• 143

 • מדעי הרוח, מתמטיקה ומדעי הטבע

 • אדמונד י' ספרא בגבעת רם, הר הצופים

 • מדעי הקוגניציה עוסקים בהסבר כשרים מנטאליים כרכישת שפה, תפיסה, קבלת החלטות, יצירתיות ומודעות. חקר הקוגניציה מעוגן בתחומים שונים כגון: פסיכולוגיה, בלשנות, פילוסופיה, לוגיקה וחישוביות ומדעי המוח. הייחוד בתכנית הוא השילוב בין התחומים השונים, שילוב שמטרתו לחשוף את התהליכים העומדים בבסיס התופעות המנטאליות.

  אתר החוג

 • מטרת התכנית היא להכיר לסטודנטים את התכנים, שיטות המחקר וסוגי החשיבה השונים המאפיינים את מדעי הקוגניציה, ובכך לפתח גמישות מחשבתית ומיומנות בין-תחומית שיפתחו בפני הבוגרים אפשרויות תעסוקה מגוונות. בוגרי התכנית יוכלו, בין השאר, להמשיך במחקר מדעי בתחומים השונים במדעי הקוגניציה, ולהתמחות בתחומים ייחודיים בתעשיית ההיי-טק כמו בלשנות חישובית, לשון ולוגיקה, חישוביות עצבית וחישוביות ומוסיקה.

 • הלימודים נחלקים בין קמפוס הר הצופים ובין קמפוס אדמונד י' ספרא.

 • ראש החוג- ד"ר ענת מריל: marila@mscc.huji.ac.il

  מזכירות- זיוה רחמין: בימים א' 14:30-11:30, ב'-ה' -13:00-10:00 חדר 205, מתחם אוסטרליה, הר-הצופים טלפון: zivara@savion.cc.huji.ac.il ,02-5883758 

 • תכנית הלימודים היא במסלול דו חוגי . תכנית הלימודים מבוססת על שלושה עקרונות מרכזיים:

  א. לימודי רוחב מקיפים בכל אחד מהתחומים העיקריים המרכיבים את מדעי הקוגניציה: בלשנות, פילוסופיה ולוגיקה, פסיכולוגיה, מוח וקוגניציה, חישוביות וקוגניציה.

  ב.  לימודי התמחות בתחום אחד בהיקף של חוג לימודים מהחוגים המפורטים ברשימה שלעיל.

  ג.  לימודים בין-תחומיים בקורסים כמו לשון וחשיבה, מחשבה ומחשבים, חישוביות עצבית וקוגניציה מוסיקלית, המדגישים את חשיבות השילוב בין ידע ושיטות שונות בחקר הקוגניציה.     

 • 60 - 72 נ"ז (בהתאם לדרישות החוג השני)

 • מסלול  דו חוגי  המשלב לימודים עם חוג נוסף מתוך טבלת הצירופים

 • מספר סטודנטים בכל מחזור יוכלו להתקבל למסגרת מיוחדת של לימודי תואר שני מואץ תוך ארבע שנים מתחילת הלימודים.

 • ציון 85/רמה ׳בסיסי׳

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי

 • 50%/50%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור כל מסלולי המכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • קיימת עבור בעלי תואר דוקטור בלבד

 • ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

 • 650 רב תחומי

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
  1. המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות.
  2. השתלבות והובלת מחקר מדעי בתחומים שונים במדעי הקוגניציה.
  3. השתלבות בתעשיית ההיי-טק בתפקידי בלשנות חישובית, לוגיקה, חישוביות עצבית ועוד.