בחינות כניסה לחוגים

בחינות כניסה לחוגים  בנוסף על עמידה בתנאי הקבלה הכלליים:


בחוג למוסיקולוגיה חייבים המועמדים להיבחן בבחינת ידע ומיומנויות במוסיקה.

 
בחוג לשפה וספרות ערבית חייבים המועמדים להיבחן במבחן כניסה לחוג הכולל ניתוח פעלים ויצירת פעלים.


בחוגים רפואה/רפואת שיניים חייבים המועמדים במבדקים נוספים.

 

פרטים בנוגע לבחינות ולמבדקים בעמודי החוגים ובאתרים.