פרסי הצטיינות

ניווט מהיר:   »   פרסי הצטיינות לתלמידי שנה א' לבוגר   »   פטור משכר לימוד למועמדים שהשתתפו בתיכון באולימפיאדות בינלאומיות בתחומים מדעיים או זוכי חידון התנ"ך העולמי   »   פרסי הצטיינות לתלמידים בשנים מתקדמות לבוגר   »   תכנית מלגת מנהיגי שוליך

האוניברסיטה מעניקה פרסי הצטיינות לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים המתקבלים ל תואר בוגר (ראשון).
בתהליך הקבלה אנו מאתרים את הזכאים לפרס.

• הפרסים מוענקים למקדימים להירשם שיתקבלו עד לתאריך 30.06.2022 ובכפוף לתנאים המופיעים בהמשך.
• הפרס מוענק עבור שנת הלימודים הראשונה בלבד.
• הזכות לפרס תיושם כל עוד המועמד נרשם בזמן והתקבל כשהחוג פתוח להרשמה.
• מועמד שנרשם עד לתאריך 30.06.2022 לחוג שנסגר להרשמה ופתוח לרשימת המתנה, גם אם יתקבל מתוך רשימת ההמתנה לא יהיה זכאי לקבלת הפרס.


מידע על הסיכויים לקבלת הפרס ניתן למצוא לאחר חישוב סיכויי קבלה באתר.


♦ פרסי הצטיינות לתלמידי שנה א' לבוגר

הזכאות לפרסים נקבעת על פי הציון המשוקלל המשלב את ממוצע הציונים בתעודת הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית. לתחומי לימוד שונים נקבע סף זכאות שונה.
התנאים לקבלת הפרסים
 

» קיימים שני סוגי פרסים:

1. פרס פקולטאי
הפרס יעודכן כפטור משכר לימוד בגובה 100% משכר הלימוד השנתי, אך לא יותר משכר הלימוד האישי.

2. פרס חוגי 
הפרס יעודכן כפטור משכר לימוד בגובה 50% משכר הלימוד השנתי, אך לא יותר משכר הלימוד האישי.
הפרס יוענק לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים הלומדים באחד מן החוגים שלהלן:

 • פרס מדעי הרוח
  בחוגים: ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום, אנגלית, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, חינוך, לשון עברית ולשונות היהודים, לימודי האסלאם והמזרח התיכון, ספרות עברית, שפה וספרות ערבית, תלמוד, תולדות האמנות.
 • פרס מדעי החברה
  בחוגים: גיאוגרפיה, סביבה וגיאואינפורמטיקה, מדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סטטיסטיקה ומדע הנתונים.
 • פרס ביה"ס למינהל עסקים
  החוג לחשבונאות
 • פרס חקלאות, מזון וסביבה
  בחוגים: מדעי הקרקע והמים, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, מדעי הצמח, כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות, משאבי מזון ותיירות, מדעי בעלי חיים, שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים. 
  התמחויות בביוטכנולוגיה: אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, בעלי חיים, מדעי הצמח וכלכלה חקלאית ומנהל בחקלאות.
 • פרס מדעי הטבע
  בחוגים: תכנית משולבת פיסיקה-כימיה, פיסיקה, כימיה, מתמטיקה, מדעי כדור הארץ, הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית.
 • פרס רוקחות
  רוקחות- תכנית מצוינות - מסלול מואץ ל תואר בוגר
 • פרס משפטים
  בחוג למשפטים ובתכנית למשפטים עם חוג נוסף ל תואר בוגר

 

» התנאים לקבלת הפרסים:

א. מעבר סף משוקלל נדרש. ציון הסף הנדרש משתנה משנה לשנה. פרטים על הסיכויים לקבלת הפרסים - במדור רישום וקבלה ו באתר האינטרנט.
ב. הפרסים מוענקים רק לסטודנטים חדשים באוניברסיטה העברית, ששנת תשפ"ג תהיה שנת הלימודים הראשונה שלהם (שנה א' לבוגר).
ג. הפרס יעודכן רק לאחר קליטת תכנית לימודים.
ד. חובה לשלם את המקדמה על פי הנהלים על מנת לשמור מקום בחוג וללא קשר לקבלת הפרס. 
ה. הלימודים אינם במסגרת תכניות ממומנות, כגון: "תלפיות", "צמרת", "בינה", "פסגה", "גמלא" ועוד.
ו. סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם אחר אינם זכאים לפטור משכר לימוד בגין הישגיהם הלימודיים. לפרטים נוספים.

» מי שילמד בשני חוגים בפקולטות/בתי ספר שונים וזכאי לפרס פקולטאי מטעם אחד מהם בלבד או זכאי בשניהם, או זכאי באחד מהם ובנוסף זכאי לפרס חוגי - יקבל פרס בגובה שכר לימוד מלא (100%) לכל היותר.
» תלמידים הלומדים בשני חוגים וזכאים לפרס חוגי בכל אחד מהחוגים, יקבלו פרס בגובה מחצית שכר הלימוד.

 

» מצבים שבהם תבוטל הזכאות לפרס:

 1. סיפי הזכאות לפרסי ההצטיינות שונים (הפקולטאי והחוגי) מחוג לחוג, הפרס משוייך לחוג הספציפי שאליו התקבל המועמד.
  בהתאם לכך, יש לשים לב כי כאשר מועמד מבקש לבצע שינוי עדיפות לחוג אחר, תיתכן אפשרות שיבוטל הפרס בעקבות שינוי העדיפות.
 2. סטודנט שיקבל את הפרס ויבטל את לימודיו בחוג, תבוטל זכאותו לפרס והוא יחוייב על פי נוהל ביטול לימודים.
 3. הזכאות לפרס תתבטל גם כאשר הסטודנט מבטל את הקורסים הרלוונטיים בחוג בו זכאי לפרס, גם אם לא ביצע שינוי עדיפות במערכת. כלומר מחיקת קורסים של חוג מסוים משמעה ביטול ההרשמה לחוג.
 4. במידה והסטודנט לא עומד בתנאים לקבלת הפרס, הפרס יבוטל.

» אופן קבלת הפרס:

» מועמדים שקיבלו הודעה על זכאות לפרס הצטיינות, ישלמו את המקדמה במועד וללא קשר לקבלת הפרס.
הזכאות לפרס נבדקת כחודש ימים לאחר תחילת שנת הלימודים.
אם הסטודנטים עומדים בתנאי קבלת הפרס, פרס ההצטיינות יעודכן בחשבון שכר הלימוד לאחר קליטת טופס לימודים. במידה ותיווצר יתרת זכות, היא תועבר לחשבון הבנק בסוף חודש נובמבר.

 

♦ פטור משכר לימוד למתקבלים שהשתתפו או זכו בהיותם תלמידי תיכון באולימפיאדות בינלאומיות בתחומים מדעיים ופטור משכר לימוד למשתתפי או זוכי חידון התנ"ך העולמי

♦ מועמדים שהשתתפו בתקופת התיכון באולימפיאדות בינלאומיות למדע בתחומים: פילוסופיהכימיה, מדעי המחשב, מתמטיקהפיסיקה, מדעי החיים ומדעי כדור הארץ, והתקבלו לאוניברסיטה, יהיו זכאים לפטור משכר לימוד באופן הבא:
» משתתפים באולימפיאדות שזכו במדליה יהיו זכאים לפטור משכר לימוד בכל חוג אליו התקבלו.
» הפטור משכר לימוד בשנים ב' ו-ג' אינו אוטומטי ומותנה בהיכללות ברשימת מצטייני דיקן. הפטור יתעדכן לאחר פרסום רשימות הדיקן הסופיות.
» מועמדים שהשתתפו באולימפיאדות ולא זכו במדליה, יהיו זכאים לפטור משכ"ל בשנה הראשונה בלבד רק אם ילמדו (בתכנית חד-חוגית או דו-חוגית) בתחום שבו עסקה האולימפיאדה.

♦ מועמדים שהשתתפו בחידון התנ"ך העולמי ונרשמו לחוגים ב פקולטה למדעי הרוח, יהיו זכאים לפטור משכר לימוד באופן הבא:
» מועמדים שזכו במדליה בחידון התנ"ך הבינלאומי יהיו זכאים לפטור שכר לימוד ל-3 שנים במידה וילמדו באחד החוגים ב פקולטה למדעי הרוח.
» הפטור משכר לימוד בשנים ב' ו-ג' אינו אוטומטי ומותנה בהיכללות ברשימת מצטייני דיקן. הפטור יתעדכן לאחר פרסום הרשימות הדיקן הסופיות. משתתפים שלא זכו במדליה יהיו זכאים לפטור שכר לימוד בשנה הראשונה בלבד.


» אופן קבלת הפטור:
• על המועמדים הללו, לאחר שירשמו ויתקבלו, להציג אישור השתתפות/זכיה רשמי למדור רישום וקבלה, לא יאוחר מיום פתיחת שנת הלימודים.
• פטור שכ"ל הינו בגובה 100% משכר לימוד מלא, אך לא יותר מגובה שכר הלימוד האישי של הסטודנט באותה שנה.
• הזכאות היא לפטור משכר לימוד, לא תשלום כספי, כך שאין זכאות לכפל מלגות (אם התלמיד זכאי למלגה בגין סיבה נוספת).
• הפטור יתעדכן רק לאחר קליטת טופס לימודים ובהתאם לנהלים.

 

» לתשומת לבכם: הפרס לא יינתן רטרואקטיבית, עליו להיות מוסדר וממומש בשנת הלימודים הראשונה של הסטודנט/ית באוניברסיטה העברית.
» מועמדים שזכאים לפטור משכ"ל לשלוש שנים, יש להגיש בתחילת כל שנה אישור זכיה בחידון למחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים

» מועמדים שקיבלו הודעה על זכאות לפרס זה, ישלמו את המקדמה במועד וללא קשר לקבלת הפרס.
במידה ותיווצר יתרת זכות, היא תועבר לחשבון הבנק בסוף חודש נובמבר.

 

♦ פרסי הצטיינות לתלמידים בשנים מתקדמות לבוגר

פרסי הרקטור והדיקן - פרסי הצטיינות הניתנים לתלמידי בוגר משנה ב' ואילך על סמך הישגיהם בלימודים. פרטים נוספים בתקנון נה"ל.

 

♦ תכנית מלגת מנהיגי שוליך - שנת הלימודים תשפ"ג

תכנית מנהיגות יוקרתית, המטפחת את הדור הבא של פורצי הדרך במדע ובטכנולוגיה.
התכנית מיועדת לסטודנטים שהתקבלו לשנה א לתואר הראשון לחוגי לימוד מדעיים: פיסיקה, פילוסופיה
, כימיה, מדעי המחשב, הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית, הנדסת חשמל ומחשבים וכן חוגים מדעיים הנלמדים ב פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה - אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, אגרואקולוגיה, בריאות הצמח וביוטכנולוגיה, ביוכימיה ומדעי המזון, ביוכימיה, מדעי המזון וביוטכנולוגיה, מדעי הצמח בחקלאות, מדעי הצמח בחקלאות וביוטכנולוגיה, מדעי הקרקע והמים, מדעי התזונה.
למקצועות ה- STEM השפעה רבה על חיינו ועל עתידנו, בשל כך הקים סימור שוליך, פילנתרופ יהודי-קנדי בשנת 2012 קרן בשווי 100 מיליון דולר אשר מטרתה לעודד את מיטב בנותינו ובניינו לפנות למקצועות אלו, ולהפוך לפורצי הדרך הבאים באקדמיה וביזמות טכנולוגית.
במסגרת התכנית מוענקת מלגה בסך של 40,000 ₪ לשנה לכל משך הלימודים לתואר. מלבד התמיכה הכספית אשר מכסה הן את שכר לימוד והן את הוצאות המחייה, המשתתפים בתכנית הופכים להיות חלק מקבוצה מובילה של סטודנטיות וסטודנטים באוניברסיטה. בנוסף, במהלך התואר ישתתפו הסטודנטיות והסטודנטים בסדנאות ובהרצאות העשרה בנושאי מנהיגות, יזמות ותכנים ייחודיים אחרים.  
הקבלה לתכנית מבוססת על קריטריון מצוינות אקדמית: ציון פסיכומטרי 700 ומעלה או ציון בגרות משוקלל 11 ומעלה (בנוסף לקבלה ללימודים בחוג), וכן על אחד מהקריטריונים הבאים (או על שניהם ביחד):

 • מנהיגות: המועמד/ת בוגר/ת של תכנית מנהיגות או יזמות, שנת שירות, רקע התנדבותי או פיקודי
 • נזקקות כלכלית

לפרטים נוספים וליצירת קשר ניתן לפנות ליחידת הסיוע בדיקנט הסטודנטים )בנושא הפנייה נא לציין "מנהיגי שוליך").
ההרשמה לתכנית לשנת הלימודים תשפ"ג תתקיים בין ה-23.02.2022 ל-23.04.2022

להגשת מועמדות למלגה

* סטודנטים שיימצאו זכאים למלגת שוליך, לא יהיו זכאים לקבל במקביל פטור משכר לימוד בגין הישגיהם הלימודיים.