מועדי רישום

שלבי ההרשמה לאוניברסיטה:

 • מילוי הטופס באינטרנט
 • מסירת כלל המסמכים הנדרשים על פי מועדי ההרשמה (תעודת הבגרות וציוני הבחינה הפסיכומטרית בדרך כלל מגיעים ישירות מהמוסדות), לימודים אקדמיים, ציון מבחן יע"ל , ציון מבחן אמי"ר , אישור מהאגודה לקידום החינוך ועוד
 • תשלום דמי ההרשמה
 • עמידה במבחני מיון פסיכומטרי, יע"ל , אמי"ר , ראיון

הטבלה להלן מציגה את מועדי פתיחת ההרשמה לאוניברסיטה ומועדי הסגירה. בחוגים בהם ההרשמה מסתיימת במועד מוקדם למצויין בטבלה, המידע יתעדכן באתר הרישום.

הרשמה לשנה א' תשע"ח 2017-2018

 • ההרשמה מתחילה ביום ראשון 22.01.2017 כ"ד בטבת תשע"ז ומסתיימת ביום ראשון 30.04.2017 ד' באייר תשע"ז, למעט החוג לרפואה שהרשמתו מסתיימת במוצאי שבת 15.04.2017 י"ט בניסן תשע"ז. המועמדים
  ישלחו לאוניברסיטה, מסמכים קבילים, על פי הצורך ועל פי מועדי ההרשמה שצוינו לעיל.

 המשך הרשמה

 • הרשמה מאוחרת, על בסיס מקום פנוי תתקיים החל מתאריך 01.05.2017 ה' באייר תשע"ז - הקדימו להירשם להבטחת מקומכם!
 • בתחום רפואה ההרשמה והעברת כל המסמכים תסתיים בתאריך 15.04.2017 ולא תתקיים הרשמה או העברת מסמכים מעבר לתאריך זה.
 • בתחומים רפואה צמרת, רפואת שיניים וריפוי בעיסוק ההרשמה והעברת כל המסמכים תסתיים בתאריך 30.04.2017 ולא תתקיים הרשמה או העברת מסמכים מעבר לתאריך זה. 
 • ההרשמה לרפואה וטרינרית והמצאת המסמכים תסתיים בתאריך 15.05.2017
 • ההרשמה לתכנית  מצטיינים אמירים תסתיים בתאריך 8.06.17

באחריות סטודנטים מהאוניברסיטה העברית שנרשמו לחוגים הנ"ל להעביר גיליונות ציונים למזכירות החוג ולמדור רישום קבלה עד לתאריך סגירת הרישום.

 • ההרשמה לחוג מסוים עשויה להיסגר ללא התראה מראש; לפיכך מומלץ להקדים ולהירשם.

 

הרשמה ב"סבב ב'" על בסיס מקום פנוי

 • לידיעתכם, במסגרת ההרשמה המאוחרת, בחלק מהחוגים יפתח "סבב ב" בו סף הקבלה שיידרש מהמועמדים עשוי להשתנות מהסף שנקבע לנרשמים בהרשמה הרגילה. הודעה על כך תפורסם באתר.

הרשמה ללימודי שנה ב' ומעלה

 • ההרשמה מתחילה ביום ראשון 22.01.2017 כ"ד בטבת תשע"ז ומסתיימת ביום חמישי 31.08.2017 ט' באלול תשע"ז.

הרשמה ל סמסטר  ב' תשע"ח

 • לא רוצים לאבד שנה? רשימת החוגים שייפתחו להרשמה ב סמסטר  ב' תפורסם באינטרנט ובמוקד הטלפוני 02-5882888 סמוך לפתיחת ההרשמה. 

הרשמה ל תואר מוסמך

 • ההרשמה למוסמך - תיפתח ביום ראשון 22.01.2017 כ"ד בטבת תשע"ז.
  סיום ההרשמה למוסמך משתנה מחוג לחוג ויש לבדוק זאת באתר החוג המבוקש.
 • ככלל, תכנית לימודי המוסמך מתחילה בתחילת שנת הלימודים, אולם יש אפשרות להצטרף ללימודי המוסמך גם ב  סמסטר   ב'. פרטים במזכירויות המוסמך.
 • לתשומת לב: הנרשמים לתואר שני-מוסמך חייבים בנוסף לרישום באינטרנט להירשם גם ב  פקולטה  /חוג בו הם מעונייניםיש לבדוק את הליכי הרישום בכל חוג וחוג.
 • המועמדים חייבים להציג גיליון ציונים קביל הכולל ממוצע משוקלל סופי, למזכירות ה  פקולטה  אליה נרשמו .

הרשמה לתואר "דוקטור לפילוסופיה"

 • ההרשמה לתואר דוקטור לפילוסופיה – תתבצע באתר הרשות לתלמידי מחקר  לפרטים נוספים