רשימת החוגים הנפתחים לרישום בסמסטר ב'

ההרשמה ל סמסטר ב' תשפ"ב תחל ב-01.12.2021

רשימת החוגים העדכנית ל סמסטר ב' תשפ"ב תפורסם לקראת פתיחת ההרשמה.


להלן רשימת החוגים שנפתחו להרשמה ל סמסטר ב' - תשפ"א:

 

חוגי תואר בוגר

ה פקולטה למדעי הרוח

ה פקולטה למדעי החברה

ה פקולטה למתמטיקה ומדע הטבע

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב


חוגי תואר מוסמך

ה פקולטה למדעי הרוח

ביה"ס לחינוך

ה פקולטה למדעי החברה

ביה"ס למנהל עסקים

ה פקולטה למשפטים

ה פקולטה למתמטיקה ומדע הטבע

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

ה פקולטה לרפואה

ה פקולטה לרפואת שיניים

ה פקולטה לחקלאות

על פקולטאי

  • ביוטכנולוגיה - ה פקולטה לחקלאות, ה פקולטה למדעי הטבע וה פקולטה לרפואה.