מקצוע מדעי נוסף על מתמטיקה

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.

 

מועמדים לחוגים פיסיקההתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה, מדעי החיים בדגש בביו-פיסיקה וחטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה - חייבים לעמוד בבחינת בגרות במקצוע מדעי, בהיקף של 2 יח"ל לפחות, בנוסף לבחינה במתמטיקה.

להלן רשימת המקצועות המדעיים:

אלקטרוניקה

 

כימיה טכנולוגית

פיסיקה

אלקטרוניקה ותקשורת

מדעי המחשב/מחשבים

פרקי מכונות וחוזק חומרים

ביולוגיה

מיקרוביולוגיה

לימודי הסביבה

גאולוגיה

מכשור ובקרה

תכנון ותכנות מערכות

חקלאות

מכניקה

תרמודינמיקה

חשמל

מכשירים ופיקוד

תכנון ופרקי מכונות ומתקנים

כימיה

עיבוד נתונים אוטומטי

 מערכות ביוטכנולוגיות

 
 

מועמדים לחוגים פיסיקההתכנית המשולבת פיסיקה כימיה ומדעי החיים בדגש בביו-פיסיקה:

» נבחנתם בבגרות במתמטיקה בהיקף 5 יח"ל וקיבלתם ציון 90 ומעלה? סטודנטים מצטיינים? אתם יכולים לקבל פטור ממקצוע מדעי נוסף באישור ראש החוג.

» אתם מעוניינים להירשם לחוגים אלה, אך אין לכם ציון בגרות במקצוע מדעי, יש מה לעשות:

  • הציגו אישור מביה"ס התיכון על לימוד מקצוע מדעי פנימי בהיקף 3 יח"ל לפחות בציון 60 לפחות.
  • לימדו את אחד הקורסים במסגרת קורסי הקיץ של המכינה הקדם-אקדמית במקצועות הפיסיקה והכימיה בלבד. עליכם לסיים את הקורס בציון 65 לפחות, לפני תחילת שנת הלימודים.
  • הקבלה תהיה בהתאם למצב המקומות הפנויים בחוג.
     

מועמדים לחטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה:

» נבחנתם בבגרות במתמטיקה בהיקף 5 יח"ל וקיבלתם ציון 90 ומעלה? סטודנטים מצטיינים? אתם יכולים לקבל פטור ממקצוע מדעי נוסף באישור ראש החוג.

» אתם מעוניינים להירשם לחטיבה, אך אין לכם ציון בגרות במקצוע מדעי, יש מה לעשות:

  • הציגו אישור מביה"ס התיכון על לימוד מקצוע מדעי פנימי בהיקף 3  יח"ל  לפחות בציון 80 לפחות.
  • לימדו את קורסי ההכנה בפיסיקה או כימיה  במסגרת מכינת הקיץ ב פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה. עליכם לסיים את הקורס בציון 80 לפחות, לפני תחילת שנת הלימודים.