• 726

 • חקלאות מזון וסביבה

 • רחובות

 • אתם אנשי טבע? רוצים לפתח קריירה בתחום?

  השטחים הפתוחים הופכים חשובים יותר ויותר בעקבות ההתפתחות המהירה של תהליכי התיעוש והעיור בעולם באופן כללי ובישראל בפרט. שטחים אלו כוללים חורשים, בתות, שטחי מרעה טבעי, יערות נטועים וטבעיים, חולות, נחלים, שמורות טבע ופארקים. לשטחים אלו משמעות אקולוגית, כלכלית וחברתית רבה, בהיבטים של תפקוד המערכות האקולוגיות, שימור ערכי טבע ונוף, שמירה על איכות הסביבה וטיפוח מרחבים לנופש פעיל וטיולים.

  היום, תפקיד החקלאות חורג מעבר לייצור מזון והיא תופסת מקום מרכזי בשימור הנוף והטבע בשטחים פתוחים. במסגרת תכנית הלימודים נעמיק בלימודי אקולוגיה וביולוגיה, והסטודנטים ירכשו כלים להתמחות באקולוגיה יישומית ושיקומית, עם דגש על שמירת המגוון הביולוגי והנופי. אנו מציעים גם מסלול ייחודי להתמחות ביערנות.

  אתר החוג

   

 • הקצב המהיר של תהליכי הפיתוח  הגביר את חשיבותם של השטחים הפתוחים הנותרים לטבע ולאדם. עולה הצורך למומחים בתחום זה שיסייעו בשימור, בהגנה ובפיתוח אקולוגי של שטחים פתוחים. לשטחים הפתוחים חשיבות כלכלית וחברתית בהיבטים של שימור על ערכי טבע ונוף, איכות הסביבה וטיפוח מרחבים לטיולים ונופש פעיל. 

  הצטרפו אלינו! לתכנית היחידה בארץ המכשירה לעיסוק באקולוגיה יישומית של שמירת טבע ושטחים פתוחים. 

   

 • ראש התכנית:  ד"ר ז'וזה גרינצוויג, 08-9489782 jose.gruenzweig@mail.huji.ac.il

 • תכנית הלימודים כוללת לימודי יסוד כלליים בחקלאות ובמדעי הטבע ולימודים באקולוגיה, וניהול יער, שמורות טבע שטחים פתוחים נוספים. הסטודנטים בתכנית יזכו להעשיר ידיעותיהם בקורסי בחירה במגוון נושאים הקשורים בניהול טבע ובאיכות הסביבה. אנו מאמינים ב"חיבור לשטח" ולכן אנו מציעים קורסים רבים שמשלבים סיורים בצד הלימוד העיוני. הלימודים בתכנית מוצעים בהיקף של חוג מצומצם. תכנית הלימודים אפשרית במסלול משולב עם אחד מהחוגים הבאים: מדעי הצמח בחקלאות, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, ומדעי בעלי החיים. היקף הלימודים בתכנית כרבע מהלימודים ל תואר בוגר .

 • התכנית כוללת בין 32 ל-45 נ"ז , תלוי בחוג הנוסף

 • • מסלול דו חוגי (לצורך הרשמה בלבד) המשלב לימודים בחוג זה עם חטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה

  • מסלול דו חוגי (לצורך הרשמה בלבד) המשלב לימודים בחוג זה עם אמירים - תכנית מצטיינים למדעי החקלאות

  • מסלול עם לימודי הכנה למוסמך במנהל עסקים

 • סגל המורים בקורס כולל את:

  מנחם זלוצקי ראש אגף מגוון ביולוגי, שטחים פתוחים ושמירת טבע ומורשת במשרד להגנת הסביבה (מרצה בקורס "מדיניות שמירת שטחים פתוחים – תכנון וחקיקה");

  ד"ר יהושע שקדי מנהל חטיבת המדע והשימור ברשות הטבע והגנים (מרצה בקורס "אקולוגיה של שמירת טבע");

  ד"ר דוד ברנד יערן ראשי ומנהל אגף הייעור בקק"ל (מרצה בקורס " גידול והכרה של עצי יער").

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
 • נדרש

 • 550 רב תחומי

 • 38 נ״ז לכל הפחות

 • התאמה בין לימודים קודמים לדרישות החוג

 • בוגרי החוג המשיכו את דרכם המקצועית במסלולים הבאים:

  1. השתלבות בגופים המטפלים בשטחים פתוחים (קק"ל, רשות הטבע והגנים, משרדי הגנת הסביבה וחקלאות ועוד) במגוון משרות הכוללות ניהול שטחים, תהליכי תכנון, מדיניות וחקיקה, שימור שטחים, בעלי חיים וצמחים, ועוד.
  2. תכנון סביבתי עבור הגופים הנ"ל, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי.
  3. תעסוקה כמדריכים בחברה להגנת הטבע ובגופים "ירוקים" אחרים.
  4. עיסוק מקצועי ע"פ החוג הראשי עם התמחות בסביבה (עו"ד סביבתי, כימאי סביבתי ועוד).
  5. לימודי המשך לתעודת הוראה ועיסוק בהוראה.
  6. לימודי המשך לתארים גבוהים באוניברסיטה ועיסוק במחקר מדעי אקולוגי.