ורפואה מסלול צבאי - צמרת.
בכדי לבדוק סיכויי קבלה על סמך ציון SAT, יש לפנות למדור רישום וקבלה.
מועמדים שנרשמו נדרשים לפנות למוסד בו ביצעו את הבחינה ולבקש להעביר את אישור הבחינה הרשמי לאוניברסיטה העברית - סמל מוסד 4551.


♦ עדיין לא נרשמתם לבחינה הפסיכומטרית?

ההרשמה לבחינה היא הליך נפרד מההרשמה לאוניברסיטה ומנוהלת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה .
כנסו לאתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה והקדימו להירשם!
שימו לב לטבלה המפרטת את מועדי הבחינה המאוחרים ביותר התקפים להרשמה לשנת הלימודים הקרובה.
בידקו את תחום הלימוד אליו אתם מעוניינים להירשם טרם הרשמתכם לבחינה הפסיכומטרית!

מתי מתחיל התואר?

מועד הבחינה

למי זה מתאים?

סמסטר  א' בשנת הלימודים הקרובה

מועד אפריל 2022

תקף לכל תחומי הלימוד באוניברסיטה.

מועד פסיכומטרי אחרון קובע לרפואה, רפואה מסלול צבאי-צמרת, רפואה ומחקר ביו-רפואי, רפואת שיניים, רפואה וטרינרית, ריפוי בעיסוק ותכנית אמירים רוח.

מועד יולי 2022

תקף רק למועמדים:

מסיימי המכינה האוניברסיטאית של האוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשפ"ב (למעט החוג לרפואה-  פסיכומטרי אפריל אחרון)

 

תקף לכל תחומי הלימוד באוניברסיטה שיהיו פתוחים לרישום לשנת הלימודים תשפ"ג ובהתאם לנתוני הקבלה העדכניים.

 

הנרשמים לשנה ב' ומעלה לחוגים בהם נדרשת הבחינה הפסיכומטרית.

מועד ספטמבר 2022

תקף לכל תחומי הלימוד באוניברסיטה שיהיו פתוחים לרישום לשנת הלימודים תשפ"ג ובהתאם לנתוני הקבלה העדכניים.

סמסטר  ב' בשנת הלימודים הקרובה

דצמבר 2022

תקף להרשמה ל סמסטר  ב' תשפ"ג.

 

♦ כבר ניגשתם לבחינה הפסיכומטרית?

מועמדים בעלי בחינה פסיכומטרית ממועד אוקטובר 1990 ואילך הם בעלי בחינה תקפה לשנת הלימודים תשפ"ג, מועמדים אלו רשאים שלא להיבחן שנית.
אם ניגשתם מספר פעמים לבחינה, ייבחר הציון הפסיכומטרי הגבוה ביותר.
 

♦ העברת תוצאות הבחינה

תוצאות הבחינה יועברו ישירות אליכם מ המרכז הארצי לבחינות והערכה .
במקביל, יועברו ציוני הבחינה במישרין לכל האוניברסיטאות ולטכניון. למוסדות לימוד נוספים יועברו הציונים לפי בקשות המועמד בטופס ההרשמה.
התוצאות אף מתפרסמות באתר האינטרנט של המרכז.
 

♦ למידע נוסף

באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה