• 181

 • מדעי הרוח

 • הר הצופים

 • הבלשנות עוסקת בחקר העקרונות הבסיסיים של השפה, ובמחקר תופעות לשוניות.

  היכולת להשתמש בשפה מורכבת ועשירה היא יכולת ייחודית לאדם, המעמידה לרשותו כלי חיוני לא רק לתקשורת אלא גם לחשיבה. מכאן העניין הרב בחקירת השפה, ובהבנת מאפייניה ועקרונותיה. האם יש עקרונות מבנה המשותפים לשפות כולן, או שהשפות השונות נבדלות זו מזו ללא הגבלה? כיצד ניתן להשוות בין שפות? אילו תאוריות קיימות כיום בחקר הלשון?
  החוג שלנו מתאפיין במחקר לשוני במגוון של גישות, ובכך הוא בעל עדיפות על פני חוגים במקומות אחרים, שבהם המחקר הוא עם גישה אחידה. 

  ניתן לבחור ללמוד באחד משני המדורים הנלמדים בחוג :

  1. בלשנות פונקציונלית

  2. בלשנות גנרטיבית

   

  בוגרי החוג פתוחים לאפיקי תעסוקה רבים, מעבר לעובדה שהלימודים מכשירים את הסטודנטים לחשיבה אנליטית. בשני המדורים הסטודנטים יוכלו להשתלב במחקר, בהיי-טק, בתרגום ובעריכה ובנוסף בתחומים רבים אחרים.

  החוג לבלשנות מציע מגוון קורסים מאת חוקרים מובילים בתחומם המלמדים את העקרונות הכלליים של השפה האנושית, וכן, על פי בחירת הסטודנט, קורסים בלשניים המתרכזים במבנה של שפות מסוימות: שפות שמיות (כולל עברית, ערבית, שפות אתיופיות שונות) ושפות שכנות כגון המצרית העתיקה; שפות הודו-אירופיות (כולל שפות רומאניות, גרמאניות, סלאוויות, בלטיות, קלטיות ועוד). כמו כן ניתן ללמוד שפות מתוך מגוון הלשונות הנלמדות ב פקולטה כולה, למשל שפות יהודיות כגון יידיש, לאדינו, ארמית חדשה ועוד. או שפות המייצגות תרבויות אחרות כגון סינית, יפנית, מונגולית, פרסית, קצ'ואה, תורכית ושפות הודיות שונות.

  אתר החוג

 • האוניברסיטה העברית גאה בפרופ' עידית דורון, כלת פרס ישראל בתחום חקר הבלשנות העברית והכללית לשנת 2016 תשע"ו ובפרופ' אולגה קפליוק (אמריטוס), כלת פרס ישראל לחקר הבלשנות הכללית לשנת 2005 תשס"ה.

  חוויות של סטודנטים בחוג: האווירה בחוג שונה מהתדמית האקדמית-סכולסטית-אפרורית שאפשר לצפות ממסגרות אקדמיות. הסגל זמין לסטודנטים, קשוב לצרכיהם ותחומי העניין שלהם, פתוח להצעות ושינויים, ונוקט בגישה אכפתית ופתוחה באופן כללי. גישה כזו מעניקה לסטודנטים במהלך הלימודים תחושה חיובית ומוטיבציה.

  החוג מקיים מפגשים לא-פורמאליים לסגל ולסטודנטים, ומפגשי בירה לסטודנטים בלבד.

   

 • המדור לבלשנות פונקציונלית: ד"ר איתן גרוסמן 02-5883865 eitan.grossman@mail.huji.ac.il

  המדור לבלשנות גנרטיבית ד"ר נורה בונה: 5883981 02, nora.boneh@mail.huji.ac.il 

  מזכירות החוג: גב' שולמית לזנס , טלפון: 02-5883851, shulamitl@savion.huji.ac.il 

  קבלת קהל: יום א' - 14.30-11:30, ימים ב'-ה' - בשעות 13:00-10:00 , פקס: 02-5881224

 • תכנית הלימודים לבוגר בחוג מציעה לסטודנטים התמחות באחד משני המדורים:

  • בלשנות פונקציונלית
  • בלשנות גנרטיבית

  לשני המדורים משותפים קורסי ליבה מבואיים ומבחר קורסי בחירה.

   

  המדור לבלשנות פונקציונלית

  מטרת הלימודים במדור היא הכרת המסגרת התאורטית והמתודולוגית של הבלשנות הפונקציונלית, המתמקדת בחקר הלשון הטבעית האנושית כמערכת תקשורתית המתעצבת ומשתנה בהתאם לאופני השימוש בה. תכנית הלימודים כוללת לימוד מעמיק של מגוון שפות ושל תאוריות ושיטות כלליות המתמקדות בהיבט המבני, ההשוואתי, ההיסטורי, השיחי והאינטראקטיבי בחקר הלשון.

  הלימודים במדור זה כוללים את התחומים הבאים:

  בלשנות סינכרונית: חקר מבנה השפה ברמות ניתוח שונות

  בלשנות השוואתית: חקר התכונות המשותפות לשפות ומיונן למשפחות

  בלשנות טיפולוגית: חקר גבולות השונות הלשונית

  בלשנות היסטורית: חקר השתנות שפות במרוצת הזמן

  בלשנות חברתית: חקר הקשר בין השימוש בלשון למבנה החברתי של קהילת הדוברים   

  בלשנות אינטראקטיבית: חקר השימוש בלשון בהקשרים שונים של שיח  

   

  המדור לבלשנות הגנרטיבית

  מטרת הלימודים במדור היא הכרת העקרונות והשיטות המדעיות של מחקר השפה במסגרת תאוריות בלשניות בנות זמננו, הרואות בשפה מערכת קוגניטיבית מורכבת המייחדת את האדם, ומניחות כפועל יוצא מכך, שהמערכת הלשונית היא כלל-אנושית בעקרונותיה ויסודותיה ומשותפת לכל השפות.

  הלימודים במדור מבוססים על שיעורים תאורטיים המקנים בהדרגה את מיומנות הניתוח הבלשני, במקביל ללימוד שפה אחת או שתיים (בנוסף לאנגלית ועברית), על פי בחירת הסטודנט/ית.

  הלימודים מתמקדים בניתוח מפורט של מערכות לשוניות, תוך הבחנה בין רמות המבנה השונות, כמו למשל: יחידות הקול והשמע, ואופן תפקודם – פונולוגיה יחידות המשמעות וסוגי המילים – מורפולוגיה מבנה המשפט וחלקיו – תחביר הרכבת משמעות המשפט מחלקיו התחביריים – סמנטיקה בניית הטקסט וכללי השיח – פרגמטיקה.

 • מדור בלשנות פונקציונלית - 68 נ"ז (כולל קורסי " אבני פינה "). מדור בלשנות גנרטיבית - 64 נ"ז (כולל קורסי " אבני פינה ").

 • מסלול  דו חוגי  המשלב לימודים עם חוג נוסף מתוך טבלת הצירופים

  לימודי החוג משתלבים היטב עם לימודים בחוגים הבאים:

  מדעי הקוגניציה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה, סוציולוגיה, תקשורת, הלשון העברית, אנגלית, לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים, לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים, לימודי אסיה, לימודים קלאסיים, ספרות כללית והשוואתית.

   

   

 • ציון 120 בפרק האנגלית בפסיכומטרי/אמי״ר/אמיר״ם

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי

 • 50%/50%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור כל מסלולי המכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • קיימת

 • ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

 • 550 רב תחומי

 • קבלה 'על תנאי' 

  מועמדים שחסרה להם בחינת בגרות במקצוע אחד בלבד, יוכלו להתקבל כ'תלמידים על תנאי' אם יעמדו בתנאים הבאים:

  1. המקצוע החסר אינו אנגלית 

  2. אם הציון המשוקלל (של ממוצע תעודת הבגרות עם הבחינה הפסיכומטרית) יעמוד בסף הקבלה כאשר מציבים במקצוע החסר ציון 40

  על מועמדים אלו להפנות בקשה לדיון בוועדת ערעורים. במעמד 'על תנאי' ניתן ללמוד במשך שנה אחת בלבד. על הסטודנטים להשלים את תעודת הבגרות על מנת להמשיך בלימודיהם.

  עמוד ה פקולטה

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
 • נדרש

 • לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית

 • 600 רב תחומי

 • 32 נ״ז לכל הפחות

 • התאמה בין לימודים קודמים לדרישות החוג

 • 1. נדרשת עמידה בתנאי המעבר לשנה ב' במוסד בו למדו.

  2. נדרש ציון ממוצע 75 ומעלה בחוג בו הם מבקשים להמשיך לימודיהם.

  יתקבלו המועמדים המתאימים ביותר לאחר דיון בוועדת הקבלה של החוג ובאישור ועדת ההוראה של ה פקולטה . ועדת הקבלה תקבע את תכנית הלימודים הסופית לתואר של אלה שיתקבלו, שעשוייה לכלול השלמת לימודים לפי הצורך. הדיון בבקשות נערך בדרך כלל סמוך לפתיחת שנת הלימודים. כל המועמדים חייבים למסור גיליון ציונים, שכולל את הממוצע המשוקלל למזכירות לענייני תלמידים ב פקולטה , חדר 4319 במדעי הרוח.

  לתשומת לב:

  • בעלי לימודים אקדמיים שאינם עומדים בדרישות הנ"ל יוכלו להתקבל ללימודי שנה א' אם יעמדו בתנאי הקבלה. לימודיהם הקודמים ייזקפו לזכותם על פי המלצת יועצי החוגים, ובאישור ועדת הוראה.
  • תואר בוגר האוניברסיטה העברית יינתן רק לסטודנטים שלמדו באוניברסיטה העברית תכנית מלאה של שנה ג' לפחות בכל חוג בהיקף של שליש לפחות מלימודי התואר. לימודים אלה יכללו את כל הסמינריונים שהסטודנטים חייבים בהם.

 • מהפן היישומי, הלימודים מסייעים בפיתוח ראיה אנליטית של תכונות של שפות ותופעות לשוניות. כך מקבלים הסטודנטים ארגז כלים לשלל עיסוקים מחקריים ולא-מחקריים בשפה.

  לימודי החוג מקנים בסיס חשוב להתאמת הבוגרים לכל עיסוק הקשור בלשון:

  • הוראת שפות
  • תרגום
  • עריכה לשונית
  • אמצעי התקשורת
  • יישומים ממוחשבים המשתמשים בשפה אנושית
  • פסיכולוגיה
  • קלינאות תקשורת
  • פתח לקריירה אקדמית, למצטיינים ביותר