מועדי רישום

שלבי ההרשמה לאוניברסיטה:

  • מילוי הטופס באינטרנט.
  • מסירת כלל המסמכים הנדרשים על פי מועדי ההרשמה (תעודת הבגרות וציוני הבחינה הפסיכומטרית, ציון מבחני יע"ל / יע"ל -נט, ציון מבחני אמי"ר /ם, אישור ניקוד ראויים לקידום מהאגודה לקידום החינוך בדרך כלל מגיעים לאוניברסיטה ישירות מהמוסדות), אישור על לימודים אקדמיים חלקיים או מלאים וכו'. 
  • תשלום דמי ההרשמה וקבלת אישור על התשלום.
  • עמידה במבחני מיון רלוונטיים: בחינה פסיכומטרית, ציון רמת עברית- מבחני  יע"ל / יע"ל -נט/מבחני שיבוץ ומיון, ציון רמת אנגלית- מבחני אמי"ר /ם, ראיונות, שאלונים וכדומה.

הטבלה להלן מציגה את מועדי פתיחת ההרשמה לאוניברסיטה ומועדי הסגירה. בחוגים בהם ההרשמה מסתיימת במועד מוקדם למצויין בטבלה, המידע יתעדכן באתר הרישום.

הרשמה לשנה א' תשפ"א 2020-2021

♦  ההרשמה תחל בתאריך  19.01.2020 כב' בטבת תש"ף.
 

♦  ההרשמה לחוג מסוים עשויה להיסגר ללא התראה מראש, לפיכך מומלץ להקדים ולהירשם ולהבטיח את מקומכם!
 

בחוגים רפואה, רפואה צמרת, רפואת שיניים ורפואה ומחקר ביו-רפואי "מרום", ההרשמה והעברת כל המסמכים תסתיים בתאריך  30.04.2020 ולא תתקיים הרשמה או העברת מסמכים מעבר לתאריך זה. 

באחריות סטודנטים מהאוניברסיטה העברית שנרשמו לחוגים הנ"ל להעביר גיליונות ציונים למזכירות החוג ולמדור רישום קבלה עד לתאריך סגירת הרישום.

 

 המשך הרשמה

♦  ההרשמה על בסיס מקום פנוי תחל מתאריך  01.05.2020, ז' באייר תש"ף - הקדימו להירשם להבטחת מקומכם!
 

♦  ההרשמה לרפואה וטרינרית והמצאת המסמכים תסתיים בתאריך 15.05.2020
 

♦  ההרשמה לתכנית מצטיינים אמירים רוח תסתיים בתאריך 09.06.2020.

 

הרשמה ב"סבב ב'" 

♦  לידיעתכם, במהלך כל תקופת ההרשמה, בחלק מהחוגים יכול להיפתח
"סבב ב" בו סף הקבלה שיידרש מהמועמדים עשוי להשתנות מהסף שנקבע לנרשמים בתחילת ההרשמה. 
הודעה על כך תפורסם באתר.   ניתן לבדוק בעמוד בדיקת סיכויי קבלה
כאשר חוג עובר לסבב ב'  לא חלות  קבלות ישירות לחוג.

הרשמה ללימודי שנה ב' ומעלה

♦  ההרשמה מתחילה בתאריך   19.01.2019 ומסתיימת בתאריך  31.08.2020.

הרשמה ל סמסטר  ב' תשפ"א

·לא רוצים לאבד שנה? רשימת החוגים שייפתחו להרשמה ב סמסטר  ב' תפורסם באינטרנט ובמוקד הטלפוני 02-5882888 סמוך לפתיחת ההרשמה. 

הרשמה ל תואר מוסמך

♦  ההרשמה למוסמך - תיפתח בתאריך  19.01.2020
סיום ההרשמה למוסמך משתנה מחוג לחוג ויש לבדוק זאת באתר החוג המבוקש.

♦  ככלל, תכנית לימודי המוסמך מתחילה בתחילת שנת הלימודים, אולם יש אפשרות להצטרף ללימודי המוסמך גם ב סמסטר  ב'. 
פרטים במזכירויות המוסמך.

♦  לתשומת לב: הנרשמים ל תואר מוסמך חייבים בנוסף לרישום באינטרנט להירשם גם ב פקולטה /חוג בו הם מעוניינים. 
יש לבדוק את הליכי הרישום בכל חוג וחוג.

♦  המועמדים חייבים להציג גיליון ציונים קביל הכולל ממוצע משוקלל סופי, למזכירות ה פקולטה  אליה נרשמו.

 

הרשמה לתואר "דוקטור לפילוסופיה"

♦  ההרשמה לתואר דוקטור לפילוסופיה – תתבצע באתר הרשות לתלמידי מחקר  לפרטים נוספים