רשימת החוגים הנפתחים לרישום בסמסטר ב' תשע"ח

רשימת החוגים הפתוחים להרשמה - סמסטר ב' תשע"ח  

ההרשמה ל סמסטר ב הסתיימה. נתראה בשנה הבאה!

 

חוגי תואר בוגר

 • ה פקולטה למדעי הרוח

101 מקרא

102 תלמוד והלכה

105 היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

108 ספרות עברית

109 הלשון העברית

113 מחשבת ישראל

115 תכנית בלימודי יהדות

124 לימודי אסיה

141 מדע הדתות

150 ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

151 היסטוריה

160 לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופאיים

172 לימודים קלאסיים

179 לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים

180 ספרות כללית והשוואתית

181 בלשנות

198 לימודי התאטרון

199 מוסיקולוגיה

222 תכנית הלימודים הרב-תחומית

 • ה פקולטה למדעי החברה

311 מדע המדינה

802 גאוגרפיה

 • ה פקולטה למדעי הטבע

530 מתמטיקה

 • ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

521 מדעי המחשב

 

חוגי תואר מוסמך

 • ה פקולטה למדעי הרוח

101 מקרא

102 תלמוד והלכה

105 היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

108 ספרות עברית

109 הלשון העברית

112 יידיש

113 מחשבת ישראל

117 פולקלור יהודי והשוואתי

122 לימודי האסלאם והמזרח התיכון

123 שפה וספרות ערבית

124 לימודי אסיה

140 פילוסופיה

141 מדע הדתות

142 היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים

150 ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

151 היסטוריה

160 לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופאיים

172 לימודים קלאסיים

179 לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים

180 ספרות כללית והשוואתית

181 בלשנות

197 תולדות האמנות

199 מוסיקולוגיה

298 תכנית אישית

 • ה פקולטה למדעי החברה

320 סטטיסטיקה

350 חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

363 תכנית בלימודי אירופה

364 תכנית בלימודים גרמניים

369 לימודי תרבות - תכנית אישית

802 גאוגרפיה

803 התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים

804 התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה

810 גאוגרפיה ותכנון עירוני ואיזורי

 • ה פקולטה למשפטים

401 משפטים

 • ה פקולטה למדעי הטבע

530 מתמטיקה

541 פיסיקה

545 מדעי האטמוספירה

560 כימיה

572 מדעי הצמח (בוטניקה)

573 ביולוגיה תאית והתפתחותית

575 גנטיקה

576 מדעי המח וההתנהגות

577 ביוכימיה מבנית ומולקולרית

579 אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

588 התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה

590 גיאולוגיה

591 מדעי הסביבה

592 אוקיאנוגרפיה

596 ניהול טכנולוגיה

890 ביוטכנולוגיה

 • ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

511 פיסיקה יישומית

521 מדעי המחשב

582 ביו-הנדסה

 • ה פקולטה לרפואה

602 מדעים ביורפואיים (למעט המגמה לייעוץ גנטי)

621 רוקחות

 • ה פקולטה לרפואת שיניים

617 מדעים ביורפואיים ברפואת שיניים

 • ה פקולטה לחקלאות

713 גידולי שדה וירקות

714 מטעים וצמחי נוי

715 אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

716 מדעי הקרקע והמים

717 כלכלת סביבה וניהול

721 גנטיקה והשבחה

723 ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה

724 מדעי הצמח בחקלאות

728 איכות סביבה ומשאבי טבע בחקלאות

735 מדעי בעלי חיים ווטרינריה