תהליך הרשמה

הרשמה לאוניברסיטה:

♦ לצורך היערכות לקראת פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג בתאריך 23.01.2022, אתר ההרשמה נסגר זמנית
בתאריך ה-23.01.2022 תחודש ההרשמה ל סמסטר ב' תשפ"ב ותיפתח ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג

 

המועמדים לאוניברסיטה יירשמו ברישום מקוון באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה

מועמדים/סטודנטים הרשומים ל סמסטר א' המבקשים לשנות עדיפות לחוג אחר ב סמסטר ב' באותה שנת לימודים, לא יוכלו להירשם/לבצע שינוי עדיפות באתר אלא דרך מערכת הפניות המקוונת

 

פרטים נוספים בנושאי ההרשמה:

» רשימת החוגים הנפתחים לרישום ל סמסטר ב' - תשפ"ב

» מועדי רישום 

» ביצוע רישום מקוון 

» דמי הרשמה ודמי ערכה

» המצאת מסמכים

» ייעוץ בבחירת לימודים

 

» תהליך הרשמה ל תואר בוגר  

» תהליך הרשמה ל תואר מוסמך /תעודת הוראה

» תהליך הרשמה ללימודי הוראה

» הרשמה לדוקטור (Ph.D.)

 

» הטיפול בבקשה והמעקב אחריה

» מידע למתקבלים

» תשלום המקדמה

» המדור לרישום וקבלה

 

» תכניות מצטיינים

» פרסי הצטיינות

 

» שינוי עדיפות

» דיון חוזר - ועדת ערעורים

» ויתור על קבלה לחוג

» ביטול הרשמה/שמירת קבלה לשנתיים

» אוכלוסיות מיוחדות