מועדי רישום

שלבי ההרשמה לאוניברסיטה:

  • מילוי הטופס באינטרנט
  • מסירת כלל המסמכים הנדרשים על פי מועדי ההרשמה (תעודת הבגרות וציוני הבחינה הפסיכומטרית בדרך כלל מגיעים ישירות מהמוסדות), לימודים אקדמיים, ציון מבחן יע"ל , ציון מבחן אמי"ר , אישור מהאגודה לקידום החינוך ועוד
  • תשלום דמי ההרשמה
  • עמידה במבחני מיון פסיכומטרי, יע"ל , אמי"ר , ראיון

הטבלה להלן מציגה את מועדי פתיחת ההרשמה לאוניברסיטה ומועדי הסגירה. בחוגים בהם ההרשמה מסתיימת במועד מוקדם למצויין בטבלה, המידע יתעדכן באתר הרישום.

הרשמה לשנה א' תש"פ 2019-2020

·ההרשמה תחל בתאריך 20.01.2019 י"ד בשבט תשע"ט.

·בחוגים רפואה, רפואה צמרת ורפואת שיניים ההרשמה והעברת כל המסמכים תסתיים בתאריך 30.04.2019 ולא תתקיים הרשמה או העברת מסמכים מעבר לתאריך זה. 

 

באחריות סטודנטים מהאוניברסיטה העברית שנרשמו לחוגים הנ"ל להעביר גיליונות ציונים למזכירות החוג ולמדור רישום קבלה עד לתאריך סגירת הרישום.

 המשך הרשמה

·ההרשמה על בסיס מקום פנוי תחל מתאריך  01.05.2019 כ"ו בניסן תשע"ט - הקדימו להירשם להבטחת מקומכם!

·ההרשמה לרפואה וטרינרית והמצאת המסמכים תסתיים בתאריך 06.06.2019 

·ההרשמה לריפוי בעיסוק ולרפואה ומחקר ביו-רפואי והמצאת המסמכים תסתיים בתאריך 31.05.2019

·ההרשמה לתכנית מצטיינים אמירים תסתיים בתאריך 09.06.2019.

·ההרשמה לחוג מסוים עשויה להיסגר ללא התראה מראש; לפיכך מומלץ להקדים ולהירשם.

הרשמה ב"סבב ב'" על בסיס מקום פנוי

·לידיעתכם, במסגרת ההרשמה על בסיס מקום פנוי, בחלק מהחוגים יפתח "סבב ב" בו סף הקבלה שיידרש מהמועמדים עשוי להשתנות מהסף שנקבע לנרשמים בהרשמה הרגילה.  
הודעה על כך תפורסם באתר.   ניתן לבדוק בעמוד  בדיקת סיכויי קבלה
 כאשר חוג עובר לסבב ב'  לא חלות  הקבלות הישירות לחוג .

הרשמה ללימודי שנה ב' ומעלה

·ההרשמה מתחילה ביום ראשון  20.01.2019 ומסתיימת בתאריך 31.08.2019.

הרשמה ל סמסטר  ב' תשע"ט

·לא רוצים לאבד שנה? רשימת החוגים שייפתחו להרשמה ב סמסטר  ב' תפורסם באינטרנט ובמוקד הטלפוני 02-5882888 סמוך לפתיחת ההרשמה. 

הרשמה ל תואר מוסמך

·ההרשמה למוסמך - תיפתח בתאריך  20.01.2019
סיום ההרשמה למוסמך משתנה מחוג לחוג ויש לבדוק זאת באתר החוג המבוקש.

·ככלל, תכנית לימודי המוסמך מתחילה בתחילת שנת הלימודים, אולם יש אפשרות להצטרף ללימודי המוסמך גם ב סמסטר  ב'. פרטים במזכירויות המוסמך.

·לתשומת לב: הנרשמים ל תואר מוסמך חייבים בנוסף לרישום באינטרנט להירשם גם ב פקולטה /חוג בו הם מעוניינים. יש לבדוק את הליכי הרישום בכל חוג וחוג.

·המועמדים חייבים להציג גיליון ציונים קביל הכולל ממוצע משוקלל סופי, למזכירות ה פקולטה  אליה נרשמו.

הרשמה לתואר "דוקטור לפילוסופיה"

·ההרשמה לתואר דוקטור לפילוסופיה – תתבצע באתר הרשות לתלמידי מחקר  לפרטים נוספים