בחינות כניסה לחוגים

בחוגים הבאים מתקיימות בחינות כניסה לחוגים, נוסף על דרישות הקבלה הכלליות:

» בחוג למוסיקולוגיה חייבים המועמדים להיבחן בבחינת ידע ומיומנויות במוסיקה.

» בחוג לשפה וספרות ערבית חייבים המועמדים להיבחן במבחן כניסה לחוג הכולל ניתוח פעלים ויצירת פעלים.

» בחוגים רפואה / רפואת שיניים חייבים המועמדים במבדקים נוספים.

הפרטים המלאים בנוגע לבחינות ולמבדקים מופיעים בעמודי החוגים ובאתריהם.

 

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.