• 719

 • חקלאות מזון וסביבה

 • רחובות

 • התכנית האינטר-דיסציפלינרית בין מדעי הקרקע והמים וכלכלת סביבה וניהול מספקת רקע עשיר הן במדעי הטבע והן במדעי החברה.

  תכנית זו נועדה לענות על הצורך המחקרי והתעסוקתי של שילוב ידע וכלים מתחום כלכלת סביבה וניהול ומתחום מדעי הקרקע והמים לטובת התמודדות אינטגרטיבית עם מגוון היבטים עכשוויים רלוונטיים הקשורים בחקלאות מדייקת וסביבתית. התכנית כאמור מציעה מסלול דו-חוגי בין דיסציפלינה במדעי החברה (כלכלת סביבה וניהול) ומדעי הטבע (מדעי קרקע מים) ב פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה. התכנית, ייחודית באוניברסיטה העברית ומחוצה לה, משלבת בין התכניות החד-חוגיות של החוג למדעי קרקע ומים והחוג לכלכלת סביבה וניהול באופן שמאפשר לבוגריה לקבל את ההכשרה הבסיסית המלאה הניתנת בשני החוגים.

  שני החוגים ממוקמים ב פקולטה לחקלאות מזון וסביבה ברחובות, ועל כן תכנית הלימודים תינתן במלואה באותו ה קמפוס , ברחובות.

  לפרטים נוספים על החוג למדעי הקרקע והמים

  לפרטים לגבי החוג לכלכלת סביבה וניהול
   

 • התכנית מכשירה את בוגריה להתמודדות מדעית, ניהולית וכלכלית עם מגוון היבטים עכשוויים רלוונטיים הקשורים בחקלאות מדייקת וסביבתית.

  התכנית מבוססת על הקניית הידע והכלים משני עולמות הידע של חוגי האב – "מדעי הקרקע והמים" ו"כלכלת סביבה וניהול" תוך שימת דגש גם על אינטגרציה שלהם.

  מסלול דו-חוגי זה בין דיסציפלינה במדעי החברה (כלכלת סביבה וניהול) ומדעי הטבע (מדעי קרקע מים) יילמד באופן מלא ב פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה. תכני התכנית יאפשרו לבוגריה להמשיך ל לימודי מוסמך , ללא דרישה להשלמות, הן במדעי קרקע ומים והן בכלכלת סביבה וניהול.
  בנוסף, בוגרי התכנית יזכו ליתרון מובנה בשוק העבודה כבוגרי שתי הדיסציפלינות מפני שיוכלו ליישם יידע מעמיק ומשלים הן בפן המדעי והן בפן הכלכלי/ניהולי במגוון תפקדים (משרדים ממשלתיים, חברות אגריטק, סקטור פרטי ועוד) העוסקים בהיבטים שונים של "ניהול הסביבה החקלאית".

  יתרונות אלו מקנים ערך מוסף משמעותי וייחודי לתלמידי התכנית ובוגריה. באופן יותר פרטני, בתחום מדעי הקרקע והמים יינתן דגש על לימוד מעמיק וחקר ההיבטים הקשורים בניצול בר-קיימא של משאבי הקרקע והמים ומשאבי טבע אחרים, העומדים לרשות החברה האנושית בהתמודדות עם ייצור המזון לצורך האכלת אוכלוסיית העולם ופתרון בעיות סביבתיות חמורות הקשורות בזיהום קרקע, מים עיליים, מי-תהום והאטמוספרה. בתחום כלכלת סביבה וניהול יינתן דגש על הכשרת חוקרים ואנשי מעשה בתחומי הכלכלה והמנהל המתמחים בתחום הסביבה, משאבי הטבע והמגזר החקלאי, דרך שילוב של קורסים בכלכלה תיאורטית ויישומית, כלכלת משאבי הטבע ואיכות הסביבה, החקלאות והכפר, המזון, מימון, שיווק וחשבונאות.

   

 • ייחודיות התכנית הינו בכך שהיא מספקת הכשרה רב-תחומית מלאה בשתי דיסציפלינות רחבות, מדעי הטבע ומדעי החברה. בוגרי התכנית מסיימים הן כאנשי מדעי הקרקע והמים והן ככלכלני סביבה עם רקע במדעי הניהול, תוך שהיא ניתנת במלואה באותו ה קמפוס ברחובות.

 • מזכירויות החוג:

  כלכלת סביבה וניהול: גב' מיטל קאפח - 08-9489230 meital.kappach@mail.huji.ac.il

  מדעי הקרקע והמים: גב' אופירה פוס - 08-9489284, ofira.foss@mail.huji.ac.il


  ראשי החוג:

  ראש החוג לכלכלת סביבה וניהול: ד"ר אוהד רוה ohad.raveh@mail.huji.ac.il
  טלפון: 08-9489373

  ראש החוג למדעי הקרקע והמים: ד"ר ערן טס eran.tas@mail.huji.ac.il
  טלפון: 08-9489139

   

 • תכנית הלימודים מורכבת ממקצועות יסוד (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה כללית, אורגנית ופיזיקלית, גאולוגיה, סטטיסטיקה, ומיקרוביולוגיה), ומקצועות ליבה (מדעי הקרקע, (כולל מעבדות), כלכלה, מדעי הניהול, כלכלת סביבה, גנטיקה ופיזיולוגיה של הצמח, מטאורולוגיה חקלאית, התהוות קרקעות ושיטות לבדיקת קרקעות, פיזיקה של המים בקרקע, ויסודות מדע ההשקיה).

  התכנית מתפרסת על פני 3 שנים, וכוללת 152 נ"ז , לרבות קורסי חובה (בחלוקה לפי קורסי החובה בשני החוגים) ובחירת-חובה בכלכלת סביבה.
  השנה הראשונה מוקדשת ברובה ללימודי תשתית במקצועות היסוד והליבה, וכך גם מרבית השנה השניה.
  השנה השלישית מוקדשת ללימודי קורסים מתקדמים בכלכלת סביבה ומדעי הקרקע והמים, וסמינר אינטגרטיבי של מדעי הקרקע והמים וכלכלת סביבה וניהול.

 • 152 נ"ז

 • ציון 85/רמה ׳בסיסי׳

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • מומלץ! לכל מי שיתקבל על סמך בגרות בהיקף: 3  יח"ל  במתמטיקה, או 4  יח"ל  בציון נמוך מ-90, או 5  יח"ל  בציון נמוך מ-75, להשלים את החומר במכינת קיץ במתמטיקה מכיוון שקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 מתבסס על שליטה מוקדמת בחומר זה.

  מידע על מכינת קיץ במתמטיקה ניתן לקרוא באיגרת למתקבל שבאתר ה פקולטה  או לפנות לקרן אוחיון במייל kerenoha@savion.huji.ac.il או בטלפון 08-9489285

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי , ציון פסיכומטרי בדגש כמותי

 • 50%/50%, 70%/30%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור כל מסלולי המכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • קיימת

 • ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

 • ערוץ קבלה רלוונטי

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
 • בפני בוגרי המסלול עומד מגוון רחב מאוד של אפשרויות והזדמנויות מקצועיות, שנוגעות הן בקשת האפשרויות הרלוונטיות לקרקע ומים ומדעי הטבע, והן באלה הנוגעות בכלכלה ומדעי החברה.
  אפשרויות בכל אחד מתחומים אלה כוללות: המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות, השתלבות במגזר הציבורי במגוון משרות, השתלבות בגופי מחקר באקדמיה ובתעשיית האגריטק, במשרות מחקר והדרכה מקצועית, תעסוקה במגזר הפרטי בחברות גדולות וגופים פרטיים, לימודי המשך לתעודת הוראה ועיסוק בהוראה, משרות מקצועיות בסיוע לארצות מתפתחות בתפקידי יעוץ וניהול שונים וניהול מקצועי של משקים במגזר הקיבוצי והמושבי.