מועדי רישום

ניווט מהיר:   » הרשמה לשנה א' לתואר ראשון (בוגר) לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023
» הרשמה לשנה ב' ומעלה לתואר ראשון (בוגר) לשנת הלימודים תשפ"ג (2022-2023)

» הרשמה ל סמסטר ב' לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022   
» הרשמה ל סמסטר ב' לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023
» הרשמה לתואר שני (מוסמך) וללימודי תעודת הוראה לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023
» הרשמה לתואר "דוקטור לפילוסופיה"

 

» רשימת החוגים הסגורים לרישום לשנת הלימודים תשפ"ג


♦ לתשומת לבכם: ההרשמה עשויה להסתיים מוקדם יותר, אם תתמלא מכסת המקומות בחוג הרלוונטי. מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.


להלן מועדי פתיחת ההרשמה לאוניברסיטה ומועדי הסגירה. בחוגים בהם ההרשמה מסתיימת במועד מוקדם למצויין, המידע יתעדכן באתר הרישום:

 

הרשמה לשנה א' לתואר ראשון (בוגר) לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

♦ 23.01.2022 - פתיחת הרשמה לאוניברסיטה

ההרשמה לאוניברסיטה כוללת הרשמה במערכת הרישום לאוניברסיטה והמצאת כל הנתונים הנדרשים בסמוך למועד הרישום.

לשם השלמת ההרשמה על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

 1. להיבחן בבחינה הפסיכומטרית ו/או בבחינת אמי"ר ו/או  יע"ל , ככל שהדבר רלוונטי, לכל המאוחר במועד אפריל.
   
 2. נתוני הבגרויות דווחו ממשרד החינוך, כולל ציוני הבגרות ממועד חורף 2022 (למעט מועמדים שהצהירו שהם תלמידי י"ב ועתודאים).
  תלמידי י"במועמדים ל עתודה  ותלמידי המכינה בשנה הנוכחית (תשפ"ב), אשר יירשמו במועד ההרשמה הרגיל, ויבחנו בבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר /ם ו/או מבחן יע"ל לכל המאוחר במועד אפריל - יהיו רשאים להמציא במועד מאוחר יותר את הנתונים החסרים (ציוני הבגרות לתלמידי י"ב ומועמדים ל עתודה וציוני מכינה למכינאים).
  תלמידי יב' שאינם עתודאים לא יכולים להירשם לרפואה ולרפואת שיניים, רק עתודאים רשאים להירשם לרפואה צבאית ( צמרת) ולרפואת שינים- המסלול הצבאי (בינה).
   
 3. קבלה על פי "ראויים לקידום": הגישו בקשה לאגודה לקידום החינוך וסיימו את הגשת כל המסמכים הנדרשים לבדיקה עד לחודש פברואר 2022.

 

♦ 30.04.2022 - סיום הרשמה רגילה לכלל חוגי האוניברסיטה

♦ לתשומת לבכם: ההרשמה עשויה להסתיים מוקדם יותר, אם תתמלא מכסת המקומות בחוג הרלוונטי. מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.

ה-30.04.2022 הוא המועד האחרון להרשמה לחוגים: רפואה, רפואה ומחקר ביו-רפואי, רפואה-המסלול הצבאי צמרת, רפואת שיניים ורפואת שיניים-במסלול הצבאי-בינה. בחוגים אלו לא תתאפשר הרשמה מאוחרת.

 • מועד פסיכומטרי אפריל 2022 הוא המועד האחרון התקף לקבלה לחוגים אלו לכלל הנרשמים, כולל עתודאים ותלמידי המכינה (גם אם הציון טרם התקבל ב-30.04.2022).
  בנוסף, ההרשמה לחוגים אלו מותנית בקבלת ציוני הבגרות עד ה-30.04.2022, מלבד עתודאים למסלולי צמרת ובינה.
  * מועד יולי 2022 הינו המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית ו/או אמי"ר /ם ו/או יע"ל התקף לקבלה לחוג לרפואת שיניים עבור עתודאים ותלמידי המכינה של האוניברסיטה העברית בלבד.

   

♦ 01.05.2022 -  פתיחת הרשמה מאוחרת הקבלה על בסיס מקום פנוי

♦ 31.08.2022 - סגירת הרשמה כללית לתואר ראשון (בוגר) לכל החוגים

 

הרשמה לשנה ב' ומעלה לתואר ראשון (בוגר) לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

ההרשמה לאוניברסיטה תחל בתאריך ה-23.01.2022 ותסתיים בתאריך 31.08.2022.

 

הרשמה ל סמסטר ב' לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022

ההרשמה לחוגי הבוגר (שישארו פתוחים להרשמה) תסתיים בתאריך 03.03.2022

ההרשמה לחוגי המוסמך (שישארו פתוחים להרשמה) תסתיים בתאריך 17.03.2022

 

הרשמה ל סמסטר ב' לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

ההרשמה ל סמסטר ב' תשפ"ג תיפתח בתאריך 01.12.2022.
רשימת החוגים שיפתחו להרשמה ב סמסטר ב' תשפ"ב תפורסם באתר המידע ובמוקד הטלפוני 02-5882888, סמוך לפתיחת ההרשמה.

 

הרשמה לתואר שני (מוסמך) וללימודי תעודת הוראה לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

ההרשמה לתואר שני ולתעודת הוראה תיפתח בתאריך 23.01.2022.
סיום ההרשמה לתארים אלה משתנה מחוג לחוג ויש לבדוק זאת באתר בחוג המבוקש.
על המועמדים לבצע הרשמה גם באתר החוג/ה פקולטה הרלוונטיים, בנוסף להרשמה באתר ההרשמה הראשי.
בחלק מן החוגים, יש אפשרות להצטרף ללימודי התואר גם ב סמסטר ב'. פרטים אצל רכזות המוסמך בפקולטות השונות
לתשומת לב- הנרשמים לתואר שני ולתעודת הוראה נדרשים בנוסף לרישום באינטרנט להירשם גם ב פקולטה /בחוג בו הם מעוניינים. יש לבדוק את הליכי הרישום בכל חוג וחוג.
המועמדים חייבים להציג גיליון ציונים קביל הכולל ממוצע משוקלל סופי, למזכירות ה פקולטה אליה נרשמו
 

הרשמה לתואר "דוקטור לפילוסופיה"

ההרשמה לתואר זה תתבצע באתר הרשות לתלמידי מחקר. לפרטים נוספים