• 143

 • מדעי הרוח, מתמטיקה ומדעי הטבע, מדעי החברה

 • אדמונד י' ספרא בגבעת רם, הר הצופים

 • מדעי הקוגניציה עוסקים בהסבר כשרים מנטאליים כרכישת שפה, תפיסה, קבלת החלטות, יצירתיות ומודעות. חקר הקוגניציה מעוגן בתחומים שונים כגון: פסיכולוגיה, בלשנות, פילוסופיה, לוגיקה וחישוביות ומדעי המוח. הייחוד בתכנית הוא השילוב בין התחומים השונים, שילוב שמטרתו לחשוף את התהליכים העומדים בבסיס התופעות המנטאליות.

  אתר החוג

 • מטרת התכנית היא להכיר לסטודנטים את התכנים, שיטות המחקר וסוגי החשיבה השונים המאפיינים את מדעי הקוגניציה, ובכך לפתח גמישות מחשבתית ומיומנות בין-תחומית שיפתחו בפני הבוגרים אפשרויות תעסוקה מגוונות. בוגרי התכנית יוכלו, בין השאר, להמשיך במחקר מדעי בתחומים השונים במדעי הקוגניציה, ולהתמחות בתחומים ייחודיים בתעשיית ההיי-טק כמו בלשנות חישובית, לשון ולוגיקה, חישוביות עצבית וחישוביות ומוסיקה.

 • הלימודים נחלקים בין קמפוס הר הצופים ובין קמפוס אדמונד י' ספרא.

 • ראש החוג- פרופ' ענת מריל: anat.maril@mail.huji.ac.il

  מזכירות- זיוה רחמין: בימים א' 14:30-11:30, ב'-ה' -13:00-10:00 חדר 205, מתחם אוסטרליה, הר-הצופים טלפון: zivara@savion.cc.huji.ac.il ,02-5883758 

 • תכנית הלימודים היא במסלול דו חוגי . תכנית הלימודים מבוססת על שלושה עקרונות מרכזיים:

  א. לימודי רוחב מקיפים בכל אחד מהתחומים העיקריים המרכיבים את מדעי הקוגניציה: בלשנות, פילוסופיה ולוגיקה, פסיכולוגיה, מוח וקוגניציה, חישוביות וקוגניציה.

  ב.  לימודי התמחות בתחום אחד בהיקף של חוג לימודים מהחוגים המפורטים ברשימה שלעיל.

  ג.  לימודים בין-תחומיים בקורסים כמו לשון וחשיבה, מחשבה ומחשבים, חישוביות עצבית וקוגניציה מוסיקלית, המדגישים את חשיבות השילוב בין ידע ושיטות שונות בחקר הקוגניציה.     

 • 60 - 72 נ"ז (בהתאם לדרישות החוג השני)

 • מסלול  דו חוגי  המשלב לימודים עם חוג נוסף מתוך טבלת הצירופים

  • מספר סטודנטים בכל מחזור יוכלו להתקבל למסגרת מיוחדת של לימודי תואר שני מואץ תוך ארבע שנים מתחילת הלימודים.
  • תואר כפול במדעי הקוגניציה ובצלאל- 146:

  התכנית מיועדת לתלמידי בוגר המעוניינים לשלב לימודי קוגניציה עם תחומי עיצוב ואמנות.

  מתוך הבנה כי קיים פוטנציאל סינרגטי בשילוב בין ידע מתחום מדעי הקוגניציה וביטוי של כישרון אומנותי ועיצובי, התכנית תטפח סוג חדש של בוגר, כזה שיש לו ידע מעמיק בתחום מדעי הקוגניציה ואת היכולת להשתמש בידע הזה בתחומי האומנות והעיצוב. "המעצב הקוגניטיבי" העתידי יקבל הכשרה שיטתית בתוך שני התחומים. לתכנית שני רכיבים עיקריים: ידע לגבי כיצד ניתן להעשיר ולפתח ביטוי אומנותי ועיצובי באמצעות הכרה של מבנים ותהליכים קוגניטיביים, והקניית כלים ומתודולוגיות מתחום המדעים הקוגניטיביים ואפליקציה שלהם לתחומי ביטוי עיצובי ואמנותי.

  במסגרת הלימודים, סטודנטים יידרשו להשלים את כל קורסי החובה במדעי הקוגניציה, קורסי בחירה במדעי הקוגניציה, קורסים בעיצוב ואמנות, וביצוע פרויקט גמר (בהיקף של 10 נ"ז ) המשלב עיצוב עם אפליקציה או תיאוריה של תחום קוגניטיבי, בהנחיית מנחה מכל אחד מהתחומים (סה"כ שני מנחים). במסגרת קורסי הבחירה סטודנטים יידרשו לקחת כחובת בחירה קורסים המשלבים עיצוב וקוגניציה, כגון ויזואליזציה וסוניפיקציה של נתונים, usability research ו- modelling creativity. בנוסף, הסטודנטים יידרשו ל- internship במעבדה, קבוצת מחקר או קבוצת עיצוב המשלבים באופן שיטתי שיטות מחקר וניתוח קוגניטיבי בעבודת העיצוב והאמנות. השילוב הייחודי של אנשי סגל ממדעי הקוגניציה יחד עם הסגל של בצלאל יאפשרו סביבה מיטבית להקניית הידע ומגוון המיומנות הדרושות בהיבטים האקדמיים והמעשיים גם יחד. בנוסף, לתלמידים הבוחרים במסלול זה מוצעים, מלבד הקורסים הנלמדים בכל אחד מהחוגים, גם קורסים אינטגרטיביים ייעודיים, שנבנו במיוחד עבור התוכנית, כמו גם התנסות מעשית בפרויקט גמר המשלב בין שני התחומים ובהנחיית מנחים משתי הדיסציפלינות.

  תנאי הקבלה יהיו זהים לאלה הקיימים היום לכל אחת מהתכניות לחוד.

  מסגרות הלימודים: שני תארים במסגרת חד חוגי ת - תואר במדעי הקוגניציה מטעם האוניברסיטה העברית ותואר BFA מהאדמיה בצלאל.

 • ציון 85/רמה ׳בסיסי׳

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי

 • 50%/50%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור כל מסלולי המכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • קיימת עבור בעלי תואר דוקטור בלבד

 • ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

 • 650 רב תחומי

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
  1. המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות.
  2. השתלבות והובלת מחקר מדעי בתחומים שונים במדעי הקוגניציה.
  3. השתלבות בתעשיית ההיי-טק בתפקידי בלשנות חישובית, לוגיקה, חישוביות עצבית ועוד.