• 755

 • חקלאות מזון וסביבה

 • רחובות

 • תכנית ייחודית המשלבת לימודים בחוג אליו נרשמ/ה התלמיד/ה עם מחקר ומיועדת לסטודנטים מצטיינים. התוכנית מבוססת על השתתפות הסטודנטים בתרגיל מחקר רחב-היקף אשר יתבצע במעבדות המחקר ב פקולטה כבר במהלך התואר הראשון. אנו מציעים לסטודנטים להרכיב מערכת לימודים אישית בהתאם לפרויקט שלהם, ואף להשתלב בלימודי קורסים מתארים מתקדמים.

  כל סטודנט בתוכנית יזכה לחונך מבין המרצים ב פקולטה בהתאם לתחומי העניין שלו, יצטרף לקבוצת מחקר פעילה ויבצע מחקר. מבנה הלימודים יהיה בהתאם לתכנית האישית שתיקבע בתיאום עם ראש החוג, מרכזת התכנית והחונך האישי.

  עם תום הלימודים יצוין על גבי תעודת הבוגר כי הסטודנט/ית סיים/ה לימודיו/ה במסגרת תכנית "אמירים" למצטיינים וירשם שם החוג בו למד/ה.

  לאתר התכנית

   

 • תכנית "אמירים" היא ייחודית לאוניברסיטה העברית והיחידה מבין תכניות המצטיינים במוסדות האקדמאיים השונים המציעה מערך לימודים המיועד רק לסטודנטים המשתתפים, בשילוב ביצוע מחקר פעיל.  התכנית נבנתה במיוחד לתלמידים בעלי יכולות גבוהות, אמביציה וסקרנות מדעית.

  היא מציעה לסטודנטים מצטיינים לשלב התנסות מחקרית כבר בלימודי התואר הראשון ולהשיג יתרון וניסיון מעשי בתום לימודי התואר. התוכנית מעניקה כלים להצלחה בעולם האקדמי ולכן מתאימה במיוחד לסטודנטים שמתכננים להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים. התכנית מתגאה בלימודים במסגרת קבוצה קטנה ואיכותית, פעילויות העשרה, סגל הוראה שנבחר בקפידה ופטור משכר לימוד לסטודנטים.  וותק של 25 שנים מעניקים לתכנית זו את מעמדה.

   

   

 • בשנה הראשונה יתקיימו פגישות שבועיות של הרצאות וסיורים לחוויית לימודים פעילה ואישית. תלמידי שנה ג' בתכנית אמירים  יארחו סטודנטים במעבדה בה הם מבצעים את המחקר וישתפו בתובנות מניסיונם. תלמידי אמירים יקבלו חונך אישי שילווה אותם במהלך התואר ויוכלו לבנות תכנית לימודים אישית כבר משנה א'. 

   

   

 • רכזת אקדמית: ד"ר שרון שלזינגר, 08-9489426 sharon.shle@mail.huji.ac.il

  מזכירות התכנית: גב' ענת גזית בוטון, 08-9489431 Anatg@savion.huji.ac.il

   

   

   

   

 • אנו מציעים לסטודנטים מצטיינים להצטרף לתוכנית עפ"י נתוני הקבלה שלהם או החל מה סמסטר השלישי של התואר הראשון.  סטודנטים שיוזמנו להשתתף יבחרו מנחה מה פקולטה וישתלבו במעבדת המחקר שלו לביצוע תרגיל המחקר.

  לאחר בחירת המנחה ונושא תרגיל המחקר,  הסטודנט ירכיב תכנית לימודים אישית המותאמת לנושא שבחר. כאשר תרגיל המחקר יהווה 25% מהיקף הלימודים לתואר. במהלך ה סמסטר ים 3- והקיץ, יבצע הסטודנט את המחקר בהדרכת המנחה וישתתף במפגשי העשרה של התוכנית. לקראת תום ה סמסטר השישי, התלמיד יגיש את תרגיל המחקר בפורמט של עבודת גמר, ויציג את מחקרו במפגש "יום אמירים" חגיגי , בצורת הרצאה ופוסטר. במסגרת התואר הסטודנטים יקבלו הנחיה צמודה, פעילויות ייחודיות כגון: מפגשים עם חוקרים, קורס וסדנאות לכתיבה והצגת מחקרים, מפגשים קבוצתיים לדיון במחקר, הרצאות ייעודיות לתכנית.

  היתרון הגדול של התוכנית, בצד ההתנסות המעשית, הוא האפשרות להמשיך ולפתח את תרגיל המחקר כבסיס ללימודי המשך של הסטודנט ב פקולטה במסלול ישיר לתואר שני או לדוקטורט.

   

  תנאי קבלה והשתתפות:

  סטודנטים יתקבלו לתכנית לשנה א' על סמך ציון קבלה, או על סמך הישגי שנה א' (בתוכנית לימודים בהיקף מלא) בממוצע משוקלל של 94.0 לפחות. בהמשך, הסטודנטים ישיגו ממוצעי ציונים שלא יפחתו מ-90 במהלך שנה"ל השנייה והשלישית.

   

  מלגות:

  סטודנטים בתוכנית זכאים למלגת "אמירים" בגובה שכר לימוד בהתאם להתקדמותם במטלות הפרויקט ושמירה על ממוצע הציונים הנדרש.

   

 • תכנית "אמירים"-חקלאות הינה תכנית לימודים הנלמדת במתכונת דו-חוגית (משלבת לימודים עם חוג נוסף).

  להלן החוגים המותרים בשילוב תכנית "אמירים" - חקלאות:

  מדעי הצמח בחקלאות, מדעי התזונהמדעי בעלי החיים, אגרואקולוגיה ובריאות הצמחמדעי הקרקע והמיםכלכלת סביבה וניהול, ביוכימיה ומדעי המזון, ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות.

   

   

   

   

 • ציון 85/רמה ׳בסיסי׳

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • כל מי שיתקבל על סמך בגרות בהיקף: 3  יח"ל  במתמטיקה, או 4  יח"ל  בציון נמוך מ-90, או 5  יח"ל  בציון נמוך מ-75, יחויב בהשלמה מוכחת של תכנים חסרים באחת מהמסגרות המפורטות בקישור:

  מידע על מכינת קיץ במתמטיקה ניתן לקרוא באיגרת למתקבל שבאתר ה פקולטה  או לפנות לקרן אוחיון במייל kerenoha@savion.huji.ac.il או בטלפון 08-9489285.

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי , ציון פסיכומטרי בדגש כמותי

 • 50%/50%, 70%/30%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור כל מסלולי המכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • קיימת עבור בעלי תואר דוקטור בלבד

 • ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א