רמת אנגלית

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.

 

רמת אנגלית

הלימודים באוניברסיטה מחייבים יכולת הבנת טקסטים מדעיים בשפה האנגלית. הכשרה נאותה תאפשר לסטודנטים להבין טוב יותר את החומר הנלמד. 

האוניברסיטה קבעה כתנאי סף לקבלה רמת ידע באנגלית - בסיסי לפחות. בחלק מהחוגים תידרש רמה גבוהה יותר (פירוט בטבלה בהמשך).
כל המועמדים חייבים להוכיח ידע בשפה האנגלית. יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד לתחילת שנה ב' ללימודים. פרטים נוספים בתקנון נהלי הוראה ולימודים.

"תלמיד אשר התקבל לאוניברסיטה עם רמת בסיסי באנגלית (3) והגיע בתום שנת הלימודים הראשונה שלו ל תואר בוגר  לרמת אנגלית מתקדמים ב' (1) יוכל להגיש בקשה למזכירות החוג/ פקולטה  בה הוא לומד, לאפשר לו להגיע לרמת הפטור עד לתום  סמסטר  א' של שנת לימודיו השנייה. למעט ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית בו התלמיד נדרש להגיע לרמת פטור באנגלית עם תום לימודי שנה א' ל תואר בוגר ".
 

♦ ניתן להציג את רמת האנגלית באמצעות:

  1. הבחינה הפסיכומטרית - הציון בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית קובע את רמת האנגלית של המועמד.
  2. מבחן מיון לרמות באנגלית-  אמי"ר הנערך בנפרד מן הבחינה הפסיכומטרית. ההרשמה למבחן דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. מועדי מבחן אמי"ר .
  3. מרכזי בחינה ממוחשבים של מאל"ו הפועלים בחיפה, בירושלים ובתל אביב (בהמשך גם בבאר-שבע) - הרשמה דרך מאל"ו. להרשמה למרכזי הבחינות.
  4. מבחן מיון ממוחשב לרמות באנגלית (מבחן אמיר"ם ) - האוניברסיטה עורכת מבחני מיון במהלך השנה
  5. קורסי קיץ באוניברסיטה העברית בלבד באמצעות היחידה לאנגלית שפה זרה - קורסי קיץ באנגלית, ברמות בסיס (3), מתקדמים א' (2) ומתקדמים ב' (1). הלימוד בקורסי הקיץ יקל על עומס הלימודים בשנה הראשונה. פרטים ניתן לקבל ביחידה לאנגלית שפה זרה - טל' 02-5883390 ,02-5881749.
  6. אנגלית שנרכשה במסגרת אוניברסיטאית ובמסגרת המכללות:  הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים. 
  7. בחינות המיון TOEFL , IELTS , SAT - לפרטים.

» רמת האנגלית של מועמדים שנבחנו יותר מפעם אחת, תיקבע על פי הציון הגבוה שהשיגו באחת מן הבחינות התקפות (ממועד אוקטובר 1990 ואילך).

» בעלי תואר בוגר  ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג, יהיו פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה. יש להעביר תעודות ואישורים רלוונטיים דרך מערכת הפניות למדור רישום וקבלה.


♦ מפתח רמת האנגלית ודרישות החוגים:

רמת האנגלית הנדרשת

בחוגים השונים

תרגום הציון לרמה המקבילה

באוניברסיטה העברית

ציון פרק האנגלית
בבחינה הפסיכומטרית / מבחן אמי"ר / בחינת אמיר "ם 

החוג לאנגלית ומועמדים לשנה ב' ומעלה

פטור

134 ומעלה

בלשנות, רוקחות- תכנית מצוינות מסלול מואץ לתואר שלישי, מדעים ביו -רפואיים, רפואה ורפואת שיניים

מתקדמים ב'

120-133

ריפוי בעיסוק, סיעוד, תכנית "רביבים", משפטים, משפטים עם חוג נוסף לתואר, משפטים עם חשבונאות כחוג נוסף לתואר, מכפיל במשפטים, רוקחות

מתקדמים א'

100-119

בחוגים שלא צוינו לעיל

בסיסי
סף קבלה מינימלי

85-99

טרום בסיסי ב '

70-84

טרום בסיסי א '

69 ומטה

 
הבקשה תידון רק לאחר שיגיעו לרמת בסיסי בהתאם למספר המקומות שיוותרו באותה העת.