רשימת החוגים הנפתחים לרישום בסמסטר ב'

ההרשמה ל סמסטר ב' תשפ"א תפתח ב-01.12.2020.

 

להלן רשימת החוגים שיפתחו להרשמה ל סמסטר ב' - תשפ"א:

 

חוגי תואר בוגר

ה פקולטה למדעי הרוח

 • 101 לימודי מקרא
 • 102 תלמוד והלכה
 • 105 היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
 • 108 ספרות עברית
 • 109 הלשון העברית
 • 113 מחשבת ישראל
 • 115 התכנית במדעי היהדות
 • 124 לימודי אסיה
 • 141 מדע הדתות
 • 150 ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
 • 151 היסטוריה
 • 155 לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
 • 156 לימודים רוסיים וסלאוויים
 • 157 שפה וספרות גרמנית
 • 172 לימודים קלאסיים
 • 179 לימודים רומאנים 
 • 180 ספרות כללית והשוואתית
 • 181 בלשנות
 • 198 לימודי התאטרון
 • 199 מוסיקולוגיה
 • 222 תכנית הלימודים הרב-תחומית

ה פקולטה למדעי החברה

 • 821 גאוגרפיה

ה פקולטה למתמטיקה ומדע הטבע

 • 530 מתמטיקה

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

 • 521 מדעי המחשב

 

חוגי תואר מוסמך

ה פקולטה למדעי הרוח

 • 101 לימודי מקרא
 • 102 תלמוד והלכה
 • 105 היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
 • 108 ספרות עברית
 • 109 הלשון העברית
 • 112 יידיש
 • 113 מחשבת ישראל
 • 117 פולקלור יהודי והשוואתי
 • 122 לימודי האסלאם והמזרח התיכון
 • 123 שפה וספרות ערבית
 • 124 לימודי אסיה
 • 140 פילוסופיה
 • 141 מדע הדתות
 • 150 ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
 • 151 היסטוריה
 • 155 לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
 • 172 לימודים קלאסיים
 • 179 לימודים רומאניים
 • 180 ספרות כללית והשוואתית
 • 181 בלשנות
 • 197 תולדות האמנות
 • 199 מוסיקולוגיה
 • 298 תכנית אישית

ביה"ס לחינוך

 • 201 תעודת הוראה

ה פקולטה למדעי החברה

 • 320 סטטיסטיקה
 • 363 תכנית בלימודי אירופה
 • 364 תכנית בלימודים גרמניים
 • 369 לימודי תרבות - תכנית אישית
 • 802 גאוגרפיה
 • 804 התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה
 • 815 ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

ביה"ס למנהל עסקים

 • 322 מנהל עסקים

ה פקולטה למשפטים

 • 401 משפטים
 • 410 קרימינולוגיה בהתמחות באכיפת החוק (הכנה למוסמך)
 • 411 קרימינולוגיה (הכנה למוסמך)

ה פקולטה למתמטיקה ומדע הטבע

 • 511 פיסיקה יישומית
 • 530 מתמטיקה
 • 541 פיסיקה
 • 560 כימיה
 • 572 מדעי הצמח
 • 573 ביולוגיה תאית והתפתחותית
 • 575 גנטיקה
 • 576 מדעי המח וההתנהגות
 • 577 ביוכימיה מבנית ומולקולרית
 • 579 אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
 • 890 ביוטכנולוגיה

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

 • 521 מדעי המחשב
 • 582 ביו-הנדסה

ה פקולטה לרפואה

 • 602 מדעים ביו-רפואיים
 • 621 רוקחות

ה פקולטה לרפואת שיניים

 • 617 מדעים ביו-רפואיים ברפואת שיניים

ה פקולטה לחקלאות

 • 713 גידולי שדה וירקות
 • 714 מטעים וצמחי נוי
 • 715 אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
 • 716 מדעי הקרקע והמים
 • 717 כלכלה סביבה וניהול
 • 721 גנטיקה והשבחה
 • 723 ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה
 • 724 מדעי הצמח בחקלאות
 • 728 איכות סביבה ומשאבי טבע בחקלאות
 • 735 מדעי בעלי החיים ווטרינריה