• 321

 • מדעי החברה

 • הר הצופים

 • מדע הכלכלה עוסק בדרך בה החברה האנושית משתמשת במשאבים מוגבלים על מנת לייצר מוצרים ושירותים הנדרשים לקיומם ולרווחתם של בני האדם ובדרך בה המוצרים מחולקים ביניהם. לימודי הכלכלה מעניקים לסטודנטים מגוון של כלים תיאורטיים ואמפיריים ומכשירים אותם לחשוב באופן אנליטי.

  אתר המחלקה

   

 • לימודי הכלכלה מאפשרים לסטודנטים להבין טוב יותר את העולם בו אנו חיים ולענות על מגוון שאלות מעניינות וחשובות. לדוגמה, מה קובע את קצב הצמיחה של מדינה? מהו ההסבר לאי-שוויון בהכנסות בין משפחות במשק? לימודי הכלכלה מעניקים הבנה טובה יותר של הפוטנציאל והמגבלות של מדיניות כלכלית. חברי כנסת, שרים ואף ראש הממשלה מעורבים באופן שוטף בקבלת החלטות כלכליות. לדוגמה, האם צריך להעלות את שכר המינימום? האם כדאי להקטין או להגדיל את הוצאות הממשלה? לימודי הכלכלה מסייעים לנו להבין טוב יותר את השיקולים הכרוכים בקבלת החלטות אלו. לימודי הכלכלה עשויים לשפר את הדרך בה אנו מקבלים החלטות. במהלך החיים כל אחד מאתנו מקבל החלטות כלכליות חשובות. לדוגמה, איזה אחוז מתוך ההכנסה נחסוך במקום לצרוך? האם בכסף שנחסוך כדאי לקנות מניות או אגרות חוב? לימודי הכלכלה מסייעים לנו לקבל החלטות כאלו באופן יותר מושכל.

   

 • המחלקה לכלכלה של האוניברסיטה העברית הינה המחלקה המובילה בתחום הכלכלה בישראל, ובין המחלקות החשובות בעולם. המחלקה לכלכלה נחשבת למרכז מחקר והוראה ברמה בין-לאומית. בשורותינו מצויים למעלה מעשרים מרצים העוסקים בחקר ובהוראת התחומים העיקריים, המצויים בחזית המחקר הכלכלי. המכון למחקר כלכלי בישראל ע"ש מוריס פאלק מקדם את המחקר הכלכלי, תוך תשומת לב מיוחדת לבעיות המשק הישראלי, ומקיים שיתוף פעולה הדוק עם החוקרים במחלקה לכלכלה. המרכז לחקר הרציונליות, הינו מרכז בינתחומי שבמסגרתו נחקרים תהליכי קבלת החלטות והסברים רציונליים לתופעות טבע ותופעות חברתיות וביניהן תופעות כלכליות. המרכז מקיים שיתוף פעולה הדוק עם חוקרים במחלקה לכלכלה.

   

 • מזכירות תלמידים: בימים א'-ה' בשעות 8:30 - 15:00

  גב' דקלה שדלז diklas@savion.huji.ac.il

  גב' טלי אביצדק taliavi@savion.huji.ac.il

  טלפון: 02-5883066/7

  יועץ ב"א: נעם בינשטוק וגב' טל בן שלום noam.binstok@mail.huji.ac.il

  חדר 3210

 • הלימודים מורכבים מלימודי חובה ומלימודי בחירה. קורסי החובה מהווים תשתית מושגית ומקנים כלים ללימודי הבחירה בשנה ב' ובעיקר בשנה ג'. בשנת הלימודים האחרונה יבחר כל סטודנט מבין מגוון קורסים המעניינים אותו, כגון: כלכלת עבודה, כלכלת סביבה, מימון ציבורי, כלכלת אינטרנט, היסטוריה כלכלית ועוד.

   

  מסלול לימודים:

  1.  מסלול  דו- חוגי  המשלב לימודים עם חוג נוסף מתוך טבלת הצירופים
  2.  מסלול חד חוגי – אפשרי רק החל משנה ב' (בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בשנתון ה פקולטה ).

   

  מספר נ"ז לתואר:

  במסלול ה דו חוגי - 64   (כולל ' אבני פינה ')

  במסלול ה חד חוגי - 70   (כולל ' אבני פינה ')

 •  מסלול דו חוגי המשלב לימודים עם חוג נוסף מתוך טבלת הצירופים

  * החל משנה ב' ניתן ללמוד במסלול חד חוגי

 • אפשרות לסטודנטים מצטיינים:

  סטודנטים מצטיינים יוכלו, בכפוף לאישור היועץ, ללמוד כבר בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון קורסים מהמסלול הלא-מחקרי למוסמך בהיקף של עד 12 נ"ז (קורס/י חובה). לאחר הקבלה ל לימודי מוסמך , קורסים אלה ייחשבו כחלק מהלימודים לתואר מ"א. אפשרות זו מיועדת לסטודנטים בעלי ממוצע מעל 85 בקורסים "תורת המחירים א+' ב"' , "מקרו-כלכלה א'" ו"מבוא לאקונומטריקה", שהשלימו את חובות המתמטיקה ל תואר מוסמך (אלגברה ליניארית ומתמטיקה מתקדמת לכלכלנים).

   

  תכניות לימודים משולבות עם חוגים אחרים

  הקבלה לתכניות המשותפות כפופה לעמידה בתנאי הקבלה של כל אחד מהחוגים בנפרד.

  • תכנית משולבת של כלכלה וסטטיסטיקה;
  • תכנית משולבת של כלכלה ומדעי המחשב;
  • תכנית משולבת של כלכלה ומתמטיקה.

 • ציון 85/רמה ׳בסיסי׳

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • לתשומת לב- המתקבלים ללימודים במחלקה לכלכלה נדרשים לרקע מתמטי בהיקף מורחב.
  ידע זה מהווה תנאי הכרחי ללימוד ועמידה בהצלחה בקורסי החובה בשנה א' 'חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לכלכלנים' חלק א' וחלק ב'. 
  לפיכך, מועמדים שלא למדו מתמטיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד או שאינם שולטים בחומר זה יידרשו להשלים את החומר הנדרש עוד טרם תחילת שנת הלימודים. 
  רשימת הנושאים הנדרשים והספרות הרלוונטית ממנה ניתן להשלים את החומר, מופיעים באתר המחלקה לכלכלה.

  המחלקה לכלכלה תציע מכינה קצרה במתמטיקה, שתסייע ברענון החומר. פתיחת המכינה מותנית במספר הנרשמים. במידה ותיפתח, המכינה תתקיים סמוך לפתיחת שנה"ל . בשלבים המוקדמים של הקורס 'חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לכלכלנים' ייערך בוחן על החומר המתמטי הנ"ל.

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי , ציון פסיכומטרי בדגש כמותי

 • 50%/50%, 70%/30%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור כל מסלולי המכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • קיימת עבור בעלי תואר דוקטור בלבד

 • ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

 • ערוץ קבלה רלוונטי

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
 • נדרש

 • לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית

 • 600 רב תחומי

 • 32 נ״ז לכל הפחות

 • התאמה בין לימודים קודמים לדרישות החוג

 • סטודנטים בחוג לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית, יהיו זכאים להתקבל כסטודנטים לשנה ב' בכלכלה. המעבר ללימודי שנה ב' בכלכלה יתאפשר בכפוף לעמידה באחד משני התנאים להלן:
  תנאי 1-

  • פטור באנגלית
  • ציון ממוצע 80 ומעלה בקורסי החובה של שנה א' בסטטיסטיקה, וציון עובר בכל אחד מהם - חדו"א א', חדו"א ב' ויסודות ההסתברות.
  • ציון ממוצע של 80 ומעלה בקורסים מבוא לכלכלה א' ומבוא לכלכלה ב' וציון של 70 לפחות בכל אחד מהקורסים.

  תנאי 2–

  • פטור באנגלית
  • ציון ממוצע של 70 ומעלה בקורסי החובה של שנה א' בסטטיסטיקה, וציון עובר בכל אחד מהם – חדו"א א', חדו"א ב' ויסודות ההסתברות.
  • ציון ממוצע של 85 ומעלה בקורסים מבוא לכלכלה א' ומבוא לכלכלה ב', וציון של 70 לפחות בכל אחד מהם.

 • 1. נדרשת עמידה בתנאי המעבר לשנה ב' במוסד בו למדו.

  2. נדרש ציון ממוצע 80 ומעלה בחוג בו הם מבקשים להמשיך לימודיהם.

  מספר המקומות המתפנים מוגבל. יתקבלו המועמדים המתאימים ביותר לאחר דיון בוועדת הקבלה של החוג. ועדת הקבלה תקבע את תכנית הלימודים הסופית לתואר של אלה שיתקבלו, שעשוייה לכלול השלמת לימודים לפי הצורך. הדיון בבקשות נערך בדרך כלל סמוך לפתיחת שנת הלימודים.

  לתשומת לב:

  • המתקבלים לחוג המבוקש יוכלו להפנות בקשה לזיכויים על סמך לימודים אקדמיים קודמים אל מזכירות ה פקולטה . לימודיהם הקודמים ייזקפו לזכותם על פי שיקול דעתם של יועצי החוג. הבקשה תוגש לאחר שהסטודנט מימש לימודיו על ידי הגשת תכנית לימודים.
  • סטודנטים יהיו זכאים ל תואר בוגר של האוניברסיטה העברית, רק אם למדו בה תכנית מלאה של שנה ג' לפחות והיקף לימודיהם בה מהווה לפחות שליש מלימודי התואר. לימודים אלו יכללו את כל הסמינריונים שהסטודנטים חייבים בהם.

   

 • אופק אקדמי

  כל אחת מהמחלקות ב פקולטה מציעות גם לימודים מתקדמים ל תואר מוסמך ודוקטורט (למעט תכנית פכ"מ).
  כמו כן, בוגרי כל אחת ממחלקות ה פקולטה , יוכלו להשתלב בלימודים מתקדמים במסגרת תכניות ייחודיות למוסמך: לימודי מגדר ומגוון, לימודי תרבות, לימודי אירופה, לימודי גרמניה בת זמננו, מדיניות ציבורית, חקר סכסוכים, גלוקל – פיתוח בינלאומי, תכנון עירוני וניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה וכן תכנית המוסמך במדע המדינה, במגמת משפט, ממשל וחברה, בשיתוף ה פקולטה למשפטים.

   

  אופק תעסוקתי

  בוגרי החוג לכלכלה בעברית מבוקשים על ידי משרד האוצר, רשות המיסים, בנק ישראל, קרנות הון סיכון וייעוץ פיננסי, אינטל וחברות נוספות, בארץ ובעולם.