מועדי רישום

שלבי ההרשמה לאוניברסיטה:

 • מילוי הפרטים במערכת הרישום לאוניברסיטה.
 • מסירת כלל המסמכים הנדרשים על פי מועדי ההרשמה (תעודת הבגרות וציוני הבחינה הפסיכומטרית, ציון מבחני יע"ל / יע"ל -נט, ציון מבחני אמי"ר /ם, אישור ניקוד ראויים לקידום מהאגודה לקידום החינוך בדרך כלל מגיעים לאוניברסיטה ישירות מהמוסדות), אישור על לימודים אקדמיים חלקיים או מלאים וכו'. 
 • תשלום דמי ההרשמה וקבלת אישור על התשלום.
 • עמידה במבחני מיון רלוונטיים: בחינה פסיכומטרית, ציון רמת עברית- מבחני  יע"ל / יע"ל -נט/מבחני שיבוץ ומיון, ציון רמת אנגלית- מבחני אמי"ר /ם, ראיונות, שאלונים וכדומה.

» מצב ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב

 

להלן מועדי פתיחת ההרשמה לאוניברסיטה ומועדי הסגירה. בחוגים בהם ההרשמה מסתיימת במועד מוקדם למצויין, המידע יתעדכן באתר הרישום.

 

הרשמה לשנה א' לתואר ראשון (בוגר) ל שנה"ל תשפ"ב 2021-2022

♦ 17.01.2021- פתיחת הרשמה לאוניברסיטה

ההרשמה לאוניברסיטה כוללת המצאת כל הנתונים הנדרשים בסמוך למועד הרישום.

לשם השלמת ההרשמה על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

 1. להיבחן בבחינה הפסיכומטרית וכן, ככל שהדבר רלוונטי, גם בבחינת אמי"ר ו יע"ל , לכל המאוחר במועד אפריל.
   
 2. נתוני הבגרויות שלהם דווחו ממשרד החינוך, כולל ציוני הבגרות ממועד חורף 2021* (למעט מועמדים שהצהירו שהם תלמידי י"ב ועתודאים, ראו בהמשך).
   
 3. מועמדים ראויים לקידום: הגישו בקשה לאגודה לקידום החינוך וסיימו את הגשת כל המסמכים הנדרשים לבדיקתם עד לחודש פברואר 2021.

תלמידי המכינה בשנה הנוכחית (תשפ"א), תלמידי י"ב ומועמדים ל עתודה אשר יירשמו במועד ההרשמה הרגיל, ויבחנו בבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר ו/או מבחן יע"ל לכל המאוחר במועד אפריל - יהיו רשאים להמציא במועד מאוחר יותר את הנתונים החסרים (ציוני הבגרות לתלמידי י"ב ומועמדים ל עתודה וציוני מכינה למכינאים).

* האוניברסיטה מתחייבת להמתין לתוצאות בגרויות חורף מהמועד הרגיל (כולל מועד הנבצרים) שיתקיימו בחודשים פברואר ומרץ. בחינות החורף מהמועד המאוחר (שיתקיים בחודש אפריל 2021) יתקבלו על בסיס מקום פנוי.
לא נוכל להמתין לתוצאות אפריל עבור החוג לרפואה ולרפואת שיניים. המועד האחרון לסגירת ההרשמה ולהמצאת כל המסמכים בחוגים הללו עד 30.04.2021.

 

♦ 30.04.2021- סיום הרשמה רגילה לכלל חוגי האוניברסיטה

 • ההרשמה עשויה להסתיים מוקדם יותר, ככל שתתמלא מכסת המקומות בחוג הרלוונטי. 
 • ה-30.04.2021 הוא המועד האחרון להרשמה לחוגים: רפואה, רפואת שינייםבחוגים אלו לא תתאפשר הרשמה מאוחרת.
 • ה-10.05.2021 הוא המועד האחרון להרשמה לחוג: רפואה – המסלול הצבאי צמרתבחוג זה לא תתאפשר הרשמה מאוחרת.
 • ​ההרשמה לרפואה ומחקר ביו-רפואי תסתיים ב-30.04.2021, כולל המצאת מסמכים. לא תתאפשר הרשמה מאוחרת.
 • מועד פסיכומטרי אפריל 2021 (יערכו השנה בחודש מרץ) הוא המועד האחרון התקף לקבלה לחוגים אלו לכלל הנרשמים, כולל עתודאים ותלמידי המכינה (גם אם הציון טרם התקבל ב-30.4).*
  בנוסף, ההרשמה לחוגים אלו מותנית בקבלת ציוני הבגרות עד ה-30.4, מלבד עתודאים למסלולי צמרת ובינה. 
      * מועד יולי 2021 הינו המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית/ אמי"ר / יע"ל התקף לקבלה לחוג לרפואת שיניים עבור עתודאים ותלמידי המכינה של האוניברסיטה העברית בלבד.
   

♦ ב-01.05.2021-  נפתחה הרשמה מאוחרת לעל בסיס מקום פנוי- הקדימו להירשם להבטחת מקומכם!

 • הקבלה לחוגים בהרשמה המאוחרת תעשה על בסיס מקום פנוי.
 • ההרשמה לרפואה וטרינרית והמצאת המסמכים תסתיים בתאריך 15.05.2021.
 • ההרשמה לתוכנית המצטיינים אמירים רוח תסתיים בתאריך 09.06.2021.
 • סיפי הקבלה שיידרשו מהמועמדים שיירשמו בהרשמה מאוחרת עשויים להשתנות מהסיפים שנקבעו לנרשמים בתחילת ההרשמה. הודעה על כך תפורסם באתר וניתן לבדוק בעמוד בדיקת סיכויי קבלה.

♦ 31.08.2021- סגירת הרשמה כללית לתואר הראשון (בוגר) (לכל החוגים) 

 

הרשמה לשנה ב' ומעלה לתואר ראשון (בוגר) ל שנה"ל תשפ"ב 2021-2022

ההרשמה לאוניברסיטה תחל בתאריך ה-17.01.2021 ותסתיים בתאריך 31.08.2021.

 

הרשמה ל סמסטר ב' ל שנה"ל תשפ"א 2020-2021

ההרשמה לחוגי הבוגר (שישארו פתוחים להרשמה) תסתיים בתאריך 28.02.2021

ההרשמה לחוגי המוסמך (שישארו פתוחים להרשמה) תסתיים בתאריך 27.03.2021

 

הרשמה ל סמסטר ב' ל שנה"ל תשפ"ב 2021-2022

ההרשמה ל סמסטר ב' תשפ"ב תיפתח בתאריך 01.12.2021.
רשימת החוגים שיפתחו להרשמה ב סמסטר ב' תשפ"ב תפורסם באתר המידע ובמוקד הטלפוני 02-5882888, סמוך לפתיחת ההרשמה.

 

הרשמה לתואר שני (מוסמך) וללימודי תעודת הוראה ל שנה"ל תשפ"ב 2021-2022

ההרשמה לתואר שני ולתעודת הוראה תיפתח בתאריך 17.01.2021.
סיום ההרשמה לתארים אלה משתנה מחוג לחוג ויש לבדוק זאת באתר בחוג המבוקש.
בחלק מן החוגים, יש אפשרות להצטרף ללימודי התואר גם ב סמסטר ב'. פרטים אצל רכזות המוסמך בפקולטות השונות.
לתשומת לב- הנרשמים לתואר שני ולתעודת הוראה נדרשים בנוסף לרישום באינטרנט להירשם גם ב פקולטה /בחוג בו הם מעוניינים. יש לבדוק את הליכי הרישום בכל חוג וחוג.
המועמדים חייבים להציג גיליון ציונים קביל הכולל ממוצע משוקלל סופי, למזכירות ה פקולטה אליה נרשמו.
 

הרשמה לתואר "דוקטור לפילוסופיה"

ההרשמה לתואר זה תתבצע באתר הרשות לתלמידי מחקר. לפרטים נוספים