רשימת החוגים הנפתחים לרישום בסמסטר ב' תשע"ז

רשימת החוגים שיפתחו לרישום ב סמסטר ב' תשע"ז 1.12.16

 

חוגי בוגר

מדעי הרוח

101 מקרא

102 תלמוד והלכה

105 היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

108 ספרות עברית

109 הלשון העברית

113 מחשבת ישראל

115 תכנית בלימודי יהדות

123 שפה וספרות ערבית

141 מדע הדתות

150 ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

151 היסטוריה

160 לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים

179 לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים

180 ספרות כללית והשוואתית

181 בלשנות

198 לימודי התאטרון

199 מוסיקולוגיה

222 תכנית הלימודים הרב-תחומית

מדעי החברה

802 גאוגרפיה

311 מדע המדינה

 

חוגי מוסמך

מדעי הרוח

101 מקרא

102 תלמוד והלכה

105 היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

142 היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים

108 ספרות עברית

112 יידיש

109 הלשון העברית

113 מחשבת ישראל

115 תכנית בלימודי יהדות

123 שפה וספרות ערבית

117 פולקלור יהודי והשוואתי

140 פילוסופיה

124 לימודי אסיה

172 לימודים קלאסיים

141 מדע הדתות

150 ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

151 היסטוריה

160 לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים

179 לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים

180 ספרות כללית והשוואתית

197 תולדות האמנות

181 בלשנות

199 מוסיקולוגיה

298 תכנית אישית

מדעי החברה

810- גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי

812- גאוגרפיה במגמה היסטורית יישובית

802- גאוגרפיה

815- ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

803- התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים

804- התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה

808- התמחות בתכנון עירוני ואזורי

350- חקר סכסוכים

364- לימודי אירופה

363- לימודים גרמניים

369- לימודי תרבות

320- סטטיסטיקה

רפואה

621 רוקחות

602 מדעים ביורפואיים  

חקלאות

713 – גד"ש וירקות

714 – מטעים וצמחי נוי

715 – אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

716 – מדעי הקרקע והמים

717 – כלכלת סביבה וניהול

721 – גנטיקה והשבחה

723 – ביוכימיה , מדעי המזון והתזונה

724 – מדעי הצמח בחקלאות

728 – איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

735 – מדעי בע"ח ווטרינריה

רפואת שיניים

617 למדעים הביו-רפואיים ברפואת שיניים חוג

משפטים

401 משפטים

מדעי הטבע

פיסיקה יישומית

521 מדעי המחשב

530 מתמטיקה

532 מדעי המחשב וביולוגיה חישובית

541 פיסיקה

545 מדעי האטמוספירה

560 כימיה

572 מדעי הצמח (בוטניקה)

573  ביולוגיה תאית והתפתחותית

575 גנטיקה

576 מדעי המח וההתנהגות

577 ביוכימיה מבנית ומולקולרית

579 אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

582 ביו הנדסה

588 התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה

589 הידרולוגיה ומשאבי מים

590 גאולוגיה

591 מדעי הסביבה

592 אוקיאנוגרפיה

596 ניהול טכנולוגיה

890 ביוטכנולוגיה